Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

VIDEO KARAOKE NHẠC THÁNH CA - TÌNH CHÚA
Xin nhấn vào danh sách dưới để chọn bài hát:Biết Lấy Gì Mà Dâng Lên Chúa
Biết Lấy Gì Mà Dâng Lên Chúa
Biết Lấy Gì Cảm Mến
Biết Lấy Gì Cảm Mến
Bao La Tình Chúa
Bao La Tình Chúa
Vi Ngai Yeu Con
Vi Ngai Yeu Con
Toi Gap Giesu
Toi Gap Giesu
Tinh Yeu Thien Chua
Tinh Yeu Thien Chua
Tinh Khuc
Tinh Khuc
Tinh Yeu Nhiem Mau
Tinh Yeu Nhiem Mau
Tinh Ngai
Tinh Ngai
Tinh Chua Cao Voi
Tinh Chua Cao Voi
Tinh Cha
Tinh Cha
Dấu Ấn Tình Yêu
Dấu Ấn Tình Yêu
Chúa Quá Yêu Tôi
Chúa Quá Yêu Tôi
Chúa Nhìn Con Phêrô
Chúa Nhìn Con Phêrô
Chúa Nhân Từ
Chúa Nhân Từ
Chúa Là Tình Yêu
Chúa Là Tình Yêu
Lòng Thương Xót Chúa 4
Lòng Thương Xót Chúa 4
Lòng Thương Xót Chúa
Lòng Thương Xót Chúa
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 3
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 3
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 2
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 2
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 1
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 1
Chúa Là Mục Tử
Chúa Là Mục Tử
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 2
Chúa Giàu Lòng Xót Thương 2
Chén Đắng 2
Chén Đắng 2
Chén Đắng 1
Chén Đắng 1
Cha Yêu Thương
Cha Yêu Thương
Cậy Vào Lòng Thương Xót
Cậy Vào Lòng Thương Xót
Cảm Tạ Tình Cha
Cảm Tạ Tình Cha
Cám Ơn Ngài
Cám Ơn Ngài
Ca Vang Tình Yêu Chúa
Ca Vang Tình Yêu Chúa
Áng Sáng Của Ngài
Áng Sáng Của Ngài
Lòng Chúa Xót Thương
Lòng Chúa Xót Thương
Chúa Giàu Lòng Thương 1
Chúa Giàu Lòng Thương 1
Lòng Thương Xót Chúa
Lòng Thương Xót Chúa
Đến Với LTX Chúa
Đến Với LTX Chúa
Danh Cuu Chua Toi La Giesu
Danh Cuu Chua Toi La Giesu
Con Đường Giêsu
Con Đường Giêsu
Cám Ơn Cha
Cám Ơn Cha
Đỉnh Yêu Thương
Đỉnh Yêu Thương
Có Bao Giờ
Có Bao Giờ
Chúa Hãy Cho Con
Chúa Hãy Cho Con
Để Con Nên Hình Bóng Ngài
Để Con Nên Hình Bóng Ngài
Chân Tình
Chân Tình
Tôi Chọn Giêsu
Tôi Chọn Giêsu
Chúa Yêu Con Suốt Đời
Chúa Yêu Con Suốt Đời
Bờ Vai Giêsu
Bờ Vai Giêsu
Chỉ Yêu Mình Chúa
Chỉ Yêu Mình Chúa
Chúa Lên Trời
Bao La Tình Chúa
Cho Con Nhìn Thấy
Giờ Này Đức Kitô Là Ai
Bờ Vai Giêsu
Chúa Không Lầm
Diểm Tựa Đời Con
Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa P1
Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa P2
Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa P3
Ngợi Ca Lòng Thương Xót Chúa P4
Tình yêu nhiệm mầu
Tình Chúa Cao Vời
Trong Tình Yêu Chúa
Tất Cả Là Hồng Ân
Tình Ngài
Con Vẫn Trông Cậy Chúa
Khúc Cảm Tạ
Xin Dạy Con Vững Tin
Con Làm Dấu
khà khao tình cha
Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua
Chuyện Người Đàn Bà 2000 Năm Trước
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA