Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Lịch Sử và Thần Học Về Đời Sống Thánh Hiến
do LM Giuse Phạm Quốc Văn
Xin qúy vị nhấn vào tài liệu dưới để xem videoBài 30: Đức Maria, gương mẫu của đời sống thánh hiến
Bài 30: Đức Maria, gương mẫu của đời sống thánh hiến
Bài 29: Chiều kích cánh chung của đời sống thánh hiến
Bài 29: Chiều kích cánh chung của đời sống thánh hiến
Bài 28: Đời sống thánh hiến trong mối tương quan với xã hội
Bài 28: Đời sống thánh hiến trong mối tương quan với xã hội
Bài 27: Đời sống thánh hiến trong mối tương quan với Hội thánh
Bài 27: Đời sống thánh hiến trong mối tương quan với Hội thánh
Bài 26: Linh đạo tu trì
Bài 26: Linh đạo tu trì
Bài 25: Linh đạo tu trì
Bài 25: Linh đạo tu trì
Bài 24: Linh đạo tu trì Việc khổ chế
Bài 24: Linh đạo tu trì Việc khổ chế
Bài 23: Lời khấn Vâng phục với đời sống thánh hiến
Bài 23: Lời khấn Vâng phục với đời sống thánh hiến
Bà 22: Lời Khấn Khó Nghèo VĐSTH
Bà 22: Lời Khấn Khó Nghèo VĐSTH
Bài 21: Lời Khấn Khiết Tịnh VĐSTH
Bài 21: Lời Khấn Khiết Tịnh VĐSTH
Bài 20: Ba Lời Khuyên Phúc Âm VĐSTH
Bài 20: Ba Lời Khuyên Phúc Âm VĐSTH
Bài 19: Nét Đẹp Về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 19: Nét Đẹp Về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 18: Lý Tưởng Then Chót về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 18: Lý Tưởng Then Chót về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 17: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 17: Thượng Hội Đồng Giám Mục về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 16: Cộng Đồng Vaticanô 2 và Đời Sống Thánh Hiến
Bài 16: Cộng Đồng Vaticanô 2 và Đời Sống Thánh Hiến
Bài 15: Đời Sống Thánh Hiến Theo Bộ Giáo Luật Hiện Hành
Bài 15: Đời Sống Thánh Hiến Theo Bộ Giáo Luật Hiện Hành
Bài 14: Những Khía Cạnh Thần Học về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 14: Những Khía Cạnh Thần Học về Đời Sống Thánh Hiến
Bài 13: Những Khái Niệm Căn Bản về Đời Sông Thánh Hiến
Bài 13: Những Khái Niệm Căn Bản về Đời Sông Thánh Hiến
Bài 12: Các Tu Hội Đời
Bài 12: Các Tu Hội Đời
Bài 11: Các Hội Dòng
Bài 11: Các Hội Dòng
Bài 10: Các Tu Đoàn
Bài 10: Các Tu Đoàn
Bài 9: Các Giáo Sĩ Kỷ Luật
Bài 9: Các Giáo Sĩ Kỷ Luật
Bài 8: Các Nữ Đan Sĩ
Bài 8: Các Nữ Đan Sĩ
Bài 7: Những Dòng Hành Khất
Bài 7: Những Dòng Hành Khất
Bài 6: Các Giáo Sĩ Tu Trì Thời Trung Cổ
Bài 6: Các Giáo Sĩ Tu Trì Thời Trung Cổ
Bài 5: Sự Tiến Triển Của Đời Đan Tu
Bài 5: Sự Tiến Triển Của Đời Đan Tu
Bài 4: Sự Tiến Triển Của Đời Đan Tu
Bài 4: Sự Tiến Triển Của Đời Đan Tu
Bài 3: Đời Đan Tu Bên Đông Phương
Bài 3: Đời Đan Tu Bên Đông Phương
Bài 2: Đời Tu Trong Thời Tân Ước
Bài 2: Đời Tu Trong Thời Tân Ước
Bài 1: Đời tu trước Kitô giáo
Bài 1: Đời tu trước Kitô giáo Các Video Khác:

 Soeur Nguyễn Thị Hồng Quế

 LM Tạ Duy Tuyền

 LM Antôn Đào Quang Chính

 Đức Ông Hoàng Minh Thắng

 LM Paul Văn Chi

 LM Nguyễn Văn Tuyên

 LM Nguyễn Trường Luân

 LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc

 LM Phaolô Lê Bá Tùng

 LM Thái Nguyên

 LM Xuân Đường

 LM Minh Anh

 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Lịch Sử và Thần Học
Về Đời Sống Thánh Hiến)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Thánh Kinh Nhập Môn)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Các Phép Bí Tích)


 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Kinh Thánh 100 Tuần


 LM Mathêu Nguyễn Khắc Hy

 LM Nguyễn Thiết Thắng

 LM JB Nguyễn Sang

 LM Nguyên Ngọc Sơn

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô I

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

  Đức Giáo Hoàng Benedicto 16

 LM Daminh Nguyễn Phi Long

 LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

 DHY Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận

 LM Vũ Thế Toàn

 Video Thánh Ca Về Đức Mẹ

 Video Thánh Ca Về Thánh Giuse

  Tổng Giáo Phận Hà Nội

  Tổng Giáo Phận Sài Gòn

  Truyền Thông Dòng Tên

 Vatican News

  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

  VietCatholic News

  St. Michael Parish

  Video 14 Chặng Đường Thánh Giá

 CÁC BÀI GIẢNG TU ĐỨC

 ViDEO & AUDIO THẾ HỆ TRẺ

 Tuyển Chọn Nhạc Đạo

 Thánh Ca Theo Ca Sĩ

 Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 Video Clip Nhạc Giáng Sinh

 Video Nhạc Thánh Xuân

 Video Thánh Ca Mùa Chay

 Video Thánh Ca Phục Sinh

 Video Thánh Ca Dành Cho Lễ Cưới

 Video Thánh Ca Cầu Cho Các Linh Hồn

 Video Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ

 Video Thánh Ca Đời Tận Hiến

 Video Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA