Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     A U D I O  B O O K S  T H I Ê N  C H Ú A


   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

 VietCatholic News

 Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

 Tổng Giáo phận Hà Nội

 Tổng Giáo Phận Sài Gòn

 Truyền Thông Dòng Tên

 Vatican News

 St. Michael Parish   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác


   A U D I O / V I D E O  T H Á N H  C A   K I N H  P H Ụ N G  V Ụ
 "(Xin nhấn chuột vào giờ kinh để xem thêm chi tiết)
  AUDIO TRONG NGÀY:
HẠNH THÁNH HÔM NAY

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2018-2019


THÁNH LỄ CHÚA NHẬT THỨ 2 MÙA QUANH NĂM 16/1/22 DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI KHÔNG THỂ ĐẾN NHÀ THỜ


PHONE APP-
THƯ VIỆN ĐỨC TIN
    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

LỊCH SINH HOẠT CỦA
ĐOÀN TNTT EMMANUEL 2018-2019
HỘI CON ĐỨC MẸ:
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh tại Nhà Thờ St. Michael - Westside lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba mỗi tháng.

Kính mời quý ông bà anh chị em đến đọc Kinh Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

VIDEO HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ ĐỨC TIN

The Vatican - YouTube:Phát Thanh Vatican tiếng Việt:
Radio Chân Lý Á ChâuDòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

  CHẦU THÁNH THỂ

Mỗi chiều Thứ Bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:

-Tuần Thứ Nhất: Ban Mục Vụ
-Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-Tuần Thứ Ba: Hội Con Đức Mẹ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
-Tuần Thứ Năm: Ban Mục Vụ

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự. Last updated: April 03, 2021  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA