Close This Window  

LẠY THÁNH MARTINÔ


sáng tác: LM Tri Ân Ca
Trong CD – Cho Con Giống Chúa
Ca Sĩ: Diệu Hiền

TK1:
Lạy Thánh Martinô sống khiêm nhường,
Hiền hòa yêu thương kẻ khó nghèo.
Xóa dịu vết thương kẻ lầm than,
Nêu gương bác ái khắp nhân gian.

Lạy Thánh Martinô sống thanh bần,
Vâng lời, yêu thương đời khiết tịnh.
Tay rộng, đỡ nâng kẻ khổ đau,
Giờ đây, ngự trên trời hưởng phúc vinh.

ĐK:
Lạy Thánh Martinô, đời sống thật khó nghèo. Ngài nêu gương hy sinh, bác ái và khiêm nhường.
Lạy Thánh Martinô, nguyện xin Ngài giúp con. Hằng yêu Chúa Giêsu, yêu Mẹ, yêu tha nhân.

TK2:
Lạy Thánh Martinô, sống quên mình,
Theo đời gương xưa của Chúa mình.
Sẵn sàng chết đi cho trần gian,
Nêu gương bác ái khắp nhân gian.

Lạy Thánh Martinô, cúi xin Ngài,
Chuyển cầu cho con được vững lòng.
Bước theo dấu chân xưa, người đi,
Đời sau được lên trời hưởng phúc vinh.Download bài này:
Lạy Thánh Martinô