Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     A U D I O  B O O K S  Đ Ứ C  M Ẹ


   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

   T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y

   T I N  C Ô N G  G I Á O  T H Ế  G I Ớ I

   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N

   T V  Á N H  S Á N G  T I N  M Ừ N G   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác


   A U D I O / V I D E O  T H Á N H  C A   K I N H  P H Ụ N G  V Ụ
 "(Xin nhấn chuột vào giờ kinh để xem thêm chi tiết)
  AUDIO TRONG NGÀY:
HẠNH THÁNH HÔM NAY

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2016-2017


    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

    THỨ TƯ LỄ TRO

  Ngày 1 Tháng 3 Năm 2017:
Giáo Xứ St. Michael sẽ có 5 thánh lễ - 6:30AM, 9:00AM, NOON, 5:30PM và 7:30PM, tại nhà thờ downtown. Kính mời quí ông bà anh chị em tham dự.

    TỈNH TÂM MÙA CHAY

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2017: Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tam Nhật Thánh và mừng Chúa Phục Sinh, cộng đoàn sẽ có hai ngày tĩnh tâm cho Thiếu Nhi Thánh Thể - Giới trẻ và Cộng Đoàn. Về Với Ngài là đề tài của hai ngày giảng thuyết Mùa Chay mà Linh Mục Giuse VŨ HẢI ĐĂNG sẽ chia sẻ đến mọi người.

Chủ Đề: Về Với Ngài
Thuyết Giảng: LM Vũ Hải Đăng, Tu Đoàn Nhà Chúa
Thời Gian:
 Thứ bảy, ngày 4 tháng 3:
10:30AM – 3:00PM: DÀNH CHO THIẾU NHI
3:00PM – 5:45PM: DÀNH CHO TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN
6:00PM – 7:00PM: THÁNH LỄ
 Chúa Nhật, ngày 5 tháng 3:
1:00PM – 3:45PM: DÀNH CHO TOÀN THỂ CỘNG ĐOÀN
4:00PM – 5:00PM: THÁNH LỄ
Địa Điểm: Nhà Thờ Westside - 1835 Overhulse Rd NW, Olympia, WA 98502
Xem chương trình chi tiết

    THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

  Chúa Nhật 2 Mùa Chay:
Chúa Nhật 12/3/2017 lúc 1:30 chiều, tại nhà thờ Westside.


LỊCH SINH HOẠT CỦA
ĐOÀN TNTT EMMANUEL 2016-2017

VIDEO HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ ĐỨC TIN

The Vatican - YouTube:
  

Tin Tức và Thời Sự

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha


Phát Thanh Vatican tiếng Việt:


Radio Chân Lý Á Châu

Dòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Nhóm Thư Viện Đức Tin chúng con có những cuốn sách, CD và DVD rất hay về đời sống thiêng liêng cho quý vị mượn FREE vào Lễ Việt Nam mỗi tháng tại bàn của nhóm chúng con phía cuối Nhà Thờ.


CHẦU THÁNH THỂ
Mỗi chiều thứ bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:
- Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
- Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
- Tuần Thứ Ba: Ban Mục Vụ
- Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
- Tuần Thứ Năm: Hội Con Đức Mẹ
Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


 Last updated: December 11, 2016  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA