KINH KÍNH THÁNH MARTIN DE PORRES

Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người chẳng những che chở các anh em túng nghèo, mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái, chúng tôi kính mừng và cầu khấn Người.

Từ tòa cao Người ngự, xin đoái thương nhậm lời anh em túng nghèo kêu xin, để chúng tôi được bắt chước nhân đức Người mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác Thánh Giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ Sầu Bi, sau hết được về nước Thiên Ðàng. Vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi - Amen.

(Ân xá 100 ngày, mỗi ngày 1 lần)

Bài Hát Khấn Thánh Martinôblack infrared 6s legend blue 11s michael kors outlet michael kors outlet coach outlet online black infrared 6s jordan 11 legend blue michael kors outlet jordan 11 legend blue beats by dre black friday black infrared 6s louis vuitton outlet uggs black friday michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue uggs black friday uggs black friday black infrared 6s legend blue 11s jordan 13 bred jordan 13 3m jordan 13 3m reflective jordan 13 infrared 23 jordan 13 Hologram jordan 13 infrared 23 jordan 13 3m reflective 3m reflective 13s barons 13s jordan 13 bred jordan 13 infrared 23 Hologram 13s jordan retro 11 michael kors black friday jordan 13 Hologram jordan 13 bred 3m 13s jordan 13 Hologram 3m 13s 3m reflective 13s uggs black friday uggs black friday black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared uggs black friday louis vuitton outlet uggs black friday coach outlet online michael kors outlet online louis vuitton outlet jordan 6 black infrared jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 6 black infrared 3m 13s 3m reflective 13s beats by dre black friday north face black friday 3m 13s 3m 13s jordan 13 3m reflective coach black friday 3m reflective 13s jordan 13 barons jordan 13 3m reflective barons 13s jordan 13 3m 3m reflective 13s jordan 13 infrared 23 3m reflective 13s jordan 13 barons barons 13s barons 13s barons 13s jordan 6 black infrared michael kors outlet michael kors outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s louis vuitton outlet uggs black friday beats by dre cheap louis vuitton outlet legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet beats by dre cheap jordan 6 black infrared legend blue 11s louis vuitton outlet louis vuitton outlet black infrared 6s louis vuitton outlet jordan 11 legend blue coach black friday 3m 13s jordan 13 infrared 23 jordan 13 infrared 23 infrared 23 13s jordan 13 bred 3m 13s jordan 13 Hologram 3m reflective 13s barons 13s jordan 13 Hologram jordan 13 Hologram Hologram 13s jordan 13 infrared 23 jordan 13 bred Hologram 13s barons 13s jordan 13 Hologram jordan 13 3m michael kors black friday black infrared 6s michael kors outlet online jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s black infrared 6s jordan 6 black infrared legend blue 11s jordan 11 legend blue coach factory outlet jordan 6 black infrared black infrared 6s jordan 6 black infrared black infrared 6s coach factory outlet coach black friday jordan 13 Hologram Hologram 13s jordan 13 Hologram barons 13s Hologram 13s barons 13s barons 13s 3m reflective 13s jordan 13 3m 3m reflective 13s 3m 13s jordan 13 Hologram north face black friday jordan 13 Hologram Hologram 13s jordan 13 3m reflective bred 13s jordan 13 infrared 23 jordan 13 3m louis vuitton outlet legend blue 11s black infrared 6s louis vuitton outlet legend blue 11s louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue coach factory outlet jordan 11 legend blue beats by dre black friday louis vuitton outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet jordan 11 legend blue louis vuitton outlet jordan 6 black infrared 3m 13s jordan 13 infrared 23 Hologram 13s jordan 13 3m reflective jordan 13 Hologram Hologram 13s coach black friday jordan 13 3m Hologram 13s jordan 13 Hologram Hologram 13s barons 13s coach black friday 3m reflective 13s 3m reflective 13s jordan 13 barons 3m reflective 13s infrared 23 13s bred 13s Hologram 13s