Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  Lời Cha Linh Hướng

Thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019

Kính thưa quý ông bà anh chị em, Hội Thánh kết thúc 50 ngày của Mùa Phục Sinh bằng Lễ mừng trọng thể Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống hôm nay. Lễ Hiện Xuống vẫn được xem như ngày khai sinh của Hội Thánh, là dấu ấn trọng đại mở ra một trang mới trong lịch sử cứu độ. Từ một cộng đoàn bé nhỏ, Phúc Âm của Chúa Giêsu được loan đi “đến tận cùng trái đất”, mang ơn cứu độ cho muôn ngườị

Chúa Thánh Thần đã ngự đến và đem lại sức mạnh cho các tông đồ, giúp các ông can đảm ra đi loan báo Phúc Âm cho muôn dân, thi hành lệnh truyền mà Chúa Giêsu đã ủy thác: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Chúa Thánh Thần đã đổi mới trí khôn và ý chí các Tông đồ. Các Tông đồ là những người làm nghề chài lưới, ít học. Các ông đã được Chúa Giêsu dạy dỗ nhiều điều nhưng các ông không hiểu. Tuy nhiên khi các ông nhận được ơn Chúa Thánh Thần, trí khôn các ông như được mở ra, không những các ông hiểu biết về Chúa, hiểu biết giáo lý của Chúa, mà còn có thể đi giảng dạy cho muôn dân.

Cùng với toàn thể Hội Thánh, chúng ta hãy khẩn cầu Chúa Thánh Thần ban muôn hồng ân xuống trong tâm hồn và thánh hoá đời sống chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta được mạnh mẽ hơn trong việc giữ đạo, yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình.

Tuần thứ ba trong tháng là ngày hiền phụ, chúng ta cùng cám ơn và chúc mừng những người cha. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các người cha trong gia đình còn sống hay đã qua đời. Xin Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho những người cha của chúng tạ

Tôi xin chúc mừng thầy Thomas Nhã Trần - thầy Thomas Nhã Trần đã được chịu chức thầy phó tế chuyển tiếp vào sáng thứ bảy ngày 8 tháng 6 vừa qua. Xin Chúa luôn gìn giữ thầy và ban nhiều ơn cho thầy, để thầy luôn trung thành theo ơn gọi Thánh Hiến, luôn hăng say phục vụ dân Chúạ

Cha đặc biệt chúc mừng cho các em đã tốt nghiệp ra trường, được nhiều thành công trong môi trường mới. Cha chúc mừng cho tất cả các em học sinh đã mãn năm học, và chúc mừng tất cả các em thiếu nhi đã đạt thành tích tốt trong năm học vừa qua. Đoàn Thiếu Nhi sẽ có những Ngày Trại Hè vào cuối tháng này, xin cộng đoàn cầu nguyện và nâng đỡ các em, chúc các em có những ngày trại hè vui vẻ, lành mạnh.

Tôi xin cám ơn quý ông bà anh chị em đã quảng đại đóng góp tài chánh và lời cầu nguyện qua Chương Trình đóng góp Annual Catholic Appeal. Xin Chúa ban muôn ơn cho tấm lòng dâng tặng của quý ông bà anh chị em.

Tháng 6 là tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết năng chạy với lòng thương xót Chúa để kín múc nguồn ơn cứu độ. Lạy Trái Tim Chúa Giêsu đầy lòng xót thương, xin Thánh Tâm Chúa Giêsu làm cho trái tim chúng con được nên giống Thánh Tâm Chúa, xin giúp chúng con cảm nghiệm được lòng thương xót bao la của Ngài. Amen.

Linh Mục Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, Linh hướng.

Cha Linh Hướng:
Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn Last updated: June 19, 2019  
      © 2006-2019 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA