Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  Lời Cha Linh Hướng

Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2019

Ông bà anh chi em thân mến,

Lễ Lá hay còn gọi là Lễ Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêssia. Chúa Giêsu tiến vào thành thánh Giêrusalem không để cho người đời tung hô, bái chào, nhưng Ngài tiến vào thành thánh Giêrusalem để hoàn thành chương trình cứu độ nhân loại mà Chúa Cha đã hoạch định từ ngàn xưa bằng con đường Thập Giá.

Chúa nhật Lễ Lá nhắc cho chúng ta rằng: vị Vua Giêsu chúng ta đang theo đó là vị Vua của hòa bình, của yêu thương và tha thứ. Để được vào vương quốc của Ngài, chúng ta phải đi trên con đường Ngài đã đi qua: con đường Thập Giá, con đường của tình yêu và tha thứ. Chỉ ai dám can đảm dấn bước trên con đường đó thì mới chiếm được sự sống vĩnh cửu mà Ngài hứa ban.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm dung mạo của Chúa Giêsu và cuộc Thương Khó của Ngài. Qua cái chết của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, Ngài muốn dậy nhân loại bài học vâng phục để hoàn toàn làm theo ý Thiên Chúa Cha. Đây cũng là tấm gương sáng chói, giúp nhân loại, giúp từng người nhìn vào chính mình để ăn năn, để sám hối, để đổi mới con người mình.

Thật là hồng ân cao cả Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta, tháng vừa qua chúng ta đã được Cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh đến viếng thăm và giảng tĩnh tâm, hướng dẫn cộng đoàn được giao hòa cùng Chúa và chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần Thánh và Mừng Chúa Phục Sinh năm nay. Đặc biệt là chúng ta được có dịp cầu nguyện và viếng Thánh Tích của Thánh Gioan Neumann ngay tại Thánh Đường St. Michael đây. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa và cám ơn nhau. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em đã tổ chức, chuẩn bị, và phục vụ cho tuần tĩnh tâm được tốt đẹp, sốt sắng, và hiệp nhất.

Xin cộng đoàn cầu nguyện cho những người đang trong thời gian chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm vào đêm Vọng Phục Sinh sắp tới. Xin cầu nguyện nhiều cho các bệnh nhân và những người không thể hiện diện với cộng đoàn chúng ta trong Thánh Lễ và các sinh hoạt. Xin hãy cầu nguyện cho nhaụ

Hôm nay, cùng với Hội Thánh toàn cầu, cộng đoàn giáo xứ chúng ta cũng khai mạc tuần Thánh. Tôi cầu chúc quý ông bà anh chị em một tuần Thánh sốt sắng tràn đầy ân Thánh Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta sốt sắng tham dự vào nghi Lễ thánh thiện này, và cùng nhau chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Đại Lễ Phục Sinh sắp tớị

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chấp nhận đau khổ và chấp nhận Thập Giá của mình với tất cả niềm tin và tình thương cứu độ mà Chúa luôn sẵn sàng trao ban cho chúng con.

Linh Mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng.

Cha Linh Hướng:
Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn Last updated: April 18, 2019  
      © 2006-2019 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA