Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

VIDEO KARAOKE NHẠC THÁNH CA
Xin nhấn vào danh sách dưới để chọn bài hát:CN Thánh Linh 9
CN Thánh Linh 9
CN Thánh Linh 8
CN Thánh Linh 8
CN Thánh Linh 7
CN Thánh Linh 7
Tán Tụng Hồng Ân
Tán Tụng Hồng Ân
Tám Mối Phúc Thật
Tám Mối Phúc Thật
Tam Ca Mai De Lien
Tam Ca Mai De Lien
Xin Cha Lấy Đi
Xin Cha Lấy Đi
Tren Duong Emmau
Tren Duong Emmau
Tien Vao Thanh Cung
Tien Vao Thanh Cung
Xin Ngai Thuong Con
Xin Ngai Thuong Con
Xin Day Con Yeu Ngai
Xin Day Con Yeu Ngai
Xin Dang Len Cha
Xin Dang Len Cha
Xin Cho Con
Xin Cho Con
Xin Cho Con Niem Tin
Xin Cho Con Niem Tin
Xin Cho Con Biet Chua
Xin Cho Con Biet Chua
Xin Ban Cho Con
Xin Ban Cho Con
Vui Ngay Tro Ve
Vui Ngay Tro Ve
Vua Muon Loai
Vua Muon Loai
Ve Voi Ngai
Ve Voi Ngai
Van Tue Con Vua Davit
Van Tue Con Vua Davit
Vang Len Muon Loi Ca
Vang Len Muon Loi Ca
Tu Binh Minh
Tu Binh Minh
Tu Bay Gio Cho Den Ngan Thu
Tu Bay Gio Cho Den Ngan Thu
Trong Trai Tim Chua
Trong Trai Tim Chua
Alleluia Hay Nen Nhu Muoi Man
Alleluia Hay Nen Nhu Muoi Man
Tran Niem Vui Con Luon Ca Hat
Tran Niem Vui Con Luon Ca Hat
Toi Xin Chuc Tung Ngai
Toi Xin Chuc Tung Ngai
CN Thanh Linh 6
CN Thanh Linh 6
Toi Se Vao Ca Tung Thien Chua
Toi Se Vao Ca Tung Thien Chua
Toi Khong Con Co Don
Toi Khong Con Co Don
Tinh Cha Cho Con
Tinh Cha Cho Con
Tinh Ca Vo Tan
Tinh Ca Vo Tan
Song Trong Niem Vui
Song Trong Niem Vui
Tim Chua
Tim Chua
Tim Ve
Tim Ve
Tho Lay Chua
Tho Lay Chua
That La Tuyet Voi
That La Tuyet Voi
Thap Sang Trong Con
Thap Sang Trong Con
Ten Con Tu Thuo Doi Doi
Ten Con Tu Thuo Doi Doi
Sing Hallelujah To The Lord
Sing Hallelujah To The Lord
Ra Khoi Ho Do Do Ho
Ra Khoi Ho Do Do Ho
O Lai Trong Con
O Lai Trong Con
Nu Hon Phan Boi
Nu Hon Phan Boi
Niem Xac Tin 3
Niem Xac Tin 3
Xin Ngai Mau Den
Xin Ngai Mau Den
Xin Cha Ban Cho Them Dau
Xin Cha Ban Cho Them Dau
Tu Coi Long Sau Tham
Tu Coi Long Sau Tham
Trong Thanh Than Tinh Yeu
Trong Thanh Than Tinh Yeu
Thanh Than Hay Den
Thanh Than Hay Den
Thanh Than Chua Ngu Tren Toi
Thanh Than Chua Ngu Tren Toi
Thanh Linh Tinh Yeu
Thanh Linh Tinh Yeu
Thanh Linh Cua Chua
Thanh Linh Cua Chua
Than Khi Chua Da Sai Toi Di
Than Khi Chua Da Sai Toi Di
Ta On Thanh Than Thien Chua
Ta On Thanh Than Thien Chua
Niem Xac Tin 1
Niem Xac Tin 1
Nhu Cau Can Yeu Thuong
Nhu Cau Can Yeu Thuong
Nhu Cau Can Yeu Thuong
Nhu Cau Can Yeu Thuong
Nhu Cha Sai Thay
Nhu Cha Sai Thay
Nguyen Xin Chua Thanh Than
Nguyen Xin Chua Thanh Than
Nguyen Ton Vinh Ngoi Khen
Nguyen Ton Vinh Ngoi Khen
Ton Vinh LTX Chua
Ton Vinh LTX Chua
Mau Va Nuoc
Mau Va Nuoc
Long Thuong Xot Chua 3
Long Thuong Xot Chua 3
Lay Cha Day Long Thuong Xot
Lay Cha Day Long Thuong Xot
Nguoi Gieo Giong
Nguoi Gieo Giong
CN Thanh Linh 5
CN Thanh Linh 5
Nguoi Chet Vi Yeu
Nguoi Chet Vi Yeu
Ngon Lua Thanh Linh
Ngon Lua Thanh Linh
Ngan Doi Chua Van Tron Tinh Thuong
Ngan Doi Chua Van Tron Tinh Thuong
Ngai Van O Ben Con
Ngai Van O Ben Con
Ngai Nang Toi Len
Ngai Nang Toi Len
Ngai La Than Khi
Ngai La Than Khi
Ngai La Chua Cac Chua
Ngai La Chua Cac Chua
Ngai Co Do
Ngai Co Do
Neu Chua La
Neu Chua La
Neu Chua La Nguoi VN
Neu Chua La Nguoi VN
Nay Than Khi Chua
Nay Than Khi Chua
Nao Ta Mung Vui
Nao Ta Mung Vui
Nang Hon Len Toi Chua
Nang Hon Len Toi Chua
Mot Niem Pho Thac
Mot Niem Pho Thac
Mot Lan Doan Hua
Mot Lan Doan Hua
Mọi Nẻo Đường
Mọi Nẻo Đường
Luat Yeu Thuong
Luat Yeu Thuong
Lua Thieng Chay Len
Lua Thieng Chay Len
Loi Vong Tinh Yeu
Loi Vong Tinh Yeu
Tinh Con Voi Chua
Tinh Con Voi Chua
Phut Linh Thieng
Phut Linh Thieng
Mot Minh Con Voi Chua
Mot Minh Con Voi Chua
Chau Thanh The
Chau Thanh The
Loi Thieng
Loi Thieng
Loi Thi Tham Con Dang Len Chua
Loi Thi Tham Con Dang Len Chua
Loi Nguyen Xin
Loi Nguyen Xin
Loi Kinh Hoa Binh
Loi Kinh Hoa Binh
Loi Biet Ly
Loi Biet Ly
Loi Ban Su Song
Loi Ban Su Song
Lo Gi
Lo Gi
Len Nui Sion
Len Nui Sion
Lay Ngoi Ba
Lay Ngoi Ba
Lay Chua Xin Ban Xuong Tren Chung Con
Lay Chua Xin Ban Xuong Tren Chung Con
Lay Chua Thanh Than
Lay Chua Thanh Than
Lay Chua Con Tin
Lay Chua Con Tin
Lay Cha Tha Thu
Lay Cha Tha Thu
Lay Cha Nhan Ai Cui Xin Cha
Lay Cha Nhan Ai Cui Xin Cha
Lang Nghe Tieng Chua
Lang Nghe Tieng Chua
Kinh Hoa Binh
Kinh Hoa Binh
Khuc Hat Ta On
Khuc Hat Ta On
Canh Hoa Tuyet Voi
Canh Hoa Tuyet Voi
Khuc Hat Doi Con
Khuc Hat Doi Con
Khuc Cam Ta
Khuc Cam Ta
Khuc Ca Ta On
Khuc Ca Ta On
Hosanna VM
Hosanna VM
Hong An Chua Bao La
Hong An Chua Bao La
Hom Nay Tro Ve
Hom Nay Tro Ve
Hoá Bánh
Hoá Bánh
CN Thánh Linh 5
CN Thánh Linh 5
Here I am, Lord My Viet
Here I am, Lord My Viet
Hay Tiep Nhan Con
Hay Tiep Nhan Con
Hay Thap Sang Len
Hay Thap Sang Len
Hay Rua Chan Cho Nhau
Hay Rua Chan Cho Nhau
Hay Ngoi Ca Tinh Ngai Less The Lord My Soul
Hay Ngoi Ca Tinh Ngai Less The Lord My S...
Hãy Làm Cho Ngài Lớn Lên
Hãy Làm Cho Ngài Lớn Lên
Hãy Chỗi Dậy
Hãy Chỗi Dậy
Hãy Chỗi Dậy Ca Ngợi Danh Ngài
Hãy Chỗi Dậy Ca Ngợi Danh Ngài
Hãy Chiếu Soi
Hãy Chiếu Soi
Hạt Giống Tốt
Hạt Giống Tốt
Hành Trang Tuổi Trẻ
Hành Trang Tuổi Trẻ
Hạnh Phúc Đời Con
Hạnh Phúc Đời Con
Halleluia Worship
Halleluia Worship
Goi Loi Yeu Thuong
Goi Loi Yeu Thuong
Lien Khuc Trong Cho
Lien Khuc Trong Cho
Giong Mau Yeu Thuong
Giong Mau Yeu Thuong
Gió Thánh Linh Thổi Đến 2
Gió Thánh Linh Thổi Đến 2
Gió Thánh Linh Thổi Đến 1
Gió Thánh Linh Thổi Đến 1
Giờ Này Đức Kitô Là Ai
Giờ Này Đức Kitô Là Ai
Giêsu Ở Cùng Con
Giêsu Ở Cùng Con
Giêsu Giêsu
Giêsu Giêsu
Gieo Mầm Tin Yêu
Gieo Mầm Tin Yêu
Gặp Gỡ Đức Kitô
Gặp Gỡ Đức Kitô
Ephata Hãy Mở Ra
Ephata Hãy Mở Ra
Đường Thập Tự
Đường Thập Tự
Đường Thập Gíá
Đường Thập Gíá
Đừng Đóng Đinh Chúa
Đừng Đóng Đinh Chúa
Dòng Cỏ Tươi
Dòng Cỏ Tươi
Đến Muôn Đời
Đến Muôn Đời
Đêm Dấu Chân Thì Thầm
Đêm Dấu Chân Thì Thầm
Dấu Tình Thiên Ân
Dấu Tình Thiên Ân
Dấu Chân Trên Cát
Dấu Chân Trên Cát
Cuộc Đời Con Tội Lỗi
Cuộc Đời Con Tội Lỗi
Lỗi Hẹn
Lỗi Hẹn
Con Vững Tin Nơi Ngài
Con Vững Tin Nơi Ngài
Con Vẫn Trông Cậy Chúa
Con Vẫn Trông Cậy Chúa
Con Tin Chúa Ơi
Con Tin Chúa Ơi
Con Phải Làm Gì
Con Phải Làm Gì
Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua
Con Đường Nào Chúa Đã Đi Qua
Con Dâng Chúa
Con Dâng Chúa
Chứng Nhân Tình Yêu
Chứng Nhân Tình Yêu
Chúng Con Xin Ngợi Khen Cha
Chúng Con Xin Ngợi Khen Cha
Chúng Con Về Nơi Đây
Chúng Con Về Nơi Đây
Chúc Khen Danh Ngài
Chúc Khen Danh Ngài
Hát Lên Người Ơi
Hát Lên Người Ơi
Chúa Chăn Nuôi Tôi
Chúa Chăn Nuôi Tôi
Cho Con Vững Tin
Cho Con Vững Tin
Chỉ Còn Lại Niềm Tin
Chỉ Còn Lại Niềm Tin
Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Cầu Xin Chúa Thánh Thần
Cầu Xin Chúa Chí Ái
Cầu Xin Chúa Chí Ái
Ca Ngợi Tình Cha
Ca Ngợi Tình Cha
Ca Ngợi Cha
Ca Ngợi Cha
Ca Khúc Yêu Thương
Ca Khúc Yêu Thương
Ca Khúc Trầm Hương
Ca Khúc Trầm Hương
Bước Lần Đi Trong Chúa
Bước Lần Đi Trong Chúa
Bốn Mùa Yêu Thương
Bốn Mùa Yêu Thương
Tha Thứ Chữa Lành
Tha Thứ Chữa Lành
Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót
Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót
Con Chỉ Là Tạo Vật
Con Chỉ Là Tạo Vật
Có Bao Giờ Con Thấy Chúa
Có Bao Giờ Con Thấy Chúa
Chúng Con Cần Đến Chúa
Chúng Con Cần Đến Chúa
Change My Heart Lòng Con Đây
Change My Heart Lòng Con Đây
Chạm Lòng Con
Chạm Lòng Con
CN Thánh Linh 4
CN Thánh Linh 4
Bước Theo Thầy
Bước Theo Thầy
Ngọn Lửa Thánh Linh
Ngọn Lửa Thánh Linh
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai
Bởi Vì Chính Chúa
Bởi Vì Chính Chúa
CN Thánh Linh 3
CN Thánh Linh 3
Cho Con Biết Yêu Thương
Cho Con Biết Yêu Thương
Biến Đổi Đời Con
Biến Đổi Đời Con
CN Thánh Linh 2
CN Thánh Linh 2
Lời Kinh Đầu Ngày
Lời Kinh Đầu Ngày
Ở Lại Với Con
Ở Lại Với Con
Gần Bên Chúa
Gần Bên Chúa
CN Thánh Linh 1
CN Thánh Linh 1
Ơi Chúa Thánh Thần
Ơi Chúa Thánh Thần
Bảy Mười Lần Bảy
Bảy Mười Lần Bảy
Đừng Bỏ Con Chúa Ơi
Đừng Bỏ Con Chúa Ơi
ABBA Xin Được Kêu Lên
ABBA Xin Được Kêu Lên
Cầu Xin Chúa Ngự Vào Lòng
Cầu Xin Chúa Ngự Vào Lòng
Lặng
Lặng
Trong Tâm Tư Sâu Lặng
Trong Tâm Tư Sâu Lặng
Đọc Kinh Lo Ra
Kinh Hòa Bình
Lỗi Hẹn
Cho Tôi Một Lời Xin Lỗi
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA