ĐỨC GIÁO HOÀNG CHIA BUỒN
VỚI NẠN NHÂN LŨ LỤT VIỆT NAM

PHỦ QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH

Kính gửi
Đức cha Phaolô Nguyễn văn Hòa
Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Vatican ngày 07 tháng 10 năm 2006

Kính thưa Đức Cha,

Được tin cơn bão Xangsane đã gây đau thương cho nhiều nạn nhân, Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh chuyển đến Đức Cha sứ điệp sau đây:

NGHE TIN BUỒN CƠN BÃO ĐÃ ĐỔ BỘ XUỐNG VIỆT NAM, GÂY THIỆT HẠI CHO NHIỀU NGƯỜI, ĐỨC THÁNH CHA NGỎ LỜI CHIA BUỒN SÂU SẮC ĐẾN GIA ĐÌNH CÁC NẠN NHÂN THIỆT MẠNG VÀ BÀY TỎ TỈNH CẢM SÂU XA ĐỐI VỚI TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THIÊN TAI NÀY.

NGÀI PHÓ THÁC CÁC NẠN NHÂN THIỆT MẠNG CHO LÒNG NHÂN TỪ THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA VÀ THA THIẾT CẦU NGUYỆN ĐỂ CHO TÌNH LIÊN ĐỚI QUẢNG ĐẠI CỦA MỌI NGƯỜI GIÚP CHO NHỮNG NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI TRONG THIÊN TAI, CÁCH RIÊNG VỚI NHỮNG AI ĐÃ MẤT TẤT CẢ, NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CỬA KHÔNG NHÀ, ĐƯỢC TÌM THẤY NIỀM AN ỦI VÀ SỰ TRỢ GIÚP CẦN THIẾT.

VỚI CẢ TẤM LÒNG, ĐỨC THÁNH CHA NÀI XIN CHO TOÀN DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC DỒI DÀO PHÚC LÀNH CỦA CHÚA VÀ XIN CHÚA NÂNG ĐỠ DÂN VIỆT NAM TRONG THỬ THÁCH NÀY.

ĐỨC HỒNG Y TARCISIO BERTONE
QUỐC VỤ KHANH TÒA THÁNH

Xin Đức Cha hãy tin rằng tôi luôn cầu nguyện cho mọi nạn nhân của cơn bão và luôn giữ tình cảm chân thành và tận tụy đối với Đức Cha.

Đức Tổng Giám mục Sandri
Tổng thư ký
(Đã ký)

 Close This Window