Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
    Lời Cha Jim Lee

Tháng 2/2014

Phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Cộng Đoàn: Đề cử người ra lãnh đạo

Xin Chúa chúc lành cho chúng ta trong năm mới! Thật là một niềm vui tôi được cùng anh chị em cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và quan phòng đời sống chúng ta ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm khác.

Năm nay cũng là năm chúng ta suy gẫm về việc chọn người lãnh đạo vào Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Việt Nam của giáo xứ St. Michael. Tôi rất cám ơn những thành viên đương nhiệm đã đắc lực làm việc để chuyển tiếp Ban Mục Vụ vào hệ thống của giáo xứ.

Nhiệm kỳ ba năm của Ban Mục Vụ sắp kết thúc, đã đến lúc chúng ta đề cử người vào ban lãnh đạo mới. Xin quí Ông Bà và Anh Chị Em cầu nguyện và tự hỏi Chúa có đang gọi mình vào vai trò lãnh đạo, hoặc người khác mà mình thấy có khả năng lãnh đạo. Đây là một nhiệm kỳ ba năm. Ban Mục Vụ sẽ thường xuyên làm việc với tôi và Bà Terry Walter.

Tôi xin Quí Vị viết tên mình hoặc tên người mình đề cử vào bên dưới trang giấy này và bỏ vào rổ quyên tiền hôm nay hoặc các Chúa Nhật sau (bỏ vào phong bì và đề tên Bà Terry Walter) hoặc gửi đến Bà Terry Walter tại văn phòng giáo xứ hạn chót là ngày 1 Tháng 3. Xin quí Ông Bà và Anh Chị Em cùng tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để chúng ta chọn những người lảnh đạo xứng đáng vào Tân Ban Mục Vụ.

Cám ơn Quí Ông Bà Và Anh Chị Em,Fr. Jim Lee


Điều kiện:
1) Thường xuyên cầu nguyện và đi Lễ Chúa Nhật hằng tuần.
2) Có ghi danh và đóng góp vào giáo xứ.
3) Đang sinh hoạt đoàn thể.

Tôi xin đề cử những người sau đây vào Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Việt Nam:

1. _________________________________________________

2. _________________________________________________

3. _________________________________________________

4. _________________________________________________

5. _________________________________________________
Pastor, St. Michael Catholic Church

A lifetime Roman Catholic, Fr. Lee came to St. Michael's on July 1, 1997. He is the spiritual leader of St. Michael Parish (and ultimately responsible for everything at St. Michael's).

Education Background: B.A. in Sociology, Minor in Philosophy from Maryknoll College, Glen Ellyn, IL; M.Div. - Maryknoll Seminary, Maryknoll NY; M.S. Pastoral Counseling - Loyola College, Baltimore, MD.

Work Background: Tanzania 1972-1982; Maryknoll Seminary - Assistant Formation Director 1982-1986; St. Francis of Assisi, Burien 1986-1990; Assumption, Bellingham 1990-1997; St. Michael 1997-present.

Interests, Family, Hobbies, Plans: The Spiritual Life; biking; hiking; reading. Family: youngest of 5; grew up in Chicago where most of family still lives.

What does your faith mean to you? Everything! Without it, nothing makes sense. God is the very ground of our being, the source of all, the beginning and the end and all that is in between. I seek to have faith animate all that I do. It enables me to get through the difficult times and gives me hope to carry on. "It is the realization of things hoped for and evidence of things not seen." (Heb. 11:1) Faith in Jesus Christ and his Good News gives me eyes to see and ears to hear on a mystical plane so that I can experience the deeper reality of God's presence. It is joy beyond description and darkness so bright.

Why have you chosen to work at St. Michael's (and what makes you stay)? Archbishop Murphy asked me to come to St. Michael Parish. I stay because of how wonderfully God is working in our midst. Though I face hardship and misunderstanding sometimes, it in no way compares to the joys that I have come to experience here. I see how the Holy Spirit is so mightily at work that it astounds me sometimes. I truly believe that God has so much in store for us! All we need to do is surrender and allow God's Will to be accomplished in us and through us. Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA