Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Lớp Thần Học Online - Thánh Kinh Nhập Môn
do LM Giuse Phạm Quốc Văn
Xin qúy vị nhấn vào tài liệu dưới để xem videoTKNM 30: Sách Khải Huyền
TKNM 30: Sách Khải Huyền
TKNM 29: Các Thư Chung
TKNM 29: Các Thư Chung
TKNM 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, 3
TKNM 28: Dẫn vào các thư của thánh Phaolô, 3
TKNM 27: Dẫn Vào Các Thư Của Thánh Phaolô, 2
TKNM 27: Dẫn Vào Các Thư Của Thánh Phaolô, 2
TKNM 26: Dẫn Vào Các Thư Của Thánh Phaolô, 1
TKNM 26: Dẫn Vào Các Thư Của Thánh Phaolô, 1
TKNM 25: Sách Công Vụ Tông Đồ
TKNM 25: Sách Công Vụ Tông Đồ
TKNM 24: Tin Mừng Theo Thánh Gioan
TKNM 24: Tin Mừng Theo Thánh Gioan
TKNM 23: Tin Mừng Theo Thánh Luca
TKNM 23: Tin Mừng Theo Thánh Luca
TKNM 22: Tin Mừng theo thánh Máccô
TKNM 22: Tin Mừng theo thánh Máccô
TKNM 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu
TKNM 21: Tin Mừng theo thánh Mátthêu
TKNM 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm
TKNM 20: Khái quát về các sách Tin Mừng Nhất Lãm
TKNM 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước
TKNM 19: Đức Giêsu, trọng tâm của Tân Ước
TKNM 18: Khái quát về các thể loại văn chương trong Tân Ước
TKNM 18: Khái quát về các thể loại văn chương trong Tân Ước
TKNM 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước
TKNM 17: Bối cảnh tôn giáo thời Tân Ước
TKNM 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước
TKNM 16: Bối cảnh xã hội, chính trị thời Tân Ước
TKNM 15: Các Thể Loại Văn Chương Trong Cựu Ước
TKNM 15: Các Thể Loại Văn Chương Trong Cựu Ước
TKNM 14: Khái Quát Về Các Nguồn Văn Được Sử Dụng Trong Cựu Ước
TKNM 14: Khái Quát Về Các Nguồn Văn Được Sử Dụng Trong Cựu Ước
TKNM 13: Khái Quát Bối Cảnh Lịch Sử Thời Cựu Ước
TKNM 13: Khái Quát Bối Cảnh Lịch Sử Thời Cựu Ước
TKNM 12: Một Số Phương Pháp Khác Tiếp Cận Thánh Kinh
TKNM 12: Một Số Phương Pháp Khác Tiếp Cận Thánh Kinh
TKNM 11: Các Nghĩa Của Thánh Kinh
TKNM 11: Các Nghĩa Của Thánh Kinh
TKNM 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh
TKNM 10: Vai trò của đức tin trong việc giải thích Thánh Kinh
TKNM 9: Đóng Góp Của Khoa Học và Triết Học Cho Việc Giải Thích Thánh Kinh
TKNM 9: Đóng Góp Của Khoa Học và Triết Học Cho Việc Giải Thích Thánh Kinh
TKNM 8: Quy Điển Thánh Kinh
TKNM 8: Quy Điển Thánh Kinh
TKNM 7: Tác Giả Thánh Kinh
TKNM 7: Tác Giả Thánh Kinh
TKNM 6: Ơn Linh Hứng Thánh Kinh
TKNM 6: Ơn Linh Hứng Thánh Kinh
TKNM 5: Tiến Trình Hình Thành Thánh Kinh Tân Ước
TKNM 5: Tiến Trình Hình Thành Thánh Kinh Tân Ước
TKNM 4: Tiến Trình Hình Thành Thánh Kinh Cựu Ước
TKNM 4: Tiến Trình Hình Thành Thánh Kinh Cựu Ước
TKNM 3: Tiến Trình Hình Thành Bộ Kinh Thánh
TKNM 3: Tiến Trình Hình Thành Bộ Kinh Thánh
TKNM 2: Ngôn Ngữ, Chất Liệu và Các Bản Dịch Thánh Kinh
TKNM 2: Ngôn Ngữ, Chất Liệu và Các Bản Dịch Thánh Kinh
TKNM 01: Thánh Kinh Là Gì?
TKNM 01: Thánh Kinh Là Gì? Các Video Khác:

 Soeur Nguyễn Thị Hồng Quế

 LM Tạ Duy Tuyền

 LM Antôn Đào Quang Chính

 Đức Ông Hoàng Minh Thắng

 LM Paul Văn Chi

 LM Nguyễn Văn Tuyên

 LM Nguyễn Trường Luân

 LM Giuse Nguyễn Tiến Lộc

 LM Phaolô Lê Bá Tùng

 LM Thái Nguyên

 LM Xuân Đường

 LM Minh Anh

 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Lịch Sử và Thần Học
Về Đời Sống Thánh Hiến)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Thánh Kinh Nhập Môn)


 LM Giuse Phạm Quốc Văn
(Các Phép Bí Tích)


 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Kinh Thánh 100 Tuần


 LM Mathêu Nguyễn Khắc Hy

 LM Nguyễn Thiết Thắng

 LM JB Nguyễn Sang

 LM Nguyên Ngọc Sơn

  Đức Giáo Hoàng Phanxicô I

  Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

  Đức Giáo Hoàng Benedicto 16

 LM Daminh Nguyễn Phi Long

 LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

 DHY Francis Xavier Nguyễn Văn Thuận

 LM Vũ Thế Toàn

 Video Thánh Ca Về Đức Mẹ

 Video Thánh Ca Về Thánh Giuse

  Tổng Giáo Phận Hà Nội

  Tổng Giáo Phận Sài Gòn

  Truyền Thông Dòng Tên

 Vatican News

  Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế

  VietCatholic News

  St. Michael Parish

  Video 14 Chặng Đường Thánh Giá

 CÁC BÀI GIẢNG TU ĐỨC

 ViDEO & AUDIO THẾ HỆ TRẺ

 Tuyển Chọn Nhạc Đạo

 Thánh Ca Theo Ca Sĩ

 Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm

 Video Clip Nhạc Giáng Sinh

 Video Nhạc Thánh Xuân

 Video Thánh Ca Mùa Chay

 Video Thánh Ca Phục Sinh

 Video Thánh Ca Dành Cho Lễ Cưới

 Video Thánh Ca Cầu Cho Các Linh Hồn

 Video Thánh Ca Cầu Cho Cha Mẹ

 Video Thánh Ca Đời Tận Hiến

 Video Thánh Ca Về Lòng Thương Xót Chúa Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA