Link to St. Martin de Porres Homepage Close This Window   

HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ
Matthew DiMartino

Kính chào quý vị và các bạn.

Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn video clip chia sẻ của một tín hữu Tin Lành, người Mỹ, tên là Matthew DiMartino.

Khi còn nhỏ, Matthew DiMartino sống trong môi trường Tin Lành vì mẹ anh cũng là gốc Công giáo nhưng đã bỏ và theo Tin Lành. Tuy mới sanh ra anh đã được rửa tội nhưng Công giáo không có ảnh hường gì lớn trên anh.

Lớn lên, anh đã sống một cuộc đời buông thả. Anh đã bị án tù treo 10 năm vì tội vận chuyể ma túy trái phép. Nhưng chính biến cố đó là bước đầu tiên cho hành trình trở về của anh. Sau đó anh đã tìm hiều Thánh Kinh và dần dần trở về với Giáo hội Công giáo.


 Close This Window