KINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

1. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ xưa đã biết dùng ơn Chúa mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực/ để gieo rắc hạt giống Phúc Âm/ và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng Đức Tin đến hy sinh mạng sống/ vì lòng yêu mến Chúa và phần rỗi các linh hồn/ nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hiệp ý cùng các Thánh mà tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria/ Nữ Vương các Thánh Tử Đạo/ đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỉ ca tụng các Thánh là những hoa tươi đầu mùa cao quí của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con/ là con cháu biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm/ thi hành Bác Ái/ trung thành với Hội Thánh và yêu mến Quê Hương. Và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm/ xin các Thánh giúp đỡ ủi an/ để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa/ cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu/ tiếp tục con đường các Thánh đã đi hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

2. Kinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam
là con thảo của cha trên trời
là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô
là thành phần trung kiên của Hội Thánh

Nay chúng con xin hợp với các Ngài
và với Đức Trinh nữ Maria
là nữ vương các Thánh Tử Đạo
mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả

Xưa Chúa ban cho các Ngài
được vững tin vào lời chúa,
và đầy sức mạnh của Thánh Thần,
nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,
quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá
và hy sinh đến giọt máu cuối cùng.

Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất
để Hội Thánh Việt Nam
thu lươm được một mùa lúa dồi dào.

Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa
như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân.

Các Ngài đã yêu mến quê hương,
xin cầu cho Đất Nước được an vui hạnh phúc
và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình

Các Ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,
xin cầu cho đồng bào mọi giới
biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau.

Các Ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,
xin cầu cho mọi Kitô hữu
biết sống và chia sẻ niềm tin của mình

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam
là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,
xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu
được noi gương các ngài
biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ
để một ngày kia trên thiên quốc
chúng con được hợp tiếng với các Ngài
ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển

Amen.

Iprimatur : 10-8-1988,
Phaolô Nguyễn Văn Bình, TGM. Gp. TpHCMblack infrared 6s coach outlet online jordan 6 black infrared black infrared 6s black infrared 6s louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 6 black infrared michael kors outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue uggs black friday louis vuitton outlet legend blue 11s uggs black friday louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue jordan 13 bred 3m reflective 13s 3m reflective 13s barons 13s jordan 13 3m jordan 13 3m reflective jordan 13 Hologram jordan retro 11 jordan 13 3m reflective jordan 13 bred 3m 13s jordan 13 bred north face black friday jordan 13 3m michael kors black friday jordan 13 Hologram jordan 13 3m jordan 13 Hologram 3m 13s 3m reflective 13s jordan 11 legend blue black infrared 6s michael kors outlet online louis vuitton outlet legend blue 11s black infrared 6s uggs black friday black infrared 6s legend blue 11s beats by dre black friday legend blue 11s legend blue 11s uggs black friday jordan 6 black infrared coach outlet online black infrared 6s black infrared 6s jordan 11 legend blue black infrared 6s uggs black friday Hologram 13s barons 13s coach black friday jordan 13 Hologram bred 13s 3m 13s jordan 13 barons barons 13s 3m 13s Hologram 13s north face black friday 3m 13s barons 13s 3m 13s jordan 13 infrared 23 Hologram 13s jordan 13 barons jordan 13 3m jordan 13 3m 3m 13s louis vuitton outlet black infrared 6s uggs black friday louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared louis vuitton outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue black infrared 6s jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet online coach outlet online jordan 11 legend blue legend blue 11s jordan 11 legend blue infrared 23 13s Hologram 13s Hologram 13s 3m reflective 13s infrared 23 13s jordan 13 Hologram jordan 13 3m jordan 13 Hologram jordan retro 11 jordan 13 3m reflective jordan 13 3m 3m reflective 13s 3m reflective 13s Hologram 13s jordan 13 3m reflective coach black friday 3m reflective 13s barons 13s jordan 13 bred jordan 13 infrared 23 black infrared 6s black infrared 6s jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared beats by dre cheap black infrared 6s black infrared 6s jordan 6 black infrared louis vuitton outlet black infrared 6s jordan 11 legend blue louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 6 black infrared louis vuitton outlet michael kors outlet black infrared 6s coach outlet online louis vuitton outlet michael kors outlet Hologram 13s jordan 13 Hologram jordan 13 Hologram barons 13s 3m 13s beats by dre black friday jordan 13 3m bred 13s 3m 13s Hologram 13s Hologram 13s 3m reflective 13s jordan 13 3m reflective bred 13s jordan 13 infrared 23 jordan 13 3m barons 13s jordan 13 3m jordan 13 barons jordan 13 Hologram jordan 11 legend blue jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet jordan 11 legend blue michael kors outlet louis vuitton outlet michael kors outlet jordan 11 legend blue jordan 6 black infrared michael kors outlet jordan 6 black infrared jordan 6 black infrared legend blue 11s michael kors outlet black infrared 6s louis vuitton outlet michael kors outlet online louis vuitton outlet louis vuitton outlet coach black friday jordan 13 barons jordan 13 3m reflective 3m reflective 13s michael kors black friday coach black friday jordan 13 barons Hologram 13s jordan 13 3m jordan 13 bred barons 13s jordan 13 infrared 23 bred 13s jordan 13 3m jordan 13 Hologram jordan 13 barons jordan 13 infrared 23 infrared 23 13s infrared 23 13s Hologram 13s