Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  LỊCH PHỤNG VỤ

Tháng 1/2015

Mở đầu Niên Lịch Phụng Vụ tháng 1/2015, chúng ta mừng Lễ Kính Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa ; tiếp theo là Chúa Nhật  Lễ Hiển Linh, Chúa Nhật  Lễ Chúa Giesu Chịu Phép Rửa ,  rồi Chúa Nhật Quanh Năm  2 và 3, Năm B.

LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA ( Ngày 1/1): Hôm nay cũng là Ngày Tết Dương Lịch, ngày đầu năm mới của năm 2015, Giáo Hội muốn dâng năm mới lên Mẹ Maria với tước hiệu Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giớị  Ngày hôm nay cũng là ngày trong Tuần Bát Nhật lễ Giáng Sinh, vì thế Bài Phúc Âm (Luca 2:16-21) ghi lại việc Đức Mẹ sinh Chúa Con nơi hang đá Bêlem và các mục đồng đến "và gặp thấy Đức Maria , Thánh Giuse, và Hài Nhi Giêsu nằm trong mang cỏ " y như lời các Thiên Thần đã mộng báo cho họ trong giấc ngủ, và "các mục đồng trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về mọi điều họ đã nghe và đã thấy đúng như họ đã được báo trước."  Mọi người trong Thành Belem đều ngạc nhiên về những điều các Mục Đồng kể lại cho họ. Còn Đức Maria "thì ghi nhớ tất cả những sự việc đó và suy niệm trong lòng."     Bài Phúc Âm cũng ghi lại việc Hài Nhi Giêsu  chịu phép Cắt Bì khi đủ tám ngày (theo luật Do Thái thời đó) và được đặt tên là Giêsu như Thiên Thần đã nói khi truyền tin cho Đức Mẹ.

           Bài Đọc 1 (Dân Số 6:22-27) ghi lại lời Thiên Chúa phán bảo ông Môise: "Hãy nói với Aaron và con cái ông cầu xin Chúa chúc lành cho con cái Israel....và Thiên Chúa sẽ chúc lành cho họ!"        Bài Đọc 2 (Galata 4:4-7): Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là nhờ Chúa Giêsu đã sinh ra làm người để chịu chết và chuộc tội chúng ta, nên chúng ta được Thần Trí Chúa thanh tẩy và  thưa với  Chúa là "Abba, nghĩa là Lạy Cha." (Chúng ta nhớ lại Kinh "Lạy Cha" mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta) . Như vậy chúng ta "không còn là tôi tớ, nhưng là con Chúa và được làm người thừa kế."

Ngày đầu năm mới, cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta hay đi dâng Thánh Lễ sốt sắng xin Chúa, nhớ lời Mẹ Maria, Thánh Giuse và các Thánh chuyển cầu, ban hòa bình cho thế giới chúng ta, cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam, cho mỗi gia đình. Xin cho mọi người  chúng ta biết sống hòa hợp yêu thương với mọi người,  trong gia đình, nơi sở làm, trường học, trong khu xóm, trong cộng đoàn...  "Đem yêu thương vào nơi oán thù. Đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Đem an hòa vào nơi tranh chấp..." như chúng ta vẫn thường hát trong bài Thánh Ca "Kinh Hòa Bình" của Thánh Phanxico khó nghèọ  

CHÚA NHẬT LỄ HIỂN LINH (Ngày 4/1): Thánh Lễ hôm nay ngày xưa quen được gọi Lễ Ba Vua do sự lầm tưởng các nhà Đạo Sĩ từ Đông Phương đền thờ lạy Chúa Hài Nhi là ba ông vua (vì 3 của lễ các nhà Đạo sĩ dâng Chúa Hài Nhi là vàng, nhũ hương và mộc dược đều là những báu vật của các triều vua chúa ngày xưa); nhưng nghiên cứu lịch sử Thánh Kinh thì cho thấy rằng: đó không phải là các vua nhưng là các nhà Đạo Sĩ.  Bây giờ  chúng ta gọi là Lễ Hiển Linh (The Epiphany Of The Lord), để nói đến việc Thiên Chúa tỏ vinh hiển của Ngài cho các dân tộc, mà các  Đạo Sĩ là đại diện.

Thánh Lễ hôm nay nói đến việc Thiên Chúa Giáng Sinh không phải chỉ các Mục Đồng và dân Thành Belem được soi sáng  để đến thờ lạy; nhưng các Nhà Đạo sĩ (tượng trưng cho các dân tộc ngoài Do Thái)  cũng được soi sáng cho biết để đến thờ lạy  Thiên Chúa xuống thế làm người, và ơn cứu độ Chúa thương ban không phải chỉ dành cho dân  Do Thái mà cho toàn thể nhân loại : "Ai tin và chịu Phép Rửa Tội thì sẽ được hưởng ơn cứu độ!"

Bài Phúc Âm hôm nay (Mathêu 2: 1-12) ghi lại biến cố "các nhà Đạo Sĩ từ Đông Phương tìm đến Giêrusalem (Thủ Đô nước Do Thái) và xin vào yết kiến vua Hêrôđê để hỏi cho biết " vua dân Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâủ  Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài hiện ra ở Đông Phương và chúng tôi đang tìm đến để triều bái Ngài."     Sau khi hỏi ý kiến các "Đại Giáo trưởng và các Luật sĩ Do Thái, và biết nơi đó là Belem," nhà Vua đã chỉ cho các ông đường đi. Các ông đã đến được Belem và triều bái Chúa Hài Nhi và "dâng lên 3 của lễ là Vàng, Nhũ Hương, và Mộc Dược." Bài Phúc Âm cũng ghi lại sự việc Vua Hêrôđê ngầm nói với các nhà Đạo Sĩ: khi triều bái Hài Nhi xong,  thì trở lại  để cho ông biết rõ chắc chắn chỗ Hài nhi ở. Mục đích của nhà vua không phải để đến chiêm bái Chúa Hài Nhi, nhưng  để  cho người tìm đến  giết Hài Nhi , vì vua sợ khi lớn lên Hài Nhi sẽ chiếm ngôi vua của ông và dòng dõi ông.  Bài Đọc 1 (Isaia 60:1-6) : Tiên Tri Isaia đã được  Thiên Chúa soi sáng và loan báo trước về việc Thiên Chúa giáng sinh làm người để đem lại ơn cứu độ cho dân Do Thái và toàn thể nhân loại, qua những lời văn theo thể "khải huyền" một cách bóng bẩy. Trong Bài Đọc 2 (Thơ Ephêsô 3: 2-3,5-6), Thánh Phaolô nói đến việc Thiên Chúa giáng trần để cứu độ nhân loại đã được "Thần Trí Chúa  mạc khải cho các Tiên Tri,  rồi đến  các Tông Đồ... Nhờ Tin Mừng, các dân ngoài Do Thái cũng được  thừa tự, được đồng một thân thể, và cùng  thông phần với lời hứa của Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitộ"         

Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta luôn sống đạo tốt đẹp, trở nên những "ngôi sao sáng" để  chiếu tỏa Đức Tin cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống hằng ngàỵ

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (Ngày 11/1): Chúng ta nhớ lại, khi ông bà nguyên tổ Adam và Eva phạm tội, đã bị Thiên Chúa lên án phạt ông bà và cả dòng dõi loài người (gọi là "Nguyên Tội" hay "Tội Tổ Tông Truyền"). Nhưng đồng thời Thiên Chúa cũng hứa sẽ sai "Đấng Thiên Sai" giáng trần để  chuộc tội cho ông bà và nhân loại (Xin xem sách Sáng Thế, đoạn 3).  Các Tiên Tri trong Cựu Ước đã loan báo về "Đấng Thiên Sai"  cho dân chúng.  Khi "thời gian viên mãn" Đấng Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, đã được sai đến trần gian, và đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần trong lòng Đức Maria trọn đời đồng trinh và đã sinh ra trong hang đá Belem và được đặt tên là Giêsu (như Thiên Thần đã nói trước)(Xin xem lại các Bài Phúc Âm trong các Thánh lễ Giáng Sinh.)

Thánh Gioan Baotixita  đã được Thiên Chúa chọn như vị Tiên Tri cuối cùng trong Cựu Ước, để dọn đường cho Đấng Thiên sai đến (vì thế Ngài cũng được gọi là "Thánh Gioan Tiền Hô"). Trong khi rao giảng cho dân chúng biết ăn năn sám hối để dọn lòng  cho Đấng Cứu thế, Thánh Gioan đã làm phép Rửa Thống Hối (đây chỉ  là phép Rửa Thống Hối chứ không phải là Bí tích Rửa Tội Chúa Giêsu sẽ ban sau này)  cho dân chúng tại dòng sông Giođan ( vì thế Thánh Gioan cũng được gọi là "Thánh Gioan Tẩy Giả" "Gioan Baotixiata").

 Thánh Lễ hôm nay để kính nhớ việc Chúa Giesu đến dòng  sông Giordan để chịu phép Rửa Thống Hối của Thánh Gioan Tẩy Giả.

Bài Phúc Âm hôm nay (Matcô 1:6-11) ghi lại việc Chúa Giêsu đến xin Gioan ban phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giordan. Lúc đầu Gioan từ chối và nói " Tôi phải được Ngài rửa chứ sao Ngài lại xin tôi ban phép rửa cho Ngài! Nhưng Chúa Giêsu  bảo ông cứ ban phép rửa cho Ngàị      Bài Phúc Âm hôm nay cũng ghi lại "sau khi  Chúa Giesu chịu phép Rửa xong và khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra và Chúa Thánh Thần, lấy hình chim bồ câu, ngự xuống trên Người, và có tiếng từ trời phán ra: Con là Con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha mọi đàng."    Sau đó Thánh Gioan nói với dân chúng về Chúa Giesu là " Có Đấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi , tôi không xứng đáng cởi dây giầy cho Người; phần tôi, tôi rửa anh em bằng nước; nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần (tức là Bí Tích Rửa Tội  mà Chúa Giesu thiết lập sau này."  Trong  Bài Đọc 1 (Isaia 42:1-4,6-7), Tiên Tri Isaia đã loan báo trước một cách "khải huyền" về Đấng Kito sẽ được  Thiên Chúa Cha sai đến trần gian khi thời gian viên mãn.  "Ngài sẽ là ánh sáng của muôn dân, người sẽ mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích,  đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm!"           Bài Đọc 2 ( Công Vụ Tông Đồ 10: 34-38) ghi lại bài giảng của Thánh Phêrô nói về việc "Chúa Giesu Kito Thành Nagiaret," đã được Chúa Thánh Thần " xức dầu tấn phong cho  Người," đã ra đi rao giảng "toàn cõi Giudea, khởi  từ Galilea," rồi  đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại, và đã sống lại và lên trời vinh hiển để mở đường về trời cho chúng tạ

CHÚA NHẬT 2 MÙA QUANH NĂM (Ngày 18/1): Bài Phúc Âm hôm nay (Gioan 1:35-42) ghi lại việc Chúa Giesu gọi một số môn đệ đầu tiên đi theo Người; đó là ông Anrê và anh là  Simon và đổi tên ông là Kêpha (Phêrô) nghĩa là Đá.  Bài Đọc 1 hôm nay (1Samuen 3: 3-10, 19) ghi lại việc Thiên Chúa gọi ông Samuen làm tiên tri cho Chúa và Ông Samuen đã đáp lại tiếng Chúa và đi làm tiên tri cho Chúạ  Trong Bài đọc 2 (1Côrintô 6:13-15,17-20), Thánh Phaolo nói đến mọi người tín hữu chúng ta là chi thể mầu nhiệm của Thiên Chúa, là đền thờ của Chúa Thánh thần, và đã được cứu chuộc bằng giá máu của Chúa Giêsu, nên chúng ta phải gìn giữ khỏi phạm tội, như tội dâm dục. Ngài nói: "Vậy anh em hãy tôn vinh Chúa trong thân xác của anh em."

CHÚA NHẬT 3 MÙA QUANH NĂM (Ngày 25/1):     Bài Phúc Âm hôm nay (Matcô 1:14-20) ghi lại việc sau khi Thánh Gioan Baotixita bị bắt, thì  Chúa Giêsu đi khỏi Galilêa , và đến  ở Capernaum và  bắt đầu đi rao giảng: "Anh em hãy thống hối, vì Nước Trời đã đến."  Chúa Giêsu cũng  kêu gọi một số người đi làm Tông Đồ cho Chúa , như ông Anrê, ông Phêrô, ông Giacôbê và Gioan, các ông đều là những người làm nghề đánh cá.   Bài Đọc 1 (Giona 3: 1-5,10) ghi lại việc Thiên Chúa

gọi ông Gioana đi rao giảng cho dân Thành Ninivê đang sống trong đam mê tội lỗi phải ăn năn trở lại nếu không Thiên Chúa sẽ lên án phạt, cả dân thành đã sám hối lỗi lầm ăn năn trở lại và Thiên Chúa đã tha thứ cho họ.  Trong Bài Đọc 2 (1 Corintô 7: 29-31), Thánh Phaolô mời gọi mọi người hãy sống xứng đáng, dù ở địa vị nào, hãy hy sinh hãm mình và cố gắng đời sống siêu thoát để chờ ngày Chúa đấng đến.

Vậy trong tháng đầu năm mới 2015 này, chúng ta hãy cầu xin Chúa, nhờ lời Mẹ Maria và các Thánh chuyển cầu, ban cho chúng ta luôn sống Đức Tin mạnh mẽ và đoàn kết  thương yêu nhau để củng cố và  phát triển Đức Tin cho chúng ta, cho con cháu chúng ta, và rao giảng Đức Tin cho mọi người mà chúng ta gặp gỡ trong sinh hoạt hằng ngàỵ 

 Xin Chúa chúc lành Năm Mới cho chúng ta, và ban bình an cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho toàn thể thế giới, cho quê hương Việt Nam; nhất là những nơi đang có chiến tranh,  hận thù, giết hại lẫn nhaụ


LM Anphong Trần Đức Phương

CÁC BÀI SUY NIỆM:


 1. Ăn Chay Và Ăn Mặn
 2. Bí tích Tình Yêu và Hiệp Nhất
 3. Cái Chết Của Bạo Chúa
 4. Câu Chuyện Chiếc Tàu Titanic
 5. Câu Chuyện Hiệp Nhất
 6. Câu Chuyện Mùa Xuân - Chuyện "Làm Giầu"
 7. Câu Chuyện Ông Trời
 8. Cây Đa Tử Đạo
 9. Chiếc Cầu Thang Kỳ Diệu
 10. Chiếc Thảm Thổ Nhĩ Kỳ
 11. Chúa Nhật Chúa Chiên Nhân Lành
 12. Chúa Nhật Tình Chúa Thương Xót
 13. Chuyện Vui Mùa Hè - "Thang My"
 14. Chuyện Vui Mùa Thu
 15. Cổ Bản Kinh Thánh Cựu Ước Mới Được Tìm Thấy
 16. Công Cha...Nghĩa Mẹ
 17. Cùng Dâng Lễ
 18. Da Vinci Code Và Da Vinci Deception
 19. Danh - Lợi - Thú
 20. Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới
 21. Đền Thánh Giuse Nguy Nga tại Montreal, Canada
 22. Đức Bênêđíctô XVI: Con Người và Cuộc Sống
 23. Giọt Lệ Thống Hối
 24. Hái Lộc Đầu Xuân
 25. Hành Trình Đức Tin (Chúa Nhật IV Thường Niên, B)
 26. Hitler Và Đức Giáo Hoàng Piô XII
 27. Lắng Nghe Tiếng Chúa
 28. Lao Nhọc Là Cuộc Sống Của Con Người
 29. Linh Mục Ngày Nay
 30. Mái Ấm Gia Đình
 31. Một vài suy tư về lòng sùng kính Đức Maria trong Giáo Hội Công Giáo
 32. Này Con Là Đá
 33. Ngôi Sao Sáng (Lễ Hiển Linh)
 34. Người Thợ Mộc Gương Mẫu
 35. Như Vườn Hồng Giê-ri-cô
 36. Những Lời Tâm Tình Đầu Tiên Của ĐGH Bênêdictô XVI
 37. Những Nét Chính Trong Cuộc Đời Của ĐGH Gioan Phaolô II
 38. Những Ngày Hồng Phúc
 39. Những Ngày Sống Chung Với Anh Em Linh Mục ...
 40. Ông Trời Ở Đâu ...
 41. Phim "Cuộc Thương Khó Của Chúa Kytô"
 42. Sống Đẹp Lòng Chúa (Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa)
 43. Sống Hạnh Phúc Gia Đình (Lễ Thánh Gia, Năm B)
 44. Sống Lời Chúa Qua Năm Phụng Vụ Của Giáo Hội
 45. Sứ Giả Của Hòa Bình Và Tình Thương
 46. Suy niệm Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh
 47. Tháng 11 - Tháng Các Linh Hồn
 48. Thánh Nữ Monica
 49. Thánh Thần Khấn Xin Ngự Đến…
 50. "Thầy Đây! Đừng Sợ!"
 51. Tìm Hiểu Sinh Nhật Chúa
 52. Tìm Hiểu Về Tuần Thánh và Đại Lễ Phục Sinh
 53. Trời Mới Đất Mới
 54. Vào đời…
 55. Về Miền Vĩnh Cửu
 56. Về Thăm Trường Cũ
 57. Việc Lần Chuổi Mân Côi
 58. Việc Phong Thánh Và Kính Nhớ Các Thánh


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA