Link to St. Martin de Porres Homepage Close This Window   

LỜI CHÀO MỪNG

CỦA TÂN BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres - Olympia

Chúng con, Ban Thường Vụ và các Ban trong Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Martin de Porres trân trọng kính chào Quí Cha và toàn thể quí vị trong Cộng Đoàn.

Kính thưa Quí Cha và quí vị,

Quí Cha và quí vị đã tín nhiệm chúng con vào Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn nhiệm kỳ 2009-2011 để chúng con phục vụ Chúa qua công việc mục vụ của cộng đoàn trong 3 năm tới.

Nhờ ơn Chúa giúp và sự nâng đỡ của Quí Cha và Quí Vị, chúng con sẽ cố gắng đem hết khả năng Chúa ban để tiếp tục công việc mục vụ mà Ban Điều Hành cũ đã và đang thực hiện. Chúng con sẽ cùng đồng hành với giáo xứ St. Michael và các cộng đoàn công giáo Việt Nam trong tổng giáo phận Seattle để thực thi những chỉ đạo của tổng giáo phận Công Giáo Seattle trong các công tác “Công Giáo tiến hành” và “Tông Đồ giáo dân.”

Song song với những việc làm trên, chúng con cố gắng phát triển các sinh hoạt giới trẻ và noi gương Thánh Martin de Porres quan thày của cộng đoàn tiến hành công tác bác ái và xã hội trong cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cùng thánh Martin de Porres quan thày ban ơn giúp đỡ chúng con và kính mong được quí vị và quí cha, các hội đoàn, ca đoàn giúp đỡ chúng con thực hiện được những việc trên để Danh Cha cả sáng trong cộng đoàn chúng ta.

Nhân dịp đầu năm mới 2009 “Kỷ Sửu”, kính chúc quí cha và quí vị tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để luôn được bình an, hạnh phúc trong sự quan phòng của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse.

Trân trọng kính chào quí cha và quí vị.

Thay mặt Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Martin de Porres

Chủ tịch Dominic Nguyễn Văn Tịnh.


 Close This Window