Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

CỘNG ĐOÀN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


với Tang Quyến của các Tín Hữu
mới qua đời sau đây,
và xin Chúa sớm đưa các Linh Hồn
vào hưởng Sự Phục Sinh vinh hiển của Người:


    HỌ TÊN NGƯỜI QUA ĐỜI NGÀY QUA ĐỜI NƠI QUA ĐỜI HƯỞNG THỌ
cụ Anna Nguyễn Thị Kim Vân (thân mẫu của bà Nguyễn Thị Phương Lan) 09-09-2019 Tại Việt Nam 94
Phêrô Nguyễn Văn Thành (9:30am) 07-05-2018 Tư Gia - Olympia, WA 91
Ông ISIĐÔRÔ NGUYỄN KHÁNH HỒNG (11:45am) 13-01-2018 St.Peter, Olympia, Washington 86
Maria Lê Mỹ Hiền 04-10-2015 Tư Gia - Olympia, WA 52
Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan 23-09-2015 Federal Way, WA 65
Cecilia Trần Thị Mỹ Dung 19-09-2014 Việt Nam 65
Phanxicô Xavie Đặng Đình Hiếu 14-09-2014 Seattle, WA 79
Anna Nguyễn Thị Rợi 19-07-2014 Olympia, WA 94
Maria-Goretti Phan thị Nậy 24-05-2014 Olympia, WA 74
Anna Mai Thị Lài 03-12-2013 Olympia, WA 93
Phêrô Biện Văn Hoàng 20-10-2013 Olympia, WA 68
Giuse Bùi Xuân Hữu 06-02-2013 San Jose, CA 86
Giuse Nguyễn Văn Cát 08-01-2013 Olympia, WA 86
Phaolô Hoàng Quốc Thông 04-12-2012 Olympia, WA 50
Phaolô Nguyễn Đình Thể 28-10-2011 Olympia, WA 78
Maria Đinh Thị Nhiễu 17-07-2011 Olympia, WA 93
Antôn Trần Hữu Tác 16-11-2010 Fullerton, CA 81
Phaolô Võ Văn Thiệt 05-10-2010 Olympia, WA 61
Philipphê Nguyễn Thành Chiêu 02-10-2010 Texas, TX 74
Têrêsa Nguyễn Ngọc Châu 31-05-2009 Olympia, WA 73
Anne Lê Thị Châu 20-03-2009 Olympia, WA 83
Giuse Nguyễn Xuân Hùng 06-03-2009 Olympia, WA 64
Giuse Hà Vãn Chung 11-04-2008 Olympia, WA 78
Joan Baotixita Trần Thúc Chi 06-09-2006 Olympia, WA 72
Lucia Nguyễn Thị Hằng Nga 30-06-2006 Lacey, WA 62
Joseph Nguyễn Văn Vui 03-06-2006 Lacey, WA 55
Benedicto Trần Ngọc Minh 11-01-2006 Lacey, WA 64
Benedicto Lê Văn Ngọc 03-09-2004 Olympia, WA 64
Vincente Nguyễn Thiều Quang 23-12-2003 Olympia, WA 79
Joseph Nguyễn Văn Chủng 19-06-2003 Olympia, WA 84
Joseph Bùi Quang Nghiêm 16-12-2001 Lacey, WA 72
Phêrô Từ Bộ Cam 14-06-2000 San Jose, CA 77
Simon Từ Bộ Chương 29-12-1993 Los Angeles, CA 72
Maria Nguyễn Thị Mỹ 13-02-1984 Olympia, WA 84
Paul Huỳnh Viết Long 21-6-1981 Olympia, WA 30
Maria Nguyễn Thị Thỉnh 01-04-1977 Puyallup, WA 61
Joseph Trần Văn Cẩm   Texas
Vincente Nguyễn Tiến Hiến   Olympia, WA 18
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA