Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  THƯ MỤC VỤ

Tháng 9 ngày 6, 2017

Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitộ

Nguyện xin bình an của Thiên Chúa ở cùng quý ông bà và anh chị em, như mùa hè lần lượt chuyển sang mùa thu, các con em cũng đã trở lại trường học và cuộc sống của chúng ta lại trở nên bận rộn hơn.

Tôi chân thành cảm ơn các thành viên của Tân Ban Mục Vụ:  chị  Angela Hương Nguyễn, chị  Diệu Nguyễn, chị Thủy Nguyễn, anh Hiền Giang, chị  Kim Anh Nguyễn; về sự đóng góp thời gian và tài năng của họ trong việc phục vụ đại diện cộng đoàn.  Các tư vấn và ý kiến của Ban Mục Vụ sẽ cần thiết để tôi là cha chánh xứ làm việc phục vụ quý vị trong sự hợp tác chặt chẽ với sơ Hương.

Sơ Hương sẽ là nhân viên liên lạc của tôi với Ban Mục Vụ, TNTT và với tất cả quý vị. Tôi sẽ làm việc chặt chẽ với sơ Hương và người mục vụ trợ lý mới của giáo xứ  là ông Chris Peterson để phục vụ quý vị.  Sơ Hương là người sẽ thay tôi để liên lạc và thông báo với quý vị về các khía cạnh khác nhau của giáo xứ, các ban mục vụ, và các kế hoạch của giáo xứ.  Xin quý vị vui lòng hỗ trợ sơ Hương.

Tôi rất vui mừng thông báo đến quý vị rằng tôi sẽ thường xuyên đến dâng Thánh Lễ thường xuyên với quý vị cùng cha Tuấn, và cả chính tôị  Sơ Hương, Ban Mục Vụ và tôi đang lên lịch trình cho các Thánh Lễ.

Lời cuối cùng, nếu quý vị nào vẫn chưa thực hiện cam kết cho chương trình  Faithraising, xin vui lòng thực hiện trước ngày 30 tháng 9. Chúng ta rất gần với mục tiêu tài chánh của $4,250,000, nhưng còn xa mục tiêu quan trọng của chúng ta là mỗi gia đình làm một cam kết.  Xin quý vị vui lòng điền vào một phiếu cam kết cho chương trình được tìm thấy trong ghế và bỏ tấm phiếu vào trong giỏ quyên tiền hoặc gửi đến cho giáo xứ.  Với chủ đề "Sự hy sinh bằng nhau, Món quà tặng không bằng nhau" là một lời mời tất cả chúng ta có thể cho đi, không có món quà nào quá lớn hoặc quá nhỏ. Cảm ơn sự tham gia và sự đóng góp của quý vị.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, xin mọi người chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho nhau được tràn đầy ân sủng để Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn chúng ta trong tất cả mọi việc.  Noi gương Mẹ, chúng ta luôn sẵn sàng mở lòng như Chúa đã kêu gọi chúng tạ

Thân ái trong Chúa Kitô,

Cha chánh xứ.  James E. Lee

Cha Chánh Xứ St Michael:
Jim Lee Last updated: September 12, 2017  
      © 2006-2017 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA