KINH THÁNH  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

isaia-2

SÁCH I-SAI-A (Is 34,1–66,24)

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66

(click "sách" về Mục Lục ... click "số "tới "chương số" ... click "chương số" trở về số chương)


34 1 Chư dân hỡi, hãy lại mà nghe, các sắc tộc, nào cùng lưu ý.

Hãy nghe đây, hỡi trái đất và mọi loài trên đó,

hỡi địa cầu cùng muôn vật từ đất nảy sinh :

2 Này,ĐỨC CHÚA nổi giận với chư dân hết thảy,

Người thịnh nộ với toàn thể đạo binh của chúng,

cho chúng bị tru diệt và tiêu vong.

3 Những kẻ bị đâm chết sẽ bị quẳng đi xa.

Tửthi xông mùi hôi thối, núi non máu chảy dầm dề.

4 Toàn thể đạo binh trên trời tan rã.

Các tầng trời cuộn lại như cuốn sách.

Cả đạo binh của chúng lụi tàn

nhưlá nho rơi rụng, tựa lá vả lìa cành.

5 Vì trên trời gươm Ta say máu : sắp giáng xuống Ê-đôm,

xuống một dân Ta đã tuyên án tru diệt.

6 Gươm của ĐỨC CHÚA, máu nhuộm đỏ, mỡ dính bầy nhầy,

máu chiên máu dê, mỡ của trái cật loài cừu.

Vì một hy lễ đã được dâng kính ĐỨC CHÚA tại Bót-ra,

chính là cuộc tàn sát lớn trong xứ Ê-đôm.

7 Cùng với chúng, nào trâu, nào bê, nào bò tót đều bị hạ.

Đất đai của chúng máu tràn lênh láng,

cát bụi của chúng mỡ dính bầy nhầy.

8 Quảthế, đó là ngày ĐỨC CHÚA báo phục,

là năm Người trả oán mà biện hộ cho Xi-on.

9 Và suối nước biến thành nhựa chai,

cát bụi hoá lưu huỳnh, đất đai thành nhựa cháy,

10 ngày đêm bốc lửa không ngừng, đời đời nghi ngút khói ;

thếhệ này qua thế hệ kia, vẫn một cảnh hoang tàn,

không bóng người lai vãng.

11 Đó sẽ là lãnh địa của nhím và kền kền,

là nơi ở cho loài cú, loài quạ.

ĐỨC CHÚA sẽ giăng dây đo biến nó thành hỗn mang,

Người sẽ thả hòn chì cho nó nên trống rỗng.

12 Giới quý tộc của nó không còn,

ở đó người ta chẳng tôn vương nữa,

mọi thủ lãnh đều sẽ kể bằng không.

13 Trong các lâu đài của nó, gai góc mọc um tùm,

các đồn luỹ kiên cố đầy những tầm ma và cỏ dại.

Nó sẽ là hang ổ sói rừng, là sân chim đà điểu.

14 Mèo rừng gặp chó rừng, loài dê ma quái hú gọi nhau.

Đó cũng là nơi dung thân cho quỷ Li-lít, là chốn hắn nghỉ ngơi.

15 Đó còn là nơi rắn làm ổ đẻ trứng, ấp cho nở và ủ ấm đàn con.

Cũng tại đó, lũ diều hâu tụ tập, con nào cũng có bạn có đôi.

16 Hãy tìm trong sách của ĐỨC CHÚA và đọc :

sẽ không thiếu một con nào trong chúng,

con nào cũng có bạn có đôi.

Bởi vì chính miệng Chúa đã phán truyền,

chính thần khí Người quy tụ lại.

17 Chính Người đã bốc thăm,

và tay Người đã dùng dây đo mà chia phần cho chúng.

Đến muôn đời, chúng sẽ được thừa hưởng phần này,

chúng sẽ ở lại đây hết đời này qua đời nọ.


35 1 Vui lên nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy,

vùng đất hoang, hãy mừng rỡ trổ bông,

2 hãy tưng bừng nở hoa như khóm huệ,

và hân hoan múa nhảy reo hò.

Sa mạc được tặng ban ánh huy hoàng của núi Li-băng,

vẻrực rỡ của núi Các-men và đồng bằng Sa-ron.

Thiên hạ sẽ nhìn thấy ánh huy hoàng của ĐỨC CHÚA,

và vẻ rực rỡ của Thiên Chúa chúng ta.

3 Hãy làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ,

cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng.

4 Hãy nói với những kẻ nhát gan : "Can đảm lên, đừng sợ !

Thiên Chúa của anh em đây rồi ; sắp tới ngày báo phục,

ngày Thiên Chúa thưởng công, phạt tội.

Chính Người sẽ đến cứu anh em ."

5 Bấy giờ mắt người mù mở ra, tai người điếc nghe được.

6 Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy nhót như nai,

miệng lưỡi người câm sẽ reo hò.

Vì có nước vọt lên trong sa mạc,

khe suối tuôn ra giữa vùng đất hoang vu.

7 Miền nóng bỏng biến thành ao hồ,

đất khô cằn có mạch nước trào ra.

Trong hang chó rừng ở sậy, cói sẽ mọc lên.

8 Ở đó sẽ có một đường đi mang tên là thánh lộ.

Kẻô uế sẽ chẳng được qua. Đó sẽ là con đường cho họ đi,

những kẻ điên dại sẽ không được lang thang trên đó.

9 Ở đó sẽ không có sư tử, thú dữ ăn thịt cũng chẳng vãng lai,

không thấy bóng dáng một con nào,

những ai được Chúa cứu chuộc sẽ bước đi trên đó.

10 Những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,

tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,

mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.

Họsẽ được hớn hở tươi cười,

đau khổ và khóc than sẽ biến mất.


36 1 Năm thứmười bốn triều vua Khít-ki-gia, vua Át-sua là Xan-khê-ríp tiến lên đánh mọi thành kiên cố của Giu-đa và đã chiếm được. 2 TừLa-khít, vua Át-sua sai quan chánh chước tửu cùng với một đạo binh hùng hậu đến gặp vua Khít-ki-gia ở Giê-ru-sa-lem. Viên chánh chước tửu đứng gần kênh dẫn nước vào hồ trên phía đường dẫn tới cánh đồng Thợ Nện Dạ. 3 Ra tiếp họ có ông En-gia-kim con ông Khin-ki-gia-hu, đại nội thị thần, cùng với viên ký lục Sép-na và viên quản lý văn khố Giô-ác, con ông A-xáp. 4 Viên chánh chước tửu bảo họ : "Hãy nói với vua Khít-ki-gia : đại đế là vua Át-sua phán thế này : Dựa vào niềm tin nào mà ông tin tưởng như thế ? 5 Ông tưởng rằng trong cuộc chiến, lời nói suông ngoài miệng thay thế được cho mưu kế và sức mạnh sao ? Giờ đây ông tin tưởng vào ai mà dám nổi loạn chống ta ? 6 Hoá ra ông tin tưởng vào cây gậy sậy dập nát là Ai-cập, nó sẽ đâm thủng bàn tay kẻ vịn vào nó ! Pha-ra-ô vua Ai-cập là vậy đó đối với mọi kẻ tin tưởng vào ông ta. 7 Có thểông sẽ nói với tôi : "Chúng tôi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng tôi ." Thế chẳng phải Khít-ki-gia đã dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thờ của Người đó sao ? Ông ta đã chẳng nói với Giu-đa và Giê-ru-sa-lem rằng : "Các ngươi sẽ sụp lạy trước bàn thờ này ." 8 Bây giờ,ông hãy đánh cuộc với vua Át-sua chúa thượng tôi : tôi sẽ cho ông hai ngàn con ngựa nếu ông tìm được người cỡi. 9 Liệu ông có thể đẩy lui được một người thuộc hạng dở nhất trong nhóm bộ hạ của chúa thượng tôi không ? Thế mà ông lại cậy vào Ai-cập để có xe có ngựa ! 10 Bây giờcó phải ngoài ý muốn của ĐỨC CHÚA mà ta đã tiến đánh để tàn phá xứ này không ? Chính ĐỨC CHÚA đã phán với ta : "Hãy tiến đánh và tàn phá xứ này ."

11 Ông En-gia-kim, ông Sép-na và ông Giô-ác nói với viên chánh chước tửu : "Xin ngài dùng tiếng A-ram mà nói, vì các tôi tớ ngài đây hiểu được. Ngài đừng nói tiếng Giu-đa với chúng tôi kẻo dân ở trên tường thành nghe được ." 12 Viên chánh chước tửu nói : "Chẳng lẽ chúa thượng tôi sai tôi đến nói những lời như thế với chúa thượng của ông hay với ông sao ? Chẳng phải là để nói với những người đang ngồi trên tường thành kia đang phải ăn phân và uống nước tiểu của mình cùng với các ông sao ?"

13 Bấy giờviên chánh chước tửu đứng thẳng và hô lớn bằng tiếng Giu-đa rằng : "Hãy nghe lời đại đế, vua Át-sua : 14 Đức vua phán thế này : Đừng để Khít-ki-gia lừa dối các ngươi. Vì ông ta không thể nào giải thoát các ngươi được. 15 Cũng đừng để Khít-ki-gia dụ dỗ các ngươi tin tưởng vào ĐỨC CHÚA khi ông ta nói : Chắc chắn ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta, và thành này sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua. 16 Đừng nghe lời Khít-ki-gia, vì vua Át-sua phán thế này : Hãy làm hoà với ta và ra đây, ai nấy trong các ngươi vẫn được ăn hoa trái trong vườn nho, vườn vả của mình, vẫn được uống nước bể nhà mình, 17 cho tới khi ta đến đem các ngươi tới một xứ giống như xứ các ngươi, một xứ có lúa mì và rượu, xứ có bánh và vườn nho. 18 Đừng để Khít-ki-gia phỉnh gạt các ngươi rằng : "ĐỨC CHÚA sẽ giải thoát chúng ta ." Hỏi rằng trong các thần của chư dân, đã có vị nào thực sựgiải thoát xứ mình khỏi tay vua Át-sua chưa ? 19 Các thần của Kha-mát và Ác-pát ở đâu ? Các thần của Xơ-phác-va-gim ở đâu ? Họ có giải thoát được Sa-ma-ri khỏi tay ta chăng ? 20Trong tất cảcác thần của các xứ, hỏi đã có thần nào cứu được xứ của họ thoát khỏi tay ta chưa ? Vậy ĐỨC CHÚA cứu nổi Giê-ru-sa-lem khỏi tay ta sao ?"

21 Họ làm thinh, không đáp một lời, vì vua đã ra lệnh : "Các ngươi đừng đáp lại hắn ." 22 Ông En-gia-kim, đại nội thị thần, con ông Khin-ki-gia-hu, vào yết kiến vua Khít-ki-gia cùng với ông Sép-na, ký lục, và ông Giô-ác, quản lý văn khố, con ông A-xáp. Họxé áo mình ra, kể lại cho vua nghe những lời viên chánh chước tửu đã nói.


37 1 Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà ĐỨC CHÚA. 2 Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc. 3 Họthưa : "Vua Khít-ki-gia phán thế này : Hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng, mà mẹ lại không có sức sinh ! 4 Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống ; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại ."

5 Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông I-sai-a, 6 ông I-sai-a bảo họ : "Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau : ĐỨC CHÚA phán thế này : Đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã xúc phạm đến Ta. 7 Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí, khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó ."

8 Viên chánh chước tửu trở về gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít 9 vì vua nhận được tin nói về vua Cút là Tia-ha-ca : "Vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài ."Được tin ấy, vua Xan-khê-ríp liền sai sứ đến với vua Khít-ki-gia. Vua nói : 10"Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này : Đừng để Thiên Chúa của ông là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng : Giê-ru-sa-lem sẽ không bịnộp vào tay vua Át-sua. 11 Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả các nước : các vị ấy đã tru hiến chúng ; còn ông, ông thoát sao được ! 12 Thếcác thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là các dân Gô-dan, Kha-ran, Re-xép, và con cái ông E-đen ở Tơ-la-xa, có giải thoát được các dân ấy không ? 13 Các vua của Kha-mát, của Ác-pát, của La-ia, Xơ-phác-va-gim, Hê-na và I-va đâu cả rồi ?" 14 Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà ĐỨC CHÚA, mở thư ra trước nhan ĐỨC CHÚA. 15 Vua Khít-ki-gia cầu nguyện với ĐỨC CHÚA rằng : 16 "LạyĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.

17 LạyĐỨC CHÚA, xin lắng tai nghe,

lạyĐỨC CHÚA, xin đưa mắt nhìn.

Xin nghe rõ mọi lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người

đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.

18 Quả thật, lạy ĐỨC CHÚA, các vua Át-sua đã tàn phá tất cả các dân và xứ sở của họ, 19 quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được. 20 Nhưng giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua ấy,để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới là Thiên Chúa, lạy ĐỨC CHÚA ."

21 Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng : "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua. 22 Đây lời ĐỨC CHÚA kết tội nó :

Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi ;

sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

23 Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,

đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,

nếu không phải là chính Đấng Thánh của Ít-ra-en ?

24 Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,

và ngươi đã nói rằng : "Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,

lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.

Ta đốn những cây bá hương cao vút,

những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.

Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.

25 Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang ;

ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta ."

26 Phải chăng ngươi không hề nghe biết

Ta đã làm những điều ấy từ lâu ?

Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,

giờ đây Ta thực hiện : là phá tan những thành trì kiên cố,

khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.

27 Cưdân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm

khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,

đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.

28 Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,

Ta đều biết rõ cả ;

ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.

29 Bởi vì ngươi nổi giận với Ta

và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,

nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.

Trên chính con đường ngươi đã tới,

Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

30 Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi :

Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời ;

đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.

31 Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,

những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,

và trên cao trổ sinh hoa trái.

32 Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,

và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.

Vì yêu thương cuồng nhiệt,

ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

33 Vềvua Át-sua, ĐỨC CHÚA phán như sau :

Nó sẽ không vào được thành này,

không bắn được mũi tên nào tới đó,

không núp sau thuẫn mà xông lên,

cũng chẳng đắp ụ để công phá.

34 Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,

chứthành này thì nó không vào được, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

35 Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,

chính Ta sẽ che chở, và sẽ cứu thành này.

36 Thiên sứ của ĐỨC CHÚA ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua. Ban sáng, khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết.

37 Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó. 38 Nhưng rồi khi ông đang sụp lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ thì các hoàng tửÁt-ram-me-léc và Xa-re-xe dùng gươm đâm ông chết rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-xa-khát-đôn lên ngôi kế vị.


38 1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : "ĐỨC CHÚA phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu ." 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với ĐỨC CHÚA như sau : 3 "Ôi lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài ." Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.

4 Bấy giờcó lời ĐỨC CHÚA phán với ông I-sai-a rằng : 5 "Hãy đi nói với Khít-ki-gia : ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thếnày : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽgiải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này ." 21 Ông I-sai-a nói : "Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống ." 22 Vua Khít-ki-gia nói : "Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà ĐỨC CHÚA ?" 7 Ông I-sai-a trả lời : "Đây là dấu ĐỨC CHÚA ban cho ngài, chứng tỏ ĐỨC CHÚA sẽthực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc ." Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong sốcác bậc thang nó đã chiếu xuống.

9 Bài ca Khít-ki-gia, vua Giu-đa, đã sáng tác khi ông lâm bệnh và sau đó khi ông được qua khỏi :

10 Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở mà đã phải ra đi,

bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.

11 Tôi có nói : chẳng còn được thấy ĐỨC CHÚA

ở trên cõi dương gian,

hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.

12 Nhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.

Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,

bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.

Từsáng tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

13 Tới lúc bình minh, con vẫn kêu gào,

nhưbị sư tử nghiền nát thịt xương.

Từsớm tới khuya, Chúa làm con hao mòn sinh lực.

14 Con thở than như nhạn kêu chim chíp,

con rầm rì chẳng khác bồ câu ;

nhìn lên Chúa mãi, mắt con đã hoen mờ.

Lạy Chúa, sức con nay đã kiệt, xin Ngài thương cứu giúp.

15 Tôi sẽ ngỏ lời, sẽ nói sao đây ?

Vì điều đó, chính Người đã thực hiện.

Suốt đời tôi lê bước, tâm hồn đầy những nỗi đắng cay.

16 Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,

sựsống linh hồn con thuộc về Ngài.

Xin chữa lành và cho con được sống.

17 Nay muôn vàn cay đắng đã hoá nên an bình,

vì chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong,

vất bỏ sau lưng mọi lỗi lầm con phạm.

18 Vìở chốn tử vong, không người ca tụng Chúa,

và trong nơi âm phủ, chẳng ai ngợi khen Ngài.

Kẻxuống mồ cũng dứt niềm trông cậy vào lòng Chúa tín trung.

19 Chỉngười sống, vâng chỉ người sống

mới ca tụng Ngài như thể con nay.

Người cha sẽ dạy cho con cái rõ Ngài là Đấng tín trung.

20 LạyĐỨC CHÚA, xin Ngài thương cứu độ.

Rồi chúng con sẽ ngày ngày xướng hoạ đàn ca

trong nhà ĐỨC CHÚA, suốt cả cuộc đời.


39 1 Khi ấy vua Ba-by-lon là Mơ-rô-đác Ba-la-đan, con ông Ba-la-đan, sai người đem thư và quà tặng cho vua Khít-ki-gia, vì nghe tin vua bị bệnh và đã bình phục. 2 Vua Khít-ki-gia vui mừng tiếp đón họ và cho xem kho tàng của vua : vàng bạc, hương liệu, dầu quý, kho vũ khí và tất cả những gì có trong các nơi dự trữ của vua ; không có gì trong cung điện và trong toàn lãnh thổ mà vua Khít-ki-gia không cho họ xem.

3 Ngôn sứI-sai-a vào gặp vua Khít-ki-gia và nói : "Những người ấy đã nói gì với vua, và họ từ đâu tới ?" Vua Khít-ki-gia đáp : "Họ từ một xứ xa xôi, mãi tận Ba-by-lon đến đây ." 4 Ông hỏi : "Họ thấy gì trong cung điện của ngài ?" Vua đáp : "Trong cung điện của tôi có gì, họ thấy hết cả. Không có gì trong các kho dự trữ mà tôi không cho họ xem ."

5 Bấy giờông I-sai-a nói với vua Khít-ki-gia : "Xin vua nghe lời ĐỨC CHÚA các đạo binh phán : 6Này, sẽ đến những ngày mọi sựtrong cung điện ngươi, tất cả những gì xưa nay tổ tiên ngươi đã tích trữ, đều bị đem đi Ba-by-lon, không còn lại một thứ gì - ĐỨC CHÚA phán. 7 Một sốcon cái ngươi, xuất thân từ ngươi, do chính ngươi sinh ra, sẽ bị bắt đi làm thái giám trong hoàng cung của vua Ba-by-lon ." 8 Vua Khít-ki-gia nói với ông I-sai-a : "Lời ĐỨC CHÚA ông vừa truyền lại quả là tốt ." Vua tự nhủ : "Miễn sao có hoà bình và yên ổn bao lâu ta còn sống !"


40 1 Thiên Chúa anh em phán : "Hãy an ủi, an ủi dân Ta :

2 Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành :

thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,

vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt gấp hai lần tội phạm ."

3 Có tiếng hô :

"Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,

giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng

cho Thiên Chúa chúng ta.

4 Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,

mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,

nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,

chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.

5 Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện,

và mọi người phàm sẽ cùng được thấy

rằng miệng ĐỨC CHÚA đã tuyên phán ."

6 Có tiếng nói : "Hãy hô lên !"

Tôi thưa : "Phải hô lên điều gì ?"

-"Người phàm nào cũng đều là cỏ,

mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội.

7 Cỏhéo, hoa tàn khi thần khí ĐỨC CHÚA thổi qua.

Phải, dân là cỏ :

8 cỏhéo, hoa tàn,

nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững ."

9 Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.

Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,

hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.

Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng :

"Kìa Thiên Chúa các ngươi !"

10 KìaĐỨC CHÚA quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.

Bên cạnh Người, này công lao lập được,

trước mặt Người, đây sự nghiệp làm nên.

11 Nhưmục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,

tập trung cả đoàn dưới cánh tay.

Lũchiên con, Người ấp ủ vào lòng,

bầy chiên mẹ, cũng tận tình dẫn dắt.

12 Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,

lấy gang tay đo chín tầng trời,

dùng cái thưng mà lường xem bụi đất,

lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi ?

13 Thần khí ĐỨC CHÚA, ai đo cho nổi ?

Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người ?

14 Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu,

bảo cho Người biết lối công minh,

dạy cho Người mở mang kiến thức,

chỉcho Người con đường trí tuệ ?

15 Này các quốc gia như thể giọt nước bám miệng thùng,

khác nào hạt cát dính bàn cân,

kìa muôn hải đảo nặng tày chút bụi.

16 Cây rừng Li-băng không đủ đốt của lễ,

thú rừng Li-băng chẳng đủ làm lễ vật toàn thiêu.

17 Mọi nước chỉ là không không trước mặt Người,

Người coi chúng là hư vô trống rỗng.

18 Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai ?

Đặt hình ảnh nào bên cạnh Người cho tương xứng ?

19 Đặt tượng thần ư ? Tượng thần chỉ do tay thợ đúc làm ra,

thợkim hoàn thếp vàng một lớp,

rồi đúc dây chuyền bạc mà tô điểm thêm lên.

20 Người ít của muốn dâng lễ vật

sẽ chọn khúc gỗ không mục nát,

rồi tìm đến tay thợ lành nghề

đặt làm một tượng thần không lay không chuyển.

21 Chẳng lẽ các ngươi lại không biết ?

Chẳng lẽ các ngươi chưa được nghe ?

Chẳng lẽ chưa ai báo cho các ngươi tự ban đầu ?

Chẳng lẽ các ngươi lại không hiểu

trái đất được xây nền đặt móng làm sao ?

22 Đấng ngự trên vòm che trái đất

nhìn xuống cư dân như châu chấu cào cào.

Cảbầu trời, Người dăng như bức trướng,

và căng ra như căng lều để ở.

23 Vương hầu khanh tướng, Người cho hoá ra không,

thẩm phán trần gian, Người biến thành hư ảo.

24 Chúng vừa được trồng, chúng mới được gieo,

thân chưa kịp đâm rễ xuống đất,

thì Người đã thổi hơi, và chúng liền khô héo,

rồi cơn lốc cuốn chúng đi như rơm rạ.

25 Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó ?

26 Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn : Ai đã sáng tạo những vật đó ?

Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,

Người gọi đích danh từng ngôi một,

khiến không thiếu vắng một ngôi nào.

27 Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo :

"Đường tôi đi, ĐỨC CHÚA không nhìn thấy,

quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài ?"

28 Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao ?

ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,

là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.

Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,

trí thông minh của Người khôn dò thấu.

29 Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,

kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.

30 Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,

trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.

31 Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA

thì được thêm sức mạnh.

Nhưthể chim bằng, họ tung cánh.

Họchạy hoài mà không mỏi mệt,

và đi mãi mà chẳng chùn chân.


41 1 Hỡi các đảo, hãy lắng nghe tôi,

mong các dân được thêm sức mạnh

tiến lại gần và lên tiếng nói !

Ta hãy cùng nhau ra toà nào !

2 Từphương Đông, ai đã cho xuất hiện người hùng

đi mở đường cho nền công chính ?

Ai trao vào tay ông các dân các nước,

bắt mọi vua chúa phải phục quyền ?

Đao kiếm của ông làm chúng hoá ra như tro bụi,

cung nỏ của ông khiến chúng tán loạn tựa cọng rơm.

3 Ông đuổi bắt thù địch, ông tiến bước an toàn.

Trên đường đi, chân ông không chấm đất.

4 Điều đó, ai đã thực hiện, ai đã làm nên ?

-Chính là Đấng từ nguyên thuỷ

đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau.

Chính là Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta là khởi nguyên,

và giữa những người của thời sau hết, Ta vẫn là Ta.

5 Các đảo nhìn thấy và hoảng sợ,

chân trời góc biển cũng chuyển rung, dõi theo sự việc và tiến tới.

6 Người nào cũng giúp đỡ đồng bạn

và nói với anh em mình : "Can đảm lên !"

7 Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,

kẻdùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,

rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.

8 Nhưng phần ngươi, hỡi Ít-ra-en, tôi tớ của Ta,

hỡi Gia-cóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta,

9 Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất,

kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm.

Ta đã nói với ngươi : "Ngươi là tôi tớ Ta,

Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ.

10 Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi.

Đừng nhớn nhác : Ta là Thiên Chúa của ngươi.

Ta cho ngươi vững mạnh,

Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.

11 Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi

sẽthẹn thùng xấu hổ,

và mọi kẻ gây hấn với ngươi

đều kể như không có và bị tiêu diệt.

12 Thùđịch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy.

Những kẻ giao chiến với ngươi

sẽkể như không có, như hết sạch cả rồi.

13 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi,

Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo :

"Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.

14 Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,

hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.

Chính Ta phù trợ ngươi - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,

Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en ."

15 Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa

vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn.

Ngươi sẽ dày đạp và nghiền nát núi non,

sẽ làm cho các đồi nên như trấu.

16 Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi

và bão táp sẽ phân tán chúng.

Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,

vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.

17 Những ai nghèo hèn, khốn khổ,

tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,

Ta,ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,

Ta sẽ không bỏ rơi chúng.

18 Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,

và khe suối dưới các lũng sâu.

Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,

biến đất khô nên mạch nước dồi dào.

19 Và trong vùng hoang địa,

Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu ;

trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật

nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,

20 đểcùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,

nghiền ngẫm và hiểu rằng :

điềuấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,

điềuấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.

21 ĐỨC CHÚA phán : Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi !

Đức Vua nhà Gia-cóp truyền : Hãy đưa ra luận chứng !

22 Chúng cứ đưa ra, và báo cho chúng tôi rõ những gì sẽ xảy đến !

Đã có những điềm nào báo trước,

cứnói đi, rồi chúng tôi sẽ quan tâm, và biết rõ hậu vận thế nào ;

hay là cứ kể cho chúng tôi nghe những gì sẽ xảy đến.

23 Nói lên đi những gì sẽ xảy đến sau này,

cho chúng tôi nhận ra quý vị là thần, là chúa !

Bất kể quý vị làm điều lành hay điều dữ,

chúng tôi cũng sẽ táng đởm kinh hồn.

24 Quảthật các ngươi toàn là hư vô,

việc làm của các ngươi chẳng là gì hết.

Ai chọn các ngươi mà thờ, thật đáng kinh tởm.

25 Ta đã cho Ky-rô xuất hiện từ phương Bắc và nó đã tới ;

từphía mặt trời mọc, Ta đã gọi nó đích danh ;

nó giẫm đạp lên hàng quyền quý

nhưngười ta giẫm đạp bùn lầy,

như thợ gốm lấy chân nhào đất sét.

26 Ai đã loan tin từ thuở ban đầu cho chúng tôi được biết ?

Ai đã loan tin từ thuở xa xưa để chúng tôi nói : "Đúng vậy" ?

nhưng không, chẳng ai cho biết, chẳng ai nói cho ai nghe,

chẳng ai được nghe các ngươi nói một lời !

27 Đây rồi, người đầu tiên lên tiếng với Xi-on,

và Ta sẽ gửi đến cho Giê-ru-sa-lem kẻ loan báo tin mừng.

28 Ta đã nhìn xem : chẳng có một ai !

Trong bọn chúng, không một người cố vấn

để cho Ta hỏi ý, để đáp lại lời Ta !

29 Thế đó : tất cả bọn chúng là hư vô, công việc chúng làm là hư ảo,

tượng thần vàng bạc của chúng là hơi gió hư không !


42 1 Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ,

là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng,

Ta cho thần khí Ta ngự trên nó ;

nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.

2 Nó sẽ không kêu to, không nói lớn,

không để ai nghe tiếng giữa phố phường.

3 Cây lau bị giập, nó không đành bẻ gẫy,

tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.

Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.

4 Nó không yếu hèn, không chịu phục,

cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.

Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo.

5 Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,

Đấng sáng tạo và căng vòm trời,

Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,

Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,

ban sinh khí cho toàn thể cư dân.

6 Người phán thế này : "Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,

vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.

Ta đã nắm tay ngươi,

đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,

làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,

7 đểmở mắt cho những ai mù loà,

đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,

dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm ."

8 Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta.

Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác ;

lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt.

9 Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những điều mới,

và trước khi những điều này xảy ra,

Ta đã cho các ngươi nghe biết.

10 Hát lên mừng ĐỨC CHÚA một bài ca mới,

tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu !

Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật,

hỡi các đảo và toàn thể dân cư !

11 Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,

và bao thôn ấp người Kê-đa du mục !

Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,

từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô !

12 Nào tất cả cùng tôn vinh ĐỨC CHÚA,

phổbiến cho các đảo bài tán dương Người !

13 ĐỨC CHÚA như vị anh hùng xuất trận,

trang chiến binh, nhiệt khí bừng bừng,

tiếng thét gào, tiếng hét xung phong,

chống thù địch, vung cánh tay dũng tướng.

14 "Từlâu Ta đã từng nín lặng,

Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng,

nhưsản phụ lâm bồn, Ta rên siết,

Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.

15 Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,

làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,

Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,

biến hồ ao thành chỗ khô cằn.

16 Ta dẫn người mù tối qua những lối chưa tường,

trên nẻo đường mới lạ, sẽ dìu họ bước đi.

Ta biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ,

và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng.

Những điều ấy, Ta sẽ thực hiện, không bỏ sót điều nào.

17 Ai tin vào ngẫu tượng, ai thưa cùng tượng đúc :

' Các ngài là thần của chúng tôi ',

những người ấy sẽ tháo lui ê chề nhục nhã ."

18 Người điếc, hãy nghe ! Kẻ mù, hãy nhìn cho thấy !

19 Ai mù, nếu không phải là tôi tớ Ta ?

Ai điếc như người được Ta sai đi làm sứ giả ?

Ai mù như người được Ta quý chuộng ?

Ai điếc như người tôi tớ của ĐỨC CHÚA ?

20 Ngươi đã thấy nhiều mà vẫn chẳng lưu tâm,

đã mở tai mà vẫn không nghe gì.

21 Vì đức công chính của Người, ĐỨC CHÚA đã vui thích

khi làm cho luật pháp Người nên vẻ vang cao cả.

22 Thếnhưng dân này lại bị cướp phá bóc lột,

mọi người bị nhốt dưới hố sâu,

tất cả bị giam trong ngục tối.

Họbị cướp mà không người cứu nguy,

bịbóc lột mà không ai lên tiếng đòi : 'Trả lại !'

23 Ai trong các ngươi để tai nghe điều đó ?

Trong tương lai, ai gắng hiểu cho tường ?

24 Ai đã để cho Gia-cóp chịu cảnh bóc lột,

đã trao Ít-ra-en vào tay bọn cướp ?

Há chẳng phải là ĐỨC CHÚA hay sao ?

Quảthật, chúng ta đã đắc tội với Người :

đường lối Người, không ai chịu bước theo,

luật pháp Người, chẳng ai buồn tuân giữ.

25 Chính vì thế, Người trút cơn thịnh nộ xuống dân Người,

cho lan tràn cảnh chiến tranh khốc liệt.

Khắp xung quanh, lửa bừng bừng cháy, mà dân chẳng hiểu gì,

lửa thiêu huỷ nó, mà nó chẳng quan tâm.


43 1 Nhưng bây giờ, đây là lời ĐỨC CHÚA phán,

lời của Đấng tạo thành ngươi, hỡi Gia-cóp,

lời của Đấng nắn ra ngươi, hỡi Ít-ra-en :

Đừng sợ, vì Ta đã chuộc ngươi về,

đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi : ngươi là của riêng Ta ! 2 Ngươi có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng ngươi,

ngươi có vượt qua sông, cũng không bị nước cuốn ;

ngươi có đi trong lửa, cũng chẳng hề hấn gì,

ngọn lửa không thiêu rụi ngươi đâu.

3 Vì chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi thờ,

là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng cứu độ ngươi.

Ta đã thí Ai-cập làm giá chuộc ngươi về,

nộp Cút và Xơ-va để đổi lấy ngươi.

4 Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá,

vốn được Ta trân trọng và mến thương,

nên Ta đã thí bao người đổi lấy ngươi,

nộp bao dân nước thế mạng ngươi.

5 Đừng sợ, có Ta ở với ngươi !

Từphương Đông, Ta sẽ đưa con cái ngươi về,

và từ phương Tây, Ta sẽ cho con cháu ngươi đoàn tụ.

6 Ta sẽ nói với phương Bắc : Đưa cho Ta !

Và nói với phương Nam : Đừng giữ lại !

Hãy đưa con trai Ta về từ viễn xứ,

và con gái Ta từ góc biển chân trời.

7 Đó là tất cả những người mang danh Ta, đã được Ta tạo dựng,

nắn thành hình và làm nên, cho danh Ta rạng ngời vinh hiển.

8 Hãy để cho dân này ra đi, dân có mắt mà mù, có tai mà điếc !

9 Chư dân hãy cùng nhau tập họp, liệt quốc nào tề tựu bên nhau !

Ai trong chúng đã cho hay những điều đó,

đã cho chúng ta nghe những chuyện ngày xưa ?

Cứ đưa ra nhân chứng và bào chữa cho mình,

đểmọi người được nghe và nói rằng : Đúng thế !

10 Chính các ngươi là nhân chứng của Ta

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, là bề tôi Ta đã tuyển chọn,

đểcác ngươi nhận biết và tin Ta, và hiểu rõ Ta vẫn là Ta :

trước Ta, chẳng có thần nào khác được hình thành,

và sau Ta cũng vậy.

11 Chính Ta, chính Ta đây là ĐỨC CHÚA,

ngoài Ta ra, chẳng có ai cứu độ.

12 Chính Ta đã báo cho biết, đã cứu độ và nói cho nghe,

chứ giữa các ngươi, chẳng có thần lạ nào.

Vậy chính các ngươi là nhân chứng của Ta

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, và chính Ta là Thiên Chúa,

13 tựmuôn đời, Ta vẫn là Ta : không ai cứu thoát khỏi tay Ta,

Ta đã làm, ai dám làm ngược lại ?

14 Đây là lời ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc các ngươi,

Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này :

Vì các ngươi, Ta đã sai người đến Ba-by-lon ;

mọi thanh cửa thành, Ta quăng xuống đất,

làm cho tiếng reo hò của dân Can-đê trở thành lời ai oán.

15 Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Đức Thánh các ngươi thờ,

Đấng tạo thành Ít-ra-en, Đấng làm vua cai trị các ngươi.

16 Đây là lời ĐỨC CHÚA,

Đấng đã vạch một con đường giữa đại dương,

một lối đi giữa sóng nước oai hùng,

17 Đấng đã cho xuất trận nào chiến xa chiến mã,

nào tướng mạnh binh hùng :

-tất cả đã nằm xuống, và không còn trỗi dậy,

đã bị dập đi, tắt ngấm như tim đèn.

18 Người phán như sau :

"Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa,

chớquan tâm về những việc thuở trước.

19 Này Ta sắp làm một việc mới,

việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy hay sao ?

Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc,

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn.

20 Loài dã thú, chó rừng và đà điểu, đều sẽ tôn vinh Ta ;

vì Ta cho nước chảy ngay giữa sa mạc,

khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn,

cho dân Ta tuyển chọn được giải khát.

21 Ta đã gầy dựng cho Ta dân này,

chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta.

22 Vậy mà, hỡi Gia-cóp, ngươi đã chẳng kêu cầu Ta ;

phải, hỡi Ít-ra-en, ngươi đã chán Ta rồi.

23 Ngươi đã không đem chiên đến làm lễ toàn thiêu dâng Ta,

làm hy lễ cho Ta được vinh hiển.

Ta đâu có làm ngươi khổ cực vì phải dâng lễ phẩm cho Ta,

cũng chẳng làm cho ngươi chán chường

vì chuyện hương với khói.

24 Ngươi đã không bỏ tiền mua hương liệu dâng Ta,

cũng không dâng mỡ béo cho Ta được thoả dạ no lòng.

Ngươi lại còn làm cho Ta cực khổ vì lầm lỗi của ngươi,

làm cho Ta chán chường vì tội ác ngươi phạm.

25 Nhưng chính Ta đây, vì danh dự của Ta,

Ta sẽ xoá bỏ các tội phản nghịch của ngươi,

và không còn nhớ đến lỗi lầm của ngươi nữa.

26 Nhắc lại cho Ta điều ngươi phiền trách,

rồi chúng ta sẽ cùng nhau xét xử ;

có gì, ngươi cứ kể ra đi mà bào chữa cho mình.

27 Tổphụ đầu tiên của ngươi đã phạm tội,

và những người lãnh đạo ngươi đã phản nghịch cùng Ta.

28 Vì vậy, Ta đã phế bỏ các vị chức trách đền thờ,

đã lên án tru diệt Gia-cóp

và bỏ mặc Ít-ra-en cho người đời thoá mạ.


44 1 Nhưng giờ đây, hãy lắng nghe,

hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta tuyển chọn !

2 ĐỨC CHÚA, Đấng tạo thành ngươi,

Đấng nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ,

Đấng phù trợ ngươi, Người phán thế này :

Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, tôi tớ của Ta,

hỡi Giơ-su-run, kẻ Ta tuyển chọn !

3 Vì Ta sắp đổ mưa xuống những vùng hạn hán

và cho suối chảy trên mảnh đất khô cằn ;

trên dòng dõi ngươi, Ta sẽ đổ thần khí,

trên con cháu ngươi, Ta ban muôn phúc lành.

4 Chúng sẽ mọc lên giữa đồng cỏ, như dương liễu bên dòng nước.

5 Người này sẽ nói : tôi thuộc về ĐỨC CHÚA,

người kia sẽ lấy tên Gia-cóp đặt cho mình,

kẻnọ lại viết lên tay : "thuộc về ĐỨC CHÚA"

và lấy tên Ít-ra-en đặt cho mình.

6 ĐỨC CHÚA là Vua, là Đấng cứu chuộc Ít-ra-en,

và là ĐỨC CHÚA các đạo binh, Người phán thế này :

Ta là khởi nguyên, Ta là cùng tận ;

chẳng có thần nào hết, ngoại trừ Ta.

7 Ai được như Ta, người ấy cứ lên tiếng,

cứkể ra và trình bày cho Ta xem

những gì đã xảy ra từ thời cổ đại, khi Ta tạo dựng loài người.

Và những gì sẽ xảy đến, cứ kể ra đi.

8 Đừng run, đừng sợ.

Ta đã chẳng cho ngươi nghe từ thuở nào,

đã chẳng báo cho ngươi biết đó sao ?

Chính các ngươi là nhân chứng của Ta.

Hỏi có thần nào khác, hỏi có núi đá nào khác, ngoại trừ Ta ?

Ta biết chắc là không.

9 Thợ nắn ra tượng thần, tất cả bọn họ chẳng là gì hết. Các kiệt tác của họ đều vô dụng. Chúng là nhân chứng của họ, nhưng là những nhân chứng chẳng thấy, chẳng hiểu gì, nên chỉ làm xấu mặt họ mà thôi. 10 Ai lại nắn ra một ông thần, đúc ra một pho tượng để chẳng được gì cả ! 11 Đúng vậy, tất cả những ai sùng bái tượng thần đều phải xấu hổ, và những kẻ tạo ra chúng cũng chỉ là phàm nhân. Họ cứ tụ tập lại hết đi, bước cả ra xem nào ! Họ sẽ khiếp run và xấu hổ cả đám.

12 Trên than hồng, anh thợ rèn làm một cái rìu, lấy búa đập thành hình, dùng cả sức mạnh cánh tay mà làm việc. Anh đói đến kiệt sức, khát đến mệt lả. 13 Anh thợchạm lấy dây chăng, lấy phấn vẽ hình trên gỗ, lấy đục mà chạm trổ theo đường nét com-pa. Anh làm cho nó ra hình người, có vẻ đẹp của con người, để nó ngựtrong nhà. 14 Anh đốn bá hương, chọn cây dẻ cây sồi mà anh đã để cho lớn cho chắc giữa bao nhiêu cây cối trong rừng. Anh đã trồng một cây thông, mưa làm cho nó lớn lên. 15 Người ta lấy gỗ làm củi : phần để sưởi, phần để nhóm lửa nướng bánh, rồi phần nữa đểtạc tượng thần mà lạy, làm một ông thần mà thờ, 16 Người ta lấy một phần đem chụm lửa, đặt lên đó miếng thịt sắp ăn, nướng cho chín màăn cho no ; rồi dùng để sưởi, vừa sưởi vừa nói : "A ấm quá ! Lại được xem ánh lửa bập bùng ." 17 Phần còn dư thì lấy mà làm ra tượng ra thần, rồi thờ rồi lạy, rồi cầu khẩn rằng : "Xin cứu tôi, vì ngài là chúa của tôi !"

18 Chúng đâu biết, đâu hiểu gì, vì mắt chúng không thấy, lòng chúng không hiểu được. 19 Không ai nghĩ lại trong lòng, không ai có chút hiểu biết, chút trí khôn để nói rằng : "Mình đã cho một nửa vào lửa, làm than hồng để nướng bánh, quay thịt mà ăn ; phần còn lại, mình đã làm ra thứ đồ ghê tởm, rồi lại đi thờ khúc gỗ như thế sao !" 20 Nó bầu bạn với bụi, với tro, lòng mê muội đã làm nó lạc hướng. Nó không cứu nổi mình mà cũng không biết nói : "Không phải là đồ giả trong tay tôi sao ?"

21 Hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en,

hãy nhớ rằng ngươi là tôi tớ của Ta,

Ta đã nắn ra ngươi để ngươi nên tôi tớ của Ta ;

và ngươi, hỡi Ít-ra en, ngươi sẽ không làm Ta thất vọng.

22 Ta sẽ làm cho tội của ngươi tan ra như làn khói,

lỗi của ngươi biến mất tựa áng mây.

Hãy trở lại cùng Ta, vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi.

23 Hò reo lên, hỡi các tầng trời, ĐỨC CHÚA đã ra tay.

Tung hô đi nào, hỡi vực sâu lòng đất ;

vang tiếng hò reo, hỡi núi đồi,

hỡi rừng sâu với mọi thứ thảo mộc !

Vì ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp,

đã tỏ vinh quang Người tại Ít-ra-en.

24 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,

Đấng đã nắn ra ngươi từ khi ngươi còn trong lòng mẹ,

Người phán thế này :

Chính Ta là ĐỨC CHÚA đã dựng nên vạn vật,

một tay Ta đã căng vòm trời,

đã trải rộng trái đất, chẳng cần ai giúp đỡ.

25 Ta làm rối loạn những điềm báo của bọn thầy chiêm,

Ta khiến bọn thầy bói nói điên nói dại.

Ta hạ uy tín kẻ khôn ngoan,

biến những kẻ hiểu biết này thành ngu xuẩn.

26 Ta làm cho ứng nghiệm lời của tôi tớ Ta,

cho dự định của các sứ giả Ta được thành tựu.

Ta nói về Giê-ru-sa-lem : "Cho nó có dân cư !",

và về thành thị Giu-đa : "Cho nó được tái thiết !",

những nơi điêu tàn, Ta sẽ xây dựng lại.

27 Ta nói với biển khơi : "Hãy khô cạn ;

sông ngòi của ngươi, Ta làm cho khô ráo ."

28 VềKy-rô Ta nói : "Đó là mục tử của Ta" ;

nó sẽ làm cho mọi điều Ta muốn được thành tựu

khi Ta nói về Giê-ru-sa-lem : "Cho nó được tái thiết !"

và với đền thờ : "Hãy được dựng lên !"


45 1 ĐỨC CHÚA phán với kẻ Người đã xức dầu, với vua Ky-rô

-Ta đã cầm lấy tay phải nó,

đểbắt các dân tộc suy phục nó,

Ta tước khí giới của các vua,

mởtoang các cửa thành trước mặt nó,

khiến các cổng không còn đóng kín nữa. 2 Đức Chúa phán thế này :

Chính Ta sẽ đi trước mặt ngươi, nơi gồ ghề, Ta sẽ san phẳng,

cửa đồng, Ta đập phá, then sắt, Ta bẻ tung.

3 Ta sẽ ban tặng ngươi những kho tàng bí ẩn,

những bảo vật giấu kín, để ngươi biết rằng Ta là ĐỨC CHÚA,

Thiên Chúa của Ít-ra-en, Đấng đã gọi ngươi đích danh.

4 Vì lợi ích của tôi tớ Ta là Gia-cóp,

và của người Ta đã chọn là Ít-ra-en,

Ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu,

dù ngươi không biết Ta.

5 Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác ;

chẳng có ai là Thiên Chúa, ngoại trừ Ta.

Dù ngươi không biết Ta, Ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ,

6 đểtừ Đông sang Tây, thiên hạ biết rằng

chẳng có thần nào khác, ngoại trừ Ta.

Ta là ĐỨC CHÚA, không còn chúa nào khác.

7 Ta tạo ra ánh sáng và dựng nên tối tăm,

làm ra bình an và dựng nên tai hoạ.

Ta là ĐỨC CHÚA, Ta làm nên tất cả.

8 Trời cao hỡi, nào hãy gieo sương,

mây hãy đổ mưa, mưa đức công chính ;

đất mở ra đi cho nẩy mầm ơn cứu độ,

đồng thời chính trực sẽ vươn lên.

Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã làm điều ấy.

9 Khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm

mà lại muốn tranh cãi với Đấng nặn ra mình !

Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặn mình :

"Ông làm cái gì vậy ? Tác phẩm của ông làm không khéo tay !"

10 Khốn thay kẻ nói với một người cha : "Ông sinh ra giống gì thế ?"

hoặc nói với một người đàn bà : "Bà đẻ ra cái gì vậy ?"

11 ĐỨC CHÚA là Đức Thánh của Ít-ra-en là Đấng nắn ra nó,

Người phán thế này : Ngươi dám chất vấn Ta

vềnhững gì xảy đến cho con cái Ta,

ngươi dám truyền cho Ta

phải làm gì cho tác phẩm của Ta !

12 Chính Ta đã làm ra trái đất

và trên trái đất, đã dựng nên con người ;

chính tay Ta đã dăng vòm trời và nạm lên đó ức triệu vì sao.

13 Ta là Đấng Công Chính, Ta đã cho người này xuất hiện,

Ta sẽ uốn cho thẳng mọi đường nẻo nó đi.

Thành trì của Ta, nó sẽ xây dựng lại,

dân Ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích

mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc

-ĐỨC CHÚA các đạo binh phán như thế.

14 ĐỨC CHÚA phán thế này : Tài sản của Ai-cập, lợi tức của Cút,

cùng với những người Xơ-va cao lớn

đều sẽ về tay ngươi, ngươi sẽ được sở hữu.

Chúng sẽ theo sau ngươi, mang gông xiềng lũ lượt về với ngươi,

chúng sẽ bái lạy ngươi và khẩn khoản :

"Thiên Chúa chỉ ở với ngài, không còn Thiên Chúa nào khác,

chẳng có thần minh nào nữa ."

15 Lạy Thiên Chúa của Ít-ra-en, lạy Đấng Cứu Độ,

Ngài quả thật là Thiên Chúa ẩn mình.

16 Những kẻ nào làm ra ngẫu tượng

phải nhục nhã thẹn thùng cả đám, phải nhục nhã tháo lui.

17 Còn Ít-ra-en sẽ được ĐỨC CHÚA cứu, được cứu độ muôn đời,

và cho đến vạn kiếp ngàn thu,

anh em sẽ không phải thẹn thùng nhục nhã.

18 Đây là lời của ĐỨC CHÚA, Đấng tạo dựng trời cao

-chính Người là Thiên Chúa nặn quả đất thành hình,

củng cố cho bền vững ;

Người dựng nên quả đất mà không để hoang vu,

nặn ra nó cho muôn loài cư ngụ

-,Người phán thế này : Ta là ĐỨC CHÚA, chẳng còn chúa nào khác.

19 Khi Ta phán, Ta đâu có ẩn mình

ởnơi nào trong vùng đất tối tăm.

Ta không bảo giống nòi Gia-cóp :

Hãy tìm Ta trong cảnh hoang vu.

Chính Ta là ĐỨC CHÚA

phán dạy lẽ công minh, loan báo điều chính trực.

20 Hỡi những người sống sót giữa chư dân,

tập trung mà kéo đến, cùng nhau lại gần đây.

Những người kiệu tượng gỗ,

khấn vái thứ thần chẳng cứu được ai,

bọn đó thật không hiểu biết gì !

21 Hãy phát biểu và đưa ra lý lẽ, bàn luận với nhau xem :

Điềuấy, ai đã nói cho nghe từ thuở trước,

ai đã tiên báo tự ngàn xưa ?

Há chẳng phải Ta, chẳng phải ĐỨC CHÚA ?

Ngoài Ta ra, không có thần nào nữa,

chẳng có thần công minh cứu độ, ngoại trừ Ta.

22 Nào muôn dân khắp cõi địa cầu,

hãy hướng về Ta, thì các ngươi sẽ được cứu độ,

vì Ta là Thiên Chúa, chẳng còn chúa nào khác.

23 Ta lấy chính danh Ta mà thề,

lời chân thật này thốt ra khỏi miệng Ta,

Ta quyết chẳng bao giờ rút lại :

Trước mặt Ta, mọi người sẽ quỳ gối, và mở miệng thề rằng :

24 Chỉmình ĐỨC CHÚA mới cứu độ và làm cho mạnh sức.

Hết thảy những ai giận ghét Người

sẽ phải đến với Người và thẹn thùng xấu hổ.

25 Còn tất cả giống nòi Ít-ra-en

sẽnhờ ĐỨC CHÚA mà vẻ vang toàn thắng.


46 1 Thần Ben đã quỵ, thần Nơ-vô sụp đổ,

tượng của chúng bị tải đi trên lưng thú vật, trên lưng gia súc.

Những gì xưa kia các ngươi nâng lên vai mà kiệu,

giờ đây thành gánh nặng trên những con vật mệt nhoài.

2 Tượng thần đã sụp, đã quỵ cả đám,

không tài nào cứu những con vật tải chúng đi,

và chính chúng cũng phải đi lưu đày.

3 Hãy nghe Ta, hỡi nhà Gia-cóp,

và tất cả số sót của nhà Ít-ra-en !

Ta đã nâng các ngươi từ trong lòng mẹ,

đã hứng các ngươi từ lúc chưa chào đời.

4 Cho đến khi các ngươi già nua tuổi tác,

trước sau gì Ta vẫn là Ta ;

cho đến khi các ngươi da mồi tóc bạc,

Ta vẫn còn gánh vác các ngươi.

Nhưxưa nay Ta vẫn từng đối xử :

Ta sẽ nâng niu, gánh vác các ngươi, và ban ơn cứu thoát.

5 Các ngươi so sánh Ta với ai, đặt Ta đồng hạng với ai nào ?

Đối chiếu Ta với ai, để cả hai bên cùng tương xứng ?

6 Có kẻ mở hầu bao đổ vàng, móc cán cân cân bạc,

mướn thợ bạc làm ra một ông thần,

rồi sụp lạy, rồi bái thờ nữa.

7 Chính chúng nâng tượng thần lên vai,

mang nó đi, đặt nó vào vị trí của nó.

Tượng đứng yên, không rời chỗ.

Thếnhưng giả như có ai kêu, nó chẳng đáp lời,

cũng chẳng cứu ai khỏi cơn khốn quẫn.

8 Những chuyện này, các ngươi hãy nhớ mà sống cho ra người !

Hỡi quân phản trắc, hãy ghi lòng tạc dạ !

9 Hãy nhớ lại những chuyện thuở ban đầu,

những chuyện thời xa xưa,

nhớrằng Ta là Thần, không có thần nào khác,

Ta là Thiên Chúa, và chẳng có thần nào như Ta.

10 Những chuyện xảy ra sau, Ta báo trước từ đầu,

những gì chưa thể hiện, Ta đã báo từ lâu.

Ta phán : Điều Ta dự tính sẽ thành tựu,

Ta sẽ thi hành điều Ta ưa thích.

11 Từphương Đông, Ta đã gọi một con chim săn mồi,

từmiền đất xa xăm,

Ta đã cho vời người thực thi kế hoạch của Ta.

Quảthật, Ta đã nói thì sẽ thi hành, đã nghĩ tới thì sẽ thực hiện.

12 Hãy nghe Ta, hỡi kẻ cứng lòng, kẻ xa đường công chính !

13 Ngày Ta thể hiện đức công chính của Ta đã đến gần,

chẳng còn xa nữa đâu ;

ơn cứu độ của Ta, Ta sẽ không trì hoãn.

Ta sẽ ban ơn cứu độ tại Xi-on,

và sẽ cho Ít-ra-en được vinh quang rạng rỡ.


47 1 Hỡi trinh nữ, con gái Ba-by-lon, xuống đi, ngồi trên cát bụi ;

hỡi con gái Can-đê, ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ,

vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi

là cô gái yêu kiều đài các nữa.

2 Hãy lấy cối xay bột, phơi trần bím tóc,

vén vạt áo dài, phơi đùi lội qua sông,

3 đểchỗ kín ngươi bị lột trần, cho nỗi nhục ngươi bị lộ ra !

Ta sẽ phục thù, không ai ngăn cản được.

4 Đấng cứu chuộc chúng ta,

Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh,

là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này :

5 Hỡi con gái Can-đê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng tối,

vì thiên hạ sẽ không bao giờ gọi ngươi

là nữ hoàng muôn nước nữa.

6 Ta đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ta,

đã hạ nhục cơ nghiệp của Ta, trao nó vào tay ngươi.

Nhưng ngươi chẳng hề đem lòng thương xót chúng ;

cảtrên người già nua, ngươi đã đặt một cái ách thật nặng.

7 Ngươi đã nói : "Mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng ."

Những điều ấy, có bao giờ ngươi để lòng nghiền ngẫm,

suy nghĩ xem kết cục sẽ ra sao !

8 Hỡi kẻ ham lạc thú,

ngươi ngồi trên ngai, bình chân như vại và tự nhủ :

"Chỉcó ta, đâu còn ai khác !

Ta sẽ chẳng bao giờ mang thân goá bụa,

không bao giờ là người mẹ mất con ."

Giờ đây, hãy nghe điều này :

9 Thình lình cả hai tai hoạ đó

trong một ngày sẽ ập xuống trên ngươi :

vừa mất con lại vừa goá buạ.

Chưa hết tai hoạ này đã đến tai hoạ khác,

chúngập xuống trên ngươi,

dù ngươi cao tay phù chú và lắm trò ma thuật.

10 Ngươi cậy vào lòng độc dữ của ngươi mà nói :

"Chẳng ai thấy ta đâu ."

Chính cái khôn cái giỏi của ngươi đã mê hoặc ngươi rồi,

và ngươi lại tự nhủ : "Chỉ có ta, đâu còn ai khác ."

11 Điều dữ sẽ ập xuống trên ngươi

mà ngươi không làm sao đề phòng ;

hoạn nạn sẽ giáng xuống trên ngươi

mà ngươi không tài nào ngăn cản ;

taiương sẽ thình lình ập xuống trên ngươi

mà ngươi đã không hề lường trước.

12 Có giỏi thì đứng vững đi,

cứtiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể

mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu :

biết đâu ngươi lại không thể giúp ích cho chính mình,

biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ ?

13 Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế.

Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh,

mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt

lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến ?

Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi !

14 Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,

không sao cứu mạng khỏi hoả hào.

Đó không phải là than hồng để sưởi ấm,

cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.

15 Đối với ngươi, chúng là thế đó,

những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công,

những kẻ nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn niên thiếu ;

chúng sẽ lang thang mỗi người một ngả,

chẳng có ai cứu được ngươi đâu.


48 1 Hãy nghe đây, hỡi nhà Gia-cóp,

hỡi những người mệnh danh là Ít-ra-en,

xuất thân từ nguồn gốc Giu-đa,

vẫn thề nguyền nhân danh ĐỨC CHÚA

và cầu khẩn Thiên Chúa của Ít-ra-en,

dầu không có lòng thành thật và ngay thẳng !

2 Quảthế, chúng tự xưng là dân thành thánh

và đặt niềm tin vào Thiên Chúa của Ít-ra-en,

Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

3 Những chuyện cũ, Ta đã báo từ xưa,

đã cho phát xuất từ miệng Ta, và đã cho nghe biết ;

thình lình Ta đã ra tay, và chúng đã ập tới.

4 Ta biết ngươi vốn là kẻ cứng đầu,

cổngươi là thanh sắt, trán ngươi làm bằng đồng,

5 nên Ta đã báo cho ngươi từ lâu,

và nói cho ngươi nghe, trước khi sự việc xảy đến,

kẻo ngươi nói : ngẫu tượng của tôi đã làm những điều ấy,

tượng chạm tượng đúc của tôi đã ra lệnh như vậy.

6 Các ngươi đã nghe, đã thấy tất cả,

chẳng lẽ đến lượt mình, các ngươi không báo lại sao ?

Ngay từ bây giờ, Ta cho ngươi biết những điều mới,

những điều còn giữ kín mà ngươi chưa rõ.

7 Mãi bây giờ, những điều đó mới được tạo nên,

chứtrước ngày đó, ngươi chưa hề nghe biết bao giờ,

kẻo ngươi nói : tôi biết tất cả !

8 Đúng vậy, ngươi đâu đã nghe, đúng vậy, ngươi đâu đã hiểu,

đúng vậy, trước đây ngươi đâu đã mở tai nghe !

Vì Ta biết ngươi là tên phản bội

đáng gọi là phản phúc tự bẩm sinh.

9 Trước đây, vì danh Ta, Ta đã nén cơn giận,

vì danh dự Ta, Ta đã dằn lòng chịu đựng ngươi

cho ngươi khỏi bị Ta tiêu diệt.

10 Này Ta đã tinh luyện ngươi,

không phải như người ta luyện bạc,

nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta đã thử lòng ngươi.

11 Vì Ta, chính vì Ta mà Ta đã ra tay hành động

-thật vậy, Ta để cho danh Ta bị lăng nhục sao ? -,

vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác.

12 Hãy nghe Ta, hỡi Gia-cóp, hỡi Ít-ra-en, kẻ Ta đã gọi !

Ta vẫn là Ta, Ta là khởi nguyên, Ta cũng là cùng tận.

13 Chính tay Ta đã thiết lập địa cầu,

tay hữu Ta đã trải rộng trời cao.

Ta gọi chúng, chúng cùng nhau trình diện.

14 Tất cả các ngươi hãy tập họp và lắng nghe !

Có tà thần nào đã báo trước những điều ấy ?

Kẻ được ĐỨC CHÚA mến thương

sẽthực hiện điều đẹp lòng Người,

là chinh phạt Ba-by-lon và giống nòi Can-đê.

15 Ta đây, chính Ta đã tuyên phán,

cho vời kẻ ấy và đưa nó đến đây,

cho nó thành công trên đường sự nghiệp.

16 Hãy đến bên tôi mà nghe điều này :

Tựthuở đầu, tôi đâu có ẩn mình khi lên tiếng,

từlúc sự việc xảy ra, tôi đã có mặt.

Và giờ đây, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng sai tôi

cùng với thần khí của Người.

17 ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi,

Đức Thánh của Ít-ra-en, phán thế này :

Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

Đấng dạy ngươi những điều bổ ích,

Đấng hướng dẫn ngươi trên đường ngươi đi.

18 Giảnhư ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta,

thì sự bình an của ngươi sẽ chan chứa như dòng sông,

sựcông chính của ngươi sẽ dạt dào như sóng biển.

19 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát,

con cái ngươi sinh ra sẽ hằng hà sa số ;

tên tuổi ngươi sẽ chẳng bao giờ bị huỷ diệt,

chẳng bao giờ bị xoá bỏ khỏi mắt Ta.

20 Hãy ra khỏi Ba-by-lon, trốn khỏi dân Can-đê !

Hãy cất tiếng reo hò, loan tin ấy cho mọi người nghe,

đồn ra đến tận cùng cõi đất !

Hãy nói : ĐỨC CHÚA đã chuộc Gia-cóp tôi tớ Người.

21 Họ đã không phải khát trong hoang địa, nơi Người dẫn họ đi :

từtảng đá, Người khiến nước chảy ra cho họ dùng,

Người chẻ đá, và nước đã trào ra.

22 ĐỨC CHÚA phán :

phường độc ác gian tà không được hưởng bình an.


49 1 Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây,

hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý :

ĐỨC CHÚA đã gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ,

lúc tôi chưa chào đời, Người đã nhắc đến tên tôi.

2 Người đã làm cho miệng lưỡi tôi nên như gươm sắc bén,

giấu tôi dưới bàn tay của Người.

Người đã biến tôi thành mũi tên nhọn,

cất tôi trong ống tên của Người.

3 Người đã phán cùng tôi : "Hỡi Ít-ra-en, ngươi là tôi trung của Ta.

Ta sẽ dùng ngươi để biểu lộ vinh quang ."

4 Phần tôi, tôi đã nói :

"Tôi vất vả luống công, phí sức mà chẳng được gì ."

Nhưng sự thật, đã có ĐỨC CHÚA minh xét cho tôi,

Người dành sẵn cho tôi phần thưởng.

5 Giờ đây ĐỨC CHÚA lại lên tiếng.

Người là Đấng nhào nặn ra tôi

từ khi tôi còn trong lòng mẹ

đểtôi trở thành người tôi trung,

đem nhà Gia-cóp về cho Người

và quy tụ dân Ít-ra-en chung quanh Người.

Thếnên tôi được ĐỨC CHÚA trân trọng,

và Thiên Chúa tôi thờ là sức mạnh của tôi.

6 Người phán : "Nếu ngươi chỉ là tôi trung của Ta

đểtái lập các chi tộc Gia-cóp,

đểdẫn đưa các người Ít-ra-en sống sót trở về, thì vẫn còn quá ít.

Vì vậy, này Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân,

đểngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng cõi đất ."

7 Với người bị thiên hạ khinh chê, bị dân mình kinh tởm,

với người làm tôi mọi cho bạo chúa,

ĐỨC CHÚA là Đấng Cứu Chuộc và là Đức Thánh của Ít-ra-en,

Người phán thế này :

Vua chúa sẽ thấy và đứng lên, chư hầu sẽ thấy và bái lạy

vì uy quyền của ĐỨC CHÚA là Đấng trung thành,

là Đức Thánh của Ít-ra-en, Đấng đã tuyển chọn ngươi.

8 ĐỨC CHÚA phán thế này :

Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân,

phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ.

Ta đã gìn giữ ngươi, đặt ngươi làm giao ước giữa Ta với dân,

đểphục hồi xứ sở, để chia lại những gia sản đã bị tàn phá,

9 đểnói với người tù : "Hãy đi ra",

với những kẻ ngồi trong bóng tối : "Hãy ra ngoài ."

Nhưbầy chiên, chúng sẽ được nuôi ăn trên các nẻo đường,

sẽgặp được đồng cỏ trên mọi đồi hoang.

10 Chúng sẽ không phải đói phải khát,

không bị khí nóng và mặt trời hành hạ,

vì Đấng thương xót chúng sẽ hướng dẫn

và đưa chúng đến những suối nước tuôn trào.

11 Mọi núi non của Ta, Ta sẽ biến thành đường sá,

những con lộ của Ta, Ta sẽ đắp cao.

12 Kìa chúng đang từ xa đến,

người từ phía bắc, phía tây, kẻ từ miền đất Xi-nim.

13 Trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa,

núi non hãy bật tiếng hò reo,

vì ĐỨC CHÚA ủi an dân Người đã chọn

và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người.

14 Xi-on từng nói : "ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi,

Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi !"

15 Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình,

hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau ?

Cho dù nó có quên đi nữa,

thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.

16 Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta,

thành luỹ ngươi, Ta luôn thấy trước mặt.

17 Những người tái thiết ngươi thì vội vàng chạy tới,

còn kẻ huỷ diệt tàn phá ngươi thì đành phải tháo lui.

18 Hãy rảo mắt chung quanh mà nhìn :

Kìa, hết thảy chúng tụ tập, kéo nhau đến với ngươi !

Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA :

Chúng sẽ như món đồ quý giá cho ngươi dùng trang điểm,

sẽnhư đai lưng cho ngươi thắt tựa cô dâu.

19 Vì những chốn điêu tàn, những nơi hoang phế,

những vùng bị phá bình địa của ngươi

từ đây sẽ quá chật hẹp cho cư dân ở đó,

trong khi những bọn từng nuốt sống ngươi đã cao bay xa chạy.

20 Những đứa con ngươi tưởng đã mất sẽ ghé tai nói nhỏ với ngươi :

"Conở đây chật quá, nhường chỗ cho con ở với đi !"

21 Và ngươi sẽ nói thầm :

"Ai đã sinh cho tôi những đứa con này đây ?

Tôi vốn là kẻ đã mất con, là người son sẻ,

thân phận lưu đày, số kiếp lẻ loi :

những đứa con này, ai đã dưỡng dục chúng ?

Tôi đã bị bỏ lại một mình, vậy chúng từ đâu ra ?"

22 ĐỨC CHÚA, Chúa Thượng tôi, phán thế này :

Này Ta giơ tay về phía chư dân,

phất cờ ra hiệu cho muôn nước :

con trai ngươi sẽ được ẵm trên tay đưa về,

con gái ngươi thì được vác trên vai.

23 Bậc vua chúa sẽ làm dưỡng phụ cho ngươi,

hàng công nương sẽ làm nhũ mẫu.

Trước mặt ngươi, chúng sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy,

sẽ liếm bụi dưới gót chân ngươi.

Ngươi sẽ rõ Ta là ĐỨC CHÚA,

và ai trông cậy Ta sẽ không phải hổ thẹn bao giờ.

24 Chiến lợi phẩm của người hùng, đâu dễ gì lấy lại ?

Tù nhân của kiêu binh, làm sao mà cứu gỡ ?

25 Thếmà, ĐỨC CHÚA phán như sau :

Tù nhân của người hùng sẽ được trả về,

chiến lợi phẩm của kiêu binh sẽ được gỡ lại.

Đứa gây chiến với ngươi, chính Ta sẽ gây chiến với nó,

con cái ngươi, chính Ta sẽ cứu mạng cho.

26 Những kẻ áp bức ngươi, Ta sẽ bắt chúng ăn thịt chính mình,

uống máu chính mình như uống rượu mới cất.

Như vậy mọi phàm nhân sẽ biết rằng :

Chính Ta, ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,

Đấng cứu chuộc ngươi về chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.


50 1 ĐỨC CHÚA phán thế này :

Đâu là tờ ly hôn mà Ta đã viết để rẫy mẹ các ngươi,

hoặc trong số chủ nợ của Ta,

Ta đã bán đứt các ngươi cho ai nào ?

Này đây : chính vì lầm lỗi của các ngươi

mà các ngươi đã bị đem đi bán,

chính bởi tội lỗi của các ngươi

mà mẹ các ngươi đã bị rẫy.

2 Tại sao khi Ta đến, không có một người nào,

khi Ta kêu, chẳng có ai đáp lại ?

Chẳng lẽ tay Ta quá ngắn, không chuộc nổi ?

Hoặc Ta không đủ sức để cứu thoát chăng ?

Xem đây : Ta chỉ đe một tiếng là biển cạn khô,

sông ngòi thành hoang địa,

cá mắc cạn nặng mùi và chết khát.

3 Ta khoác lên bầu trời một màu đen ảm đạm

và phủ lên đó tấm vải thô.

4 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng

đã cho tôi nói năng như một người môn đệ,

đểtôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức.

Sáng sáng Người đánh thức, Người đánh thức tôi

đểtôi lắng tai nghe như một người môn đệ.

5 ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng đã mở tai tôi,

còn tôi, tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui.

6 Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn,

giơmá cho người ta giật râu.

Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ.

7 CóĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,

vì thế, tôi đã không hổ thẹn,

vì thế, tôi trơ mặt ra như đá.

Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.

8 Đấng tuyên bố rằng tôi công chính, Người ở kề bên.

Ai tranh tụng với tôi ? Cùng nhau ta hầu toà !

Ai muốn kiện cáo tôi ? Cứ thử đến đây coi !

9 Này, có ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phù trợ tôi,

ai còn dám kết tội ?

Này, tất cả chúng sẽ mục đi như chiếc áo, và sẽ bị mối ăn.

10 Ai trong các ngươi kính sợ ĐỨC CHÚA,

nghe theo tiếng tôi tớ của Người,

ai đi trong bóng tối, không một tia sáng nào chiếu rọi,

hãy tin tưởng vào danh ĐỨC CHÚA

và tìm nương tựa nơi Thiên Chúa mình thờ.

11 Phần tất cả các ngươi, những ai đã phóng hoả,

dùng mũi tên lửa làm vũ khí, hãy đâm đầu vào đống lửa

chính các ngươi đã đốt lên, vào làn tên các ngươi đã châm lửa.

Những gì các ngươi đang phải chịu đều là do chính tay Ta :

các ngươi sẽ nằm xuống trong đớn đau cùng cực.


51 1 Hỡi ai theo đuổi sự công chính,

hỡi kẻ đi tìm ĐỨC CHÚA, hãy nghe Ta !

Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá :

từtảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra ;

hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá :

từhầm đá này, các ngươi đã được lấy ra.

2 Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Áp-ra-ham

và Xa-ra, người đã sinh ra các ngươi ;

vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình,

nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó,

và cho nó trở nên đông đảo.

3 Đúng vậy, ĐỨC CHÚA an ủi Xi-on,

anủi những nơi hoang tàn của nó,

làm cho hoang địa nên như vườn Ê-đen,

cho nơi khô cằn nên như thượng uyển của ĐỨC CHÚA.

Tại Xi-on sẽ vang tiếng reo mừng hoan hỷ,

vang lời cảm tạ và khúc vịnh ca.

4 Hỡi dân Ta, hãy chăm chú nghe Ta !

Hỡi nước Ta, hãy lắng tai nghe Ta !

Vì luật pháp sẽ do Ta ban truyền,

và quyết định của Ta, Ta sẽ công bố là ánh sáng muôn dân.

5 Đức công chính của Ta đã gần kề,

ơn cứu độ của Ta sắp xuất hiện,

cánh tay Ta sẽ lãnh đạo muôn dân muôn nước,

muôn đảo đặt hy vọng nơi Ta

và mong chờ Ta ra tay hành động.

6 Hãy ngước mắt lên trời, rồi cúi nhìn xuống đất :

Này, trời sẽ tan ra như làn khói,

đất sẽ rách tươm như manh áo cũ,

và dân cư trên đó sẽ chết như ruồi ;

nhưngơn cứu độ của Ta sẽ trường tồn vạn kỷ

và đức công chính của Ta sẽ không suy suyển bao giờ.

7 Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết sống đời công chính,

hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta,

đừng sợ chi miệng đời nhạo báng,

chớvì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm.

8 Vì chúng sẽ như chiếc áo bị mối ăn,

nhưtấm vải len bị rận cắn ;

còn đức công chính của Ta sẽ trường tồn mãi mãi

vàơn cứu độ của Ta sẽ vạn đại thiên thu.

9 Xin thức dậy, xin Ngài thức dậy đi, lạy ĐỨC CHÚA,

xin vung mạnh cánh tay của Ngài !

Xin thức dậy như những thời trước, như những ngày xưa.

Chẳng phải chính Ngài đã phanh thây thuỷ thần Ra-háp,

đã xé xác thuồng luồng đó sao ?

10 Chẳng phải chính Ngài đã làm khô biển cả,

tát cạn nước đại dương, vạch dưới lòng biển sâu một con đường

cho đoàn người được chuộc về có lối băng qua đó sao ?

11 Vâng, những người được ĐỨC CHÚA giải thoát sẽ trở về,

họ sẽ tiến đến Xi-on giữa tiếng hò reo,

mặt rạng rỡ niềm vui vĩnh cửu.

Họsẽ được hớn hở tươi cười,

đau khổ và khóc than sẽ biến mất.

12 Chính Ta, chính Ta đây là Đấng an ủi các ngươi,

làm sao ngươi lại sợ những người mang thân phận phải chết,

sợcon cái A-đam mỏng manh như cỏ nội hoa đồng ?

13 Chẳng lẽ ngươi lại quên ĐỨC CHÚA, Đấng đã dựng nên ngươi,

Đấng căng bầu trời và đắp nền trái đất,

đểsuốt ngày ngươi không ngừng run sợ

trước những kẻ áp bức đang hằm hằm giận dữ,

mưu tính huỷ diệt ngươi ?

Nhưng đâu rồi, cơn giận của những kẻ áp bức ?

14 Tù nhân sẽ sớm được tháo gỡ xích xiềng,

sẽ không phải chết dưới đáy huyệt, cũng không thiếu bánh ăn.

15 Chính Ta là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa ngươi,

Đấng khuấy động biển khơi cho sóng gào gió thét,

Đấng mệnh danh là ĐỨC CHÚA các đạo binh.

16 Ta đã đặt lời Ta vào miệng ngươi,

đã cho ngươi núp bóng bàn tay Ta

khi dựng nên bầu trời và đắp nền trái đất,

và nói với Xi-on : "Ngươi là dân Ta tuyển chọn ."

17 Thức dậy, thức dậy đi, đứng lên nào, Giê-ru-sa-lem hỡi !

Từtay ĐỨC CHÚA, ngươi đã nhận, đã uống chén lôi đình,

ngươi đã cạn chén nồng choáng váng.

18 Trong số con cái nó đã sinh ra, chẳng đứa nào dắt nó ;

trong số con cái nó đã sinh thành dưỡng dục,

không đứa nào cầm tay nó.

19 Ngươi đã lâm cảnh hoạ vô đơn chí,

nhưng nào có ai đã cảm thương ?

Tan hoang và điêu tàn, đói khổ và gươm giáo : nào có ai an ủi ?

20 Con cái ngươi bất tỉnh hôn mê,

nằm đầu đường xó chợ như sơn dương mắc bẫy ;

chúng ngất ngư vì cơn lôi đình của ĐỨC CHÚA,

vì lời đe doạ của Thiên Chúa ngươi thờ.

21 Vậy hãy nghe đây, hỡi người khốn khổ,

hỡi kẻ say li bì mà không phải là say rượu.

22 Đây là lời Chúa Thượng của ngươi,

lời ĐỨC CHÚA và Thiên Chúa của ngươi,

Đấng biện hộ cho dân Người, Người phán như sau :

Này Ta cất khỏi tay ngươi chén nồng choáng váng ;

chén lôi đình của Ta, ngươi sẽ không còn phải uống nữa.

23 Chén lôi đình đó, Ta sẽ đặt vào tay những kẻ đã hành hạ ngươi,

những kẻ đã nói với ngươi :

"Nằm xuống cho chúng tao bước qua !"

-và ngươi quả đã phải đưa lưng làm nền đất,

làm đường đi cho kẻ qua người lại.


52 1 Hỡi Xi-on, thức dậy, thức dậy đi, hãy biểu dương sức mạnh !

Hỡi thành thánh Giê-ru-sa-lem, hãy mặc lễ phục huy hoàng !

Vì từ nay, kẻ không cắt bì cũng như người ô uế

sẽ không còn bước vào thành thánh nữa.

2 Hỡi Giê-ru-sa-lem bị tù đày, hãy giũ bụi, đứng lên !

Nào thiếu nữ Xi-on bị tù đày, hãy mở tung xích xiềng buộc cổ !

3 Quảthật, ĐỨC CHÚA phán như sau :

các ngươi đã bị bán đi mà không được một đồng,

thì sẽ được chuộc về cũng không mất một xu.

4 Quảthật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này :

Lúc đầu, dân Ta xuống Ai-cập cư trú,

rồi bị Át-sua đàn áp bất công.

5 Bây giờ Ta ở đây để được gì ? - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Vì dân Ta đã bị đem đi mà không được một đồng,

còn bọn người thống trị chúng thì reo cười hể hả,

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -,

và suốt ngày danh Ta không ngớt bị cười chê !

6 Vì vậy, trong ngày ấy, dân Ta sẽ nhận biết danh Ta,

nhận biết rằng : chính Ta là Đấng đã phán : "Này Ta đây !"

7 Đẹp thay trên đồi núi

bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,

người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ

và nói với Xi-on rằng : "Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị ."

8 Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi

cùng cất tiếng reo hò vang dậy ;

họ sẽ được thấy tận mắt ĐỨC CHÚA đang trở về Xi-on.

9 Hỡi Giê-ru-sa-lem điêu tàn hoang phế,

hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,

vì ĐỨC CHÚA an ủi dân Người, và cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

10 Trước mặt muôn dân,

ĐỨC CHÚA đã vung cánh tay thần thánh của Người :

ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,

người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

11 Lui ra, lui ra, ra khỏi nơi đây, đừng đụng tới những gì ô uế !

Ra khỏi Ba-by-lon mà thanh tẩy đi,

hỡi những ai mang đồ thờ phượng ĐỨC CHÚA !

12 Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã,

sẽ không phải đi như là trốn chạy,

vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là ĐỨC CHÚA,

và Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en.

13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,

sẽvươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.

14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta

mặt mày tan nát chẳng ra người,

không còn dáng vẻ người ta nữa,

15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,

vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại,

được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.


53 1 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được ?

Cánh tay uy quyền của ĐỨC CHÚA đã được tỏ cho ai ?

2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,

nhưkhúc rễ trên đất khô cằn.

Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong

đáng chúng ta ngắm nhìn,

dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.

3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,

phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.

Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,

bịchúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

4 Sựthật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,

đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,

còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,

bịThiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.

5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,

bịnghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ;

người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,

đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành.

6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,

lang thang mỗi người một ngả.

NhưngĐỨC CHÚA đã đổ trên đầu người

tội lỗi của tất cả chúng ta.

7 Bịngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ;

nhưchiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,

người chẳng hề mở miệng.

8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.

Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới ?

Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,

vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.

9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,

bịmai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo

và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.

10 ĐỨC CHÚA đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.

Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,

người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn,

và nhờ người, ý muốn của ĐỨC CHÚA sẽ thành tựu.

11 Nhờnỗi thống khổ của mình,

người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện.

Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta,

sẽ làm cho muôn người nên công chính

và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.

12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản,

và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,

nó sẽ được chia chiến lợi phẩm,

bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân ;

nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người

và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.


54 1 Reo mừng lên, hỡi người phụ nữ son sẻ, không sinh con ;

hãy bật tiếng reo hò mừng vui, hỡi ai chưa một lần chuyển dạ,

vì con của phụ nữ bị bỏ rơi

thì đông hơn con của phụ nữ có chồng - ĐỨC CHÚA phán.

2 Hãy nới rộng lều ngươi đang ở,

căng các tấm bạt ra, đừng hẹp lòng hẹp dạ.

Nối dây thừng dài thêm, đóng cọc lều cho chắc,

3 vì ngươi sẽ tràn ra hai bên tả hữu,

dòng dõi ngươi sẽ thừa kế các dân tộc

và đến ở trong các thành bỏ hoang.

4 Đừng sợ chi : ngươi sẽ không phải xấu hổ,

chớe thẹn : ngươi sẽ không phải nhục nhằn.

Thật vậy, ngươi sẽ quên hết nỗi hổ thẹn tuổi thanh xuân

và không còn nhớ bao nhục nhằn thời goá bụa.

5 Quảthế, Đấng cùng ngươi sánh duyên cầm sắt

chính là Đấng đã tác thành ngươi,

tôn danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh ;

Đấng chuộc ngươi về, chính là Đức Thánh của Ít-ra-en,

tước hiệu Người là Thiên Chúa toàn cõi đất.

6 Phải,ĐỨC CHÚA đã gọi ngươi về,

nhưngười đàn bà bị ruồng bỏ, tâm thần sầu muộn.

"Người vợ cưới lúc thanh xuân, ai mà rẫy cho đành ?",

Thiên Chúa ngươi phán như vậy.

7 Trong một thời gian ngắn, Ta đã ruồng bỏ ngươi,

nhưng vì lòng thương xót vô bờ, Ta sẽ đón ngươi về tái hợp.

8 Lúc lửa giận bừng bừng,

Ta đã một thời ngoảnh mặt chẳng nhìn ngươi,

nhưng vì tình nghĩa ngàn đời, Ta lại chạnh lòng thương xót,

ĐỨC CHÚA, Đấng cứu chuộc ngươi, phán như vậy.

9 Ta cũng sẽ làm như thời Nô-ê : lúc đó, Ta đã thề rằng

hồng thuỷ sẽ không tràn ngập mặt đất nữa,

cũng vậy, nay Ta thề

sẽ không còn nổi giận và hăm doạ ngươi đâu.

10 Núi có dời có đổi, đồi có chuyển có lay,

tình nghĩa của Ta đối với ngươi vẫn không thay đổi,

giao ước hoà bình của Ta cũng chẳng chuyển lay,

ĐỨC CHÚA là Đấng thương xót ngươi phán như vậy.

11 Hỡi thành đô khốn đốn, ba chìm bảy nổi, không người ủi an !

Này,đá của ngươi, Ta lấy phẩm màu tô điểm,

nền móng ngươi, Ta đặt trên lam ngọc,

12 lỗchâu mai tường thành, Ta xây bằng hồng ngọc,

các cửa thành ngươi, bằng pha lê,

tường trong luỹ ngoài, toàn đá quý.

13 Con cái ngươi, ĐỨC CHÚA đều dạy dỗ,

chúng sẽ được vui hưởng thái bình.

14 Nền tảng vững bền của ngươi sẽ là đức công chính ;

ngươi sẽ thoát khỏi áp bức, không còn phải sợ chi,

sẽthoát khỏi kinh hoàng,

vì kinh hoàng sẽ không đến gần ngươi nữa.

15 Vậy, nếu có âm mưu nào, Ta sẽ không dự phần vào đó ;

có ai mưu tính chuyện hại ngươi, trước mặt ngươi, nó sẽ té nhào.

16 Này chính Ta đã dựng nên thợ rèn biết đốt than thổi lửa

và tạo ra dụng cụ cho công việc phải làm ;

cũng chính Ta dựng nên bọn người phá hoại

đểgây thiệt hại mất mát.

17 Mọi khí cụ được chế ra nhằm chống lại ngươi

đều chẳng lợi hại gì ;

bất cứ ai uốn lưỡi tố cáo ngươi, ngươi sẽ đem ra kết tội.

Đó là phần sản nghiệp của những tôi trung ĐỨC CHÚA,

đó là sự công chính Ta dành sẵn cho những người này

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.


55 1 Đến cả đi, hỡi những người đang khát, nước đã sẵn đây !

Dầu không có tiền bạc, cứ đến mua mà dùng ;

đến mua rượu mua sữa, không phải trả đồng nào.

2 Sao lại phí tiền bạc vào của không nuôi sống,

tốn công lao vất vả vào thứ chẳng làm cho chắc dạ no lòng ?

Hãy chăm chú nghe Ta, thì các ngươi sẽ được ăn ngon,

được thưởng thức cao lương mỹ vị.

3 Hãy lắng tai và đến với Ta, hãy nghe thì các ngươi sẽ được sống.

Ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu,

để trọn bề nhân nghĩa với Đa-vít.

4 Này, Ta đã đặt Đa-vít làm nhân chứng cho các dân,

làm thủ lãnh chỉ huy các nước.

5 Này, ngươi sẽ chiêu tập một dân tộc ngươi không quen biết ;

một dân tộc không quen biết ngươi sẽ chạy đến với ngươi,

vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

vì Đức Thánh của Ít-ra-en

đã làm cho ngươi được vinh hiển.

6 Hãy tìm ĐỨC CHÚA khi Người còn cho gặp,

kêu cầu Người lúc Người ở kề bên.

7 Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo,

người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có

mà trở về với ĐỨC CHÚA - và Người sẽ xót thương -,

vềvới Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ.

8 Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi,

và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

9 Trời cao hơn đất chừng nào

thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi,

và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

10 Cũng như mưa với tuyết sa xuống từ trời

không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất,

chưa làm cho đất phì nhiêu và đâm chồi nẩy lộc,

cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn,

11 thì lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng Ta,

sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả,

chưa thực hiện ý muốn của Ta,

chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó.

12 Phải, các ngươi sẽ ra đi mừng rỡ hân hoan,

rồi lũ lượt kéo về bình an vô sự.

Trước mặt các ngươi, đồi núi sẽ cất giọng reo hò,

cây cỏ ngoài đồng sẽ vỗ tay.

13 Cây bách vươn cao thay bụi rậm,

cây sim lớn mạnh thế tầm ma,

để ĐỨC CHÚA được lừng danh nức tiếng,

được ghi nhớ ngàn năm và truyền tụng muôn đời.


56 1 ĐỨC CHÚA phán như sau : Hãy tuân giữ điều chính trực,

thực hành điều công minh, vì ơn cứu độ của Ta đã gần tới,

và đức công chính của Ta sắp được biểu lộ.

2 Phúc thay người làm như thế,

phúc thay phàm nhân nắm giữ điều này,

người giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,

chẳng hề đưa tay làm điều gian ác.

3 Người ngoại bang gắn bó cùng ĐỨC CHÚA chớ nói rằng :

"Hẳn ĐỨC CHÚA đã tách tôi ra khỏi dân Người ."

Người bị hoạn chớ nói : "Chính tôi đây là một cây khô ."

4 Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán như sau : Nếu những người bị hoạn

mà vẫn giữ các ngày sa-bát Ta truyền,

và lựa chọn điều Ta ưa thích, cùng tuân thủ giao ước của Ta,

5 thì trong nhà và trong tường luỹ của Ta,

Ta sẽ cho chúng được lưu danh và có đài kỷ niệm ;

như thế còn quý hơn con trai con gái.

Ta sẽ cho tên tuổi chúng trường tồn, không bao giờ bị ai xoá bỏ.

6 Người ngoại bang nào gắn bó cùng ĐỨC CHÚA

đểphụng sự Người và yêu mến Thánh Danh,

cùng trở nên tôi tớ của Người,

hết những ai giữ ngày sa-bát mà không vi phạm,

cùng những ai tuân thủ giao ước của Ta,

7 đều được Ta dẫn lên núi thánh

và cho hoan hỷ nơi nhà cầu nguyện của Ta.

Trên bàn thờ của Ta, Ta sẽ ưng nhận

những lễ toàn thiêu và hy lễ chúng dâng,

vì nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.

8 Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa,

Đấng tập hợp những người Ít-ra-en tản lạc về :

Ngoài những người đã được tập hợp,

Ta sẽ còn tập hợp thêm nữa về với Ít-ra-en.

9 Mọi thú vật ngoài đồng, hãy đến mà ăn ;

tất cả thú trên rừng cũng vậy.

10 Những người canh gác Ít-ra-en đui mù hết, chẳng hiểu biết gì ;

cảbọn chúng là lũ chó câm, không biết sủa,

chỉmơ mộng, nằm dài và thích ngủ thôi.

11 Chúng còn là lũ chó đói, ăn chẳng biết no.

Thếmà chúng lại là mục tử, thứ mục tử chẳng biết phân biệt gì.

Cảbọn - chẳng trừ ai - mạnh ai theo đường nấy,

chỉmưu tìm lợi lộc cho riêng mình.

12 "Lại đây ! Ta sẽ đi tìm rượu ngon, sẽ tha hồ uống rượu mạnh,

ngày mai cũng lại như hôm nay, và còn nhiều hơn nữa ."


57 1 Người công chính tiêu vong, thế mà chẳng ai lưu tâm đến ;

người hiếu nghĩa bị cất đi mà chẳng ai hay rằng :

chính vì sự gian ác mà người công chính bị cất đi :

2 họbước vào cõi phúc bình an.

Kẻdõi theo đường ngay nẻo chính

sẽnghỉ ngơi trên giường của mình.

3 Phần các ngươi, hỡi những kẻ chuyên nghề bói toán,

hỡi giống nòi dâm đãng ngoại tình, hãy đến cả đây !

4 Này các ngươi nhạo cười ai vậy ?

Các ngươi mở miệng, le lưỡi chống lại ai ?

Há các ngươi không phải là con của tội ác,

là nòi giống của gian dối hay sao ?

5 Các ngươi đú đởn bên gốc vân hương,

dưới mọi lùm cây xanh,

sát tế trẻ con gần khe suối, trong những hốc đá sâu.

6 Gia tài của ngươi là đá cuội khe suối,

đá cuội đó chính là phần sản nghiệp của ngươi.

Ngươi còn làm lễ tưới và tiến dâng lễ phẩm cho chúng.

Có phải vì thế mà Ta nguôi giận chăng ?

7 Trên núi cao sừng sững, ngươi đã kê giường nằm ;

ngươi lại còn lên đó đem lễ tế tiến dâng.

8 Sau cánh cửa, sau khung cửa, ngươi đã đặt kỷ vật ngươi thờ.

Quả vậy, ngươi lìa bỏ Ta,

ngươi tự lột trần, leo lên giường, chơi bời thoả thích,

vừa giao du với tượng thần ngươi ưa chuộng,

vừa nhìn ngắm bia thờ.

9 Ngươi mang theo dầu, đi đến với Me-léc,

ngươi phung phí thuốc thơm,

phái các sứ giả của ngươi đến tận phương xa

và đưa chúng xuống tận âm phủ.

10 Ngươi rong ruổi khắp nơi đến mệt mỏi

mà không bảo là mình đã uổng công.

Ngươi thấy mình sung sức, nên không ngừng không nghỉ.

11 Ngươi còn lo còn sợ gì ai nữa, ngươi quả là dối trá.

Trí ngươi đâu còn nhớ đến Ta, lòng ngươi đâu còn chỗ cho Ta !

Có phải vì từ lâu Ta làm thinh không nói

mà ngươi không kính sợ Ta chăng ?

12 Ta đây sắp công bố sự công chính của ngươi

và các việc ngươi làm.

Những việc ấy ích gì cho ngươi ?

13 Khi ngươi kêu cứu, thì những gì ngươi đã tập hợp

cứ việc giải thoát ngươi !

Một cơn gió cuốn, một làn hơi thổi sẽ đem chúng đi hết.

Còn ai nương ẩn nơi Ta, sẽ được đất làm gia nghiệp,

và được núi thánh của Ta làm sở hữu.

14 Có lời rằng : "Hãy mở đường khai lối, và san cho bằng phẳng,

dẹp bỏ mọi chướng ngại trên đường nẻo dân Ta.

15 Bởi vì Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng,

Đấng mang danh chí thánh, Người phán như sau :

Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện,

nhưng vẫn ở với tâm hồn khiêm cung tan nát,

đểban sức sống cho tâm hồn những kẻ khiêm cung,

và ban sinh lực cho những cõi lòng tan nát.

16 Vì Ta chẳng trách cứ luôn luôn, không giận hờn mãi mãi,

kẻo hơi thở mọi sinh linh chính Ta làm ra,

trước mặt Ta, sẽ phải lụi tàn.

17 Vì tội nó ham lợi mà Ta giận dữ,

Ta đã đánh nó, đã ẩn mặt trong cơn giận dữ,

nhưng nó vẫn ngỗ nghịch, theo con đường nó muốn.

18 Những nẻo đường nó đi, Ta đều thấy cả,

nhưng Ta sẽ chữa nó cho lành,

sẽdẫn nó đi và cho nó đầy tràn an ủi ;

còn những kẻ khóc thương nó,

19 Ta sẽ làm cho môi miệng chúng hoan ca :

"Bình an ! Bình an cho khắp xa gần !

ĐỨC CHÚA phán : Ta sẽ chữa lành cho nó ."

20 Nhưng phường gian ác như biển động không thể lặng yên,

sóng nước cuộn lên những bùn và cặn.

21 Thiên Chúa của tôi phán :

"Phường độc ác gian tà không được hưởng bình an ."


58 1 Cứlấy hết gân cổ mà kêu lên, đừng kìm hãm,

kêu lớn tiếng lên như tù và,

báo cho dân Ta hay tội ác của chúng,

cho nhà Gia-cóp biết những lỗi lầm đã phạm.

2 Ngày lại ngày chúng kiếm tìm Ta,

chúng ao ước biết đường lối của Ta,

như thể một dân tộc vẫn thực hành sự công chính

và không bỏ luật pháp của Thiên Chúa mình.

Chúng xin Ta ban những điều luật công minh,

chúngước ao được đến gần Thiên Chúa.

3 Chúng nói : "Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy,

chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay ?"

Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi,

vẫn áp bức mọi kẻ làm công cho mình.

4 Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã,

đểnắm tay đánh đấm thật bạo tàn.

Chính ngày các ngươi muốn ăn chay

đểtiếng các ngươi kêu thấu trời cao thẳm,

thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.

5 Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng

trong ngày con người phải thực hành khổ chế ?

Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau,

nằm trên vải thô và tro bụi,

phải chăng như thế mà gọi là ăn chay

trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng ĐỨC CHÚA ?

6 Cáchăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao :

mởxiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,

trảtự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm ?

7 Chẳng phải là chia cơm cho người đói,

rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ ;

thấy ai mình trần thì cho áo che thân,

không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục ?

8 Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ bừng lên như rạng đông,

vết thương ngươi sẽ mau lành.

Đức công chính ngươi sẽ mở đường phía trước,

vinh quang ĐỨC CHÚA bao bọc phía sau ngươi.

9 Bấy giờ, ngươi kêu lên, ĐỨC CHÚA sẽ nhận lời,

ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại : "Có Ta đây !"

Nếu ngươi loại khỏi nơi ngươi ở

gông cùm, cử chỉ đe doạ và lời nói hại người,

10 nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói,

làm thoả lòng người bị hạ nhục,

thì ánh sáng ngươi sẽ chiếu toả trong bóng tối,

và tối tăm của ngươi chẳng khác nào chính ngọ.

11 ĐỨC CHÚA sẽ không ngừng dẫn dắt ngươi,

giữa đồng khô cỏ cháy, Người sẽ cho ngươi được no lòng ;

xương cốt ngươi, Người sẽ làm cho cứng cáp.

Ngươi sẽ như thửa vườn được tưới đẫm

nhưmạch suối không cạn nước bao giờ.

12 Nhờngươi, người ta sẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,

ngươi sẽ dựng lại những nền móng của các thế hệ trước,

người ta sẽ gọi ngươi là người sửa lại những lỗ hổng,

là kẻ tu bổ phố phường cho người ta cư ngụ.

13 Nếu ngươi giữ chân không vi phạm ngày sa-bát,

và không tìm lợi lộc trong ngày thánh của Ta,

nếu ngươi gọi ngày sa-bát là "niềm vui"

và ngày thánh của ĐỨC CHÚA là "vinh hiển",

nếu ngươi tôn trọng ngày đó

mà tránh đi đường, tránh kiếm lợi, tránh nói huyên thuyên,

14 thì bấy giờ, ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA làm niềm vui,

Ta sẽ cho ngươi phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ,

sẽ cho ngươi hưởng gia nghiệp của Gia-cóp, tổ tiên ngươi.

Chính miệng ĐỨC CHÚA đã phán như vậy.


59 1 Này, không phải ĐỨC CHÚA ngắn tay không thể cứu,

cũng chẳng phải Người nặng tai không nghe được,

2 mà chính lỗi lầm của các ngươi

đã phân cách các ngươi với Thiên Chúa các ngươi ;

chính tội lỗi các ngươi đã khiến Người ẩn mặt

để khỏi nhìn, khỏi nghe các ngươi.

3 Quảthật, bàn tay các ngươi vấy máu,

ngón tay các ngươi đầy tội ác tầy trời,

môi miệng các ngươi nói lời giả dối,

lưỡi các ngươi thốt ra điều bất công.

4 Chẳng ai theo lẽ công minh mà kiện cáo,

không ai xét xử theo đường chân thật.

Người ta tin tưởng điều hư không và nói lời gian xảo,

cưu mang chuyện xấu xa, đẻ ra điều gian ác.

5 Chúngấp trứng rắn, chúng dệt màng nhện :

aiăn trứng của chúng sẽ phải chết liền,

giảnhư trứng vỡ, sẽ nở ra rắn con !

6 Sợi chúng dệt ra, không thể may thành áo,

sản phẩm chúng làm, không thể dùng che thân,

vì sản phẩm chúng làm là sản phẩm của gian ác,

và bàn tay chúng đầy những việc bạo tàn.

7 Chúng nhanh chân chạy theo sự dữ

và mau lẹ đổ máu người vô tội :

chúng suy nghĩ toàn những chuyện độc ác gian tà,

chúng đi đâu cũng bạo hành tàn phá.

8 Chúng không biết đường dẫn tới bình an,

đường lối chúng chẳng có gì chính trực,

chúng làm cho đường mình đi nên quanh co khúc khuỷu,

ai đi theo đường đó, không hề được bình an.

9 Vì thế, đức chính trực vẫn còn xa chúng ta,

lẽcông chính không gần chúng ta được !

Chúng ta mong ánh sáng, thì này đây bóng tối,

mong xán lạn huy hoàng, lại bước đi trong mù mịt tối tăm.

10 Tựa như người mù men theo tường, chúng ta mò mẫm,

mò mẫm như người không có mắt.

Chúng ta lảo đảo cả trưa lẫn chiều,

đang sung sức mà như người đã chết.

11 Tất cả chúng ta gầm gừ như gấu,

chỉ biết rầm rì chẳng khác bồ câu.

Mong được xét xử, mà đâu có thấy,

mong được cứu thoát, nhưng sao quá xa vời !

12 Vì lạy Chúa, trước Thánh Nhan,

tội chúng con thật nhiều vô kể,

lỗi chúng con lại tố cáo chúng con.

Quảthế, tội chúng con sờ sờ trước mặt,

lỗi chúng con, chúng con biết cả rồi :

13 Chúng con đã phạm tội, đã lìa bỏ ĐỨC CHÚA,

đã lìa xa Thiên Chúa chúng con,

còn nói lời thâm độc và nổi loạn với Chúa,

ngấm ngầm mưu tính và lẩm nhẩm thốt lời điêu ngoa.

14 Đức chính trực đã bị bỏ rơi, lẽ công minh sao xa vời quá !

Vì nơi quảng trường, lòng thành tín phải đành nghiêng ngả,

sựliêm chính không thể chen chân.

15 Lòng thành tín đã không còn nữa,

kẻxa điều gian ác bị cướp bóc liền tay.

ĐỨC CHÚA thấy rồi và gai cả mắt, vì chẳng có chi là chính trực.

16 Người đã thấy chẳng có ai phản ứng,

Người ngạc nhiên vì không ai can thiệp.

Bởi thế, cánh tay của Người đã giải cứu

và đức công chính của Người đã phù trợ.

17 Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân,

lấyơn giải cứu làm mũ chiến đội đầu,

Người dùng báo oán làm áo mặc,

và lấy ghen tương làm áo choàng.

18 Người đáp trả xứng với việc làm :

Người thịnh nộ với ai chống đối,

Người trả báo những kẻ thù địch; Người trả báo các đảo xa xăm.

19 Từphương Tây, người ta sẽ kính sợ danh ĐỨC CHÚA,

và từ phương Đông, người ta sẽ kính sợ vinh quang Người,

vì Người sẽ đến như dòng sông chảy xiết,

và Thần Khí của ĐỨC CHÚA đẩy nó mạnh thêm.

20 Nhưng đối với Xi-on

và những ai thuộc nhà Gia-cóp đã từ bỏ tội lỗi,

Người sẽ đến như Đấng Cứu Chuộc.

Đó là sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

21 Phần Ta, đây là giao ước của Ta với chúng - ĐỨC CHÚA phán - : thần khí của Ta ở trên ngươi và các lời Ta đặt nơi miệng ngươi sẽ không rời khỏi miệng ngươi, khỏi miệng con cái ngươi, và khỏi miệng cháu chắt ngươi - ĐỨC CHÚA phán -, từ nay cho đến mãi muôn đời.


60 1 Đứng lên, bừng sáng lên ! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi.

Vinh quang của ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả trên ngươi.

2 Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân ;

còn trên ngươi ĐỨC CHÚA như bình minh chiếu toả,

vinh quang Người xuất hiện trên ngươi.

3 Chưdân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi,

vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước.

4 Đưa mắt nhìn tứ phía mà xem,

tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi :

con trai ngươi từ phương xa tới,

con gái ngươi được ẵm bên hông.

5 Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ,

lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ,

vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả,

của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi.

6 Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha :

tất cả những người từ Sơ-va kéo đến,

đều mang theo vàng với trầm hương,

và loan truyền lời ca tụng ĐỨC CHÚA.

7 Mọi chiên dê của Kê-đa sẽ được tập trung lại nơi ngươi,

cừu tơ của Nơ-va-giốt sẽ được ngươi dùng vào việc tế tự :

chúng sẽ được dâng tiến trên bàn thờ để làm của lễ đẹp lòng Ta.

Ta sẽ làm cho nhà vinh hiển của Ta càng thêm vinh hiển.

8 Kìa ai đó, như áng mây trôi, như chim câu về tổ ?

9 Phải, các hải đảo đợi chờ Ta : Có đoàn tàu Tác-sít dẫn đầu,

chởcon cái ngươi từ phương xa tới, mang theo vàng và bạc,

đểtôn vinh danh ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ngươi,

đểtôn vinh Đức Thánh của Ít-ra-en,

vì Người đã làm cho ngươi được vinh hiển.

10 Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành luỹ của ngươi,

việc tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần.

Phải, trong lúc giận dữ, Ta đã đánh phạt,

nhưng vì ân tình, Ta lại xót thương ngươi.

11 Các cửa thành ngươi sẽ luôn luôn mở rộng,

ngày đêm không đóng lại bao giờ,

đểngười ta đem nộp cho ngươi của cải muôn dân,

để vua chúa của chúng đến trình diện.

12 Vì dân nào nước nào không thần phục ngươi sẽ phải tiêu vong,

các dân ấy sẽ bị huỷ diệt hoàn toàn.

13 Vinh quang của rừng núi Li-băng sẽ đến với ngươi,

cảtrắc bá, du thụ, hoàng dương cùng một lúc,

để làm cho thánh điện Ta được vinh hiển,

vì Ta sẽ làm cho nơi Ta đặt chân được vẻ vang.

14 Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi,

dưới chân ngươi, mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục.

Chúng sẽ gọi ngươi là "Thành Đô của ĐỨC CHÚA",

là "Xi-on của Đức Thánh Ít-ra-en ."

15 Thay vì ngươi bị bỏ rơi, chê ghét, không bóng người lai vãng,

Ta sẽ làm cho ngươi thành niềm hãnh diện đến muôn đời,

thành nguồn vui qua muôn thế hệ.

16 Ngươi sẽ thưởng thức nguồn phú túc của chư dân,

hưởng dùng sự giàu sang của vua chúa.

Ngươi sẽ biết rằng : Ta là ĐỨC CHÚA, là Đấng cứu độ ngươi,

và Đấng cứu chuộc ngươi chính là Đấng Toàn Năng của Gia-cóp.

17 Thay vì đồng, Ta sẽ đem vàng lại, thay vì sắt, Ta sẽ đem bạc tới,

thay vì gỗ là đồng, thay vì đá là sắt.

Đểgiám sát ngươi, Ta sẽ đặt Bình An,

đểcai trị ngươi, Ta sẽ đặt Công Chính.

18 Người ta không còn nghe nói đến bạo lực trong xứ sở,

đến tai ương đổ vỡ trong lãnh thổ ngươi.

Ngươi sẽ gọi thành luỹ ngươi là "Ơn Cứu Độ"

và cửa thành là "Lời Ngợi Khen".

19 Ánh sáng ban ngày của ngươi không còn là mặt trời nữa,

và ban đêm, ngươi chẳng cần đến ánh trăng soi :

ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng vĩnh cửu chiếu soi ngươi,

ánh quang huy của ngươi là Thiên Chúa ngươi thờ.

20 Mặt trời của ngươi sẽ không bao giờ lặn,

mặt trăng của ngươi cũng chẳng hề tàn,

vì ĐỨC CHÚA sẽ là ánh sáng muôn đời cho ngươi

và những ngày tang tóc của ngươi sẽ mãn.

21 Dân của ngươi gồm toàn những người công chính,

chúng sẽ được đất nước làm sở hữu đến muôn đời.

Chúng sẽ là mầm non trong vườn cây của Ta,

là công trình do tay Ta thực hiện để làm cho Ta được hiển vinh.

22 Người nhỏ nhất sẽ có ngàn con cháu,

kẻhèn nhất thành một dân hùng cường.

Ta,ĐỨC CHÚA, khi đến thời, Ta sẽ mau thực hiện điều đó.


61 1 Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi,

vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi,

sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn,

băng bó những tấm lòng tan nát,

công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm,

ngày phóng thích cho những tù nhân,

2 công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA,

một ngày báo phục của Thiên Chúa chúng ta ;

Người sai tôi đi yên ủi mọi kẻ khóc than,

3 tặng cho những kẻ khóc than ở Xi-on

tấm khăn đại lễ thay tro bụi,

dầu thơm hoan lạc thay tang chế,

áo ngày hội thay tâm thần sầu não.

Người ta sẽ gọi họ là cây thánh rừng thiêng,

là vườn cây ĐỨC CHÚA trồng để làm cho Người được vinh hiển.

4 Họsẽ tái thiết những tàn tích cổ xưa,

sẽdựng lại những hoang tàn thuở trước,

tu bổ những thành bị bỏ hoang,

những chốn hoang tàn từ bao thế hệ.

5 Người ngoại bang sẽ đứng sẵn để chăn chiên cừu cho anh em,

con cái khách ngoại kiều sẽ cày ruộng

và làm vườn nho cho anh em.

6 Còn anh em, anh em sẽ được gọi là "tư tế của ĐỨC CHÚA",

người ta sẽ gọi anh em là "người phụng sự Thiên Chúa chúng ta ."

Của cải chư dân, anh em sẽ được dùng,

phú quý vinh hoa của chúng, anh em sẽ được hưởng.

7 Anh em đã lãnh gấp đôi phần tủi nhục,

đã chuốc vào thân sự nhục nhằn phỉ báng ;

bù vào đó, anh em sẽ được lãnh gấp đôi

phần gia nghiệp trên đất chúng, và sẽ được niềm vui vĩnh cửu.

8 Vì Ta, ĐỨC CHÚA, Ta chuộng lẽ công minh,

ghét chuyện cướp bóc gian tà, nên Ta sẽ theo lòng thành tín

mà ban phần thưởng cho các ngươi,

và sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu.

9 Dòng dõi các ngươi sẽ nức tiếng giữa chư dân,

và giống nòi các ngươi sẽ lừng danh giữa muôn nước.

Tất cả những ai thấy các ngươi sẽ biết rằng

các ngươi là một dòng dõi được ĐỨC CHÚA ban phúc lành.

10 Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ ĐỨC CHÚA,

nhờThiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,

nhưchú rể chỉnh tề khăn áo, tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang.

11 Như đất đai làm đâm chồi nẩy lộc,

như vườn tược cho nở hạt sinh mầm,

ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng cũng sẽ làm trổ hoa công chính,

làm trổi vang lời ca ngợi trước mặt muôn dân.


62 1 Vì lòng mến Xi-on, tôi sẽ không nín lặng,

vì lòng mến Giê-ru-sa-lem, tôi nghỉ yên sao đành,

tới ngày đức công chính xuất hiện tựa hừng đông,

ơn cứu độ của thành rực lên như ngọn đuốc.

2 Rồi muôn dân sẽ được chiêm ngưỡng đức công chính của ngươi,

mọi đế vương sẽ được ngắm nhìn vinh quang ngươi tỏ rạng.

Người ta sẽ gọi ngươi bằng tên mới,

chính là tên miệng ĐỨC CHÚA đặt cho.

3 Ngươi sẽ là ngọc miện huy hoàng trong lòng bàn tay ĐỨC CHÚA,

sẽ là mũ triều thiên vương giả Thiên Chúa ngươi cầm ở tay.

4 Chẳng ai còn réo tên ngươi : "Đồ bị ruồng bỏ !"

Xứsở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn ."

Nhưng ngươi được gọi : "Ái khanh lòng Ta hỡi !"

Xứsở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng ."

Vì ngươi sẽ được ĐỨC CHÚA đem lòng sủng ái,

và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.

5 Nhưtài trai sánh duyên cùng thục nữ,

Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về.

Nhưcô dâu là niềm vui cho chú rể,

ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ.

6 Giê-ru-sa-lem hỡi, trên tường thành ngươi,

Ta đã đặt lính gác,

suốt ngày đêm, chúng sẽ chẳng bao giờ nín lặng.

Hỡi những người có phận sự nhắc nhở ĐỨC CHÚA,

anh em đừng nghỉ ngơi.

7 Cũng đừng để Đức Chúa nghỉ ngơi bao lâu Người chưa tái lập,

chưa đặt Giê-ru-sa-lem làm lời khen ngợi trên khắp địa cầu.

8 ĐỨC CHÚA đã giơ cánh tay hữu

và giơ cánh tay mạnh mẽ của Người mà thề :

"Ta sẽ không đem lúa mì của ngươi

làm lương thực cho kẻ thù ngươi nữa,

ngoại kiều cũng sẽ không được uống rượu mới của ngươi,

thứrượu ngươi đã vất vả mới làm ra được.

9 Nhưng những người gặt lúa mì sẽ được ăn

và sẽ ca tụng ĐỨC CHÚA,

những kẻ hái nho sẽ được uống rượu

tại tiền đình thánh điện của Ta ."

10 Hãy bước qua, hãy bước qua các cửa thành,

hãy mở con đường cho dân, hãy dọn đường,

hãy dọn đường, hãy nhặt cho hết đá.

Hãy phất cờ ra hiệu cho các dân.

11 Đây là lời ĐỨC CHÚA loan truyền cho khắp cùng cõi đất :

Hãy nói với thiếu nữ Xi-on : Kìa ơn cứu độ ngươi đang tới.

Kìa phần thưởng của Người theo sát một bên,

và thành tích đi ngay trước mặt.

12 Chúng sẽ được gọi là "dân thánh",

là "những người được ĐỨC CHÚA cứu chuộc".

Còn ngươi sẽ được gọi là "Cô gái đắt chồng",

là "Thành không bị bỏ".


63 1 Kìa ai từ Ê-đôm đến, từ Bót-ra về, mặc trang phục đỏ thắm ?

Kìa ai mang y phục rực rỡ, đang bước tới đầy lẫm liệt oai phong ?

-Chính là Ta, Đấng phán dạy theo lẽ công minh,

Đấng mạnh thế ban ơn cứu độ.

2 -Tại sao y phục Ngài lại đỏ ?

Trang phục Ngài như áo người đạp bồn nho ?

3 -Duy mình Ta, Ta đạp nơi bồn ép,

và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.

Ta đã đạp nát chúng trong lúc thịnh nộ,

đã giày xéo chúng trong cơn lôi đình ;

nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta,

và toàn bộ y phục của Ta, Ta đã làm nhơ bẩn.

4 Vì một ngày báo phục, lòng Ta đã quyết,

và năm cứu chuộc của Ta đã đến rồi.

5 Ta nhìn xem : không một người trợ giúp !

Ta kinh ngạc : chẳng người nào đỡ nâng !

Khiấy cánh tay Ta đã cứu Ta,

và cơn lôi đình của Ta đã phù trợ Ta.

6 Ta đã giẫm nát các dân trong lúc thịnh nộ,

Ta đã đập tan chúng giữa cơn lôi đình.

Ta đã làm cho máu chúng chảy tràn mặt đất.

7 Tôi xin nhắc lại ân nghĩa ĐỨC CHÚA,

dâng lời ca tụng ĐỨC CHÚA,

vì tất cả những gì ĐỨC CHÚA đã thực hiện cho chúng tôi

vì lòng nhân hậu lớn lao của Người đối với nhà Ít-ra-en,

vì những gì Người đã thực hiện,

bởi lòng Người đầy thương xót và lắm nghĩa giàu ân.

8 Người đã phán : "Thật, chúng là dân của Ta,

là những đứa con không biết lừa dối !"

Và đối với họ, Người đã là một vị cứu tinh,

9 trong mọi cơn quẫn bách.

Không phải là một sứ giả hay một thiên thần đã cứu thoát họ,

nhưng là chính tôn nhan Người.

Vì yêu mến và thương cảm, chính Người đã chuộc họ về,

đã vực họ dậy và mang họ đi suốt thời gian quá khứ.

10 Nhưng chính họ đã nổi loạn,

đã làm phiền thần khí thánh của Người,

nên đối với họ, Người trở nên kẻ thù,

và đích thân giao chiến chống lại họ.

11 Bấy giờ, dân Người nhớ lại thời quá khứ, thời ông Mô-sê.

Đâu rồi Đấng đã đưa vị mục tử đàn chiên của Người lên từ biển ?

Đâu rồi Đấng đã đặt nơi ông thần khí thánh của Người,

12 Đấng cho cánh tay vinh hiển của Người đi bên hữu ông Mô-sê,

Đấng rẽ nước ra trước mặt họ, để lưu danh muôn đời,

13 Đấng cho họ đi qua giữa lòng vực thẳm

như ngựa đi trong sa mạc hoang vu ?

Họ đã không vấp ngã.

14 Thần khí ĐỨC CHÚA đã đưa họ về chốn nghỉ ngơi,

nhưbò bê đi xuống thung lũng.

Ngài đã dẫn dắt đoàn dân Ngài như thế đó,

đểdanh Ngài được vinh hiển lẫy lừng.

15 Xin đưa mắt nhìn xem, từ trời cao thẳm,

từthánh cung vinh hiển của Ngài.

Nào đâu tình thương nồng nhiệt và hùng khí dũng mãnh,

nào đâu những rạo rực của lòng Ngài ?

Chẳng lẽ Ngài không còn động lòng thương con nữa ?

16 Quảchính Ngài là Cha chúng con !

Chúng con không được ông Áp-ra-ham biết đến,

không được ông Ít-ra-en nhìn nhận,

còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài mới là Cha,

là Đấng cứu chuộc chúng con :

đó là danh Ngài từ muôn thuở.

17 LạyĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại để chúng con

lạc xa đường lối Ngài ?

Tại sao Ngài làm cho lòng chúng con ra chai đá,

chẳng còn biết kính sợ Ngài ?

Vì tình thương đối với tôi tớ

là các chi tộc thuộc gia nghiệp của Ngài,

xin Ngài mau trở lại.

18 Trong một thời gian ngắn, dân thánh được thừa hưởng gia tài,

nhưng thánh điện Ngài đã bị thù địch chúng con giày xéo.

19 Từlâu rồi, chúng con là những kẻ không còn được Ngài cai trị,

không còn được cầu khẩn danh Ngài.

Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống,

cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan


64 1 như lửa đốt củi khô, như lửa làm cho nước sôi sùng sục !

Ngài sẽ khiến cho thù địch Ngài nhận biết Thánh Danh,

chưdân sẽ run rẩy trước nhan Ngài,

2 khi thấy Ngài làm những điều kinh hồn táng đởm

mà chúng con không ngờ :

Ngài ngự xuống : và núi non rung chuyển trước Thánh Nhan !

3 Người ta chưa nghe nói đến bao giờ,

tai chưa hề nghe, mắt chưa hề thấy

có vị thần nào, ngoài Chúa ra,

đã hành động như thế đối với ai tin cậy nơi mình.

4 Ngài đón gặp kẻ sống đời công chính mà lấy làm vui

và nhớ đến Ngài khi theo đường lối Ngài chỉ dạy.

Kìa, Ngài phẫn nộ vì tội lỗi chúng con,

nhưng khi mải đi theo các đường lối của Ngài,

chúng con sẽ được cứu thoát.

5 Tất cả chúng con đã trở nên như người nhiễm uế,

mọi việc lành của chúng con khác nào chiếc áo dơ.

Tất cả chúng con héo tàn như lá úa,

và tội ác chúng con đã phạm, tựa cơn gió, cuốn chúng con đi.

6 Không có ai cầu khẩn danh Chúa,

cũng chẳng ai tỉnh dậy mà níu lấy Ngài,

vì Ngài đã ngoảnh mặt không nhìn đến,

và để cho tội ác chúng con phạm mặc sức hành hạ chúng con.

7 Thếnhưng, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài là Cha chúng con ;

chúng con là đất sét, còn thợ gốm là Ngài,

chính tay Ngài đã làm ra tất cả chúng con.

8 LạyĐỨC CHÚA, xin đừng quá phẫn nộ,

đừng nhớ mãi tội ác chúng con.

Cúi xin Ngài nhìn đến : chúng con tất cả đều là dân của Ngài.

9 Các thành thánh của Ngài đã trở nên sa mạc,

Xi-on đã trở nên sa mạc, Giê-ru-sa-lem thành chốn hoang tàn.

10 Ngôi nhà thánh và vinh hiển của chúng con,

là nơi cha ông chúng con ca tụng Ngài, đã làm mồi cho lửa,

và tất cả những gì chúng con quý nhất đã bị tàn phá.

11 LạyĐỨC CHÚA, trước cảnh tượng đó, Ngài dằn lòng được sao ?

Ngài đành nín lặng, để chúng con khổ nhục ê chề ?


65 1 Những kẻ không hỏi Ta thì Ta đã cho gặp ;

những kẻ không tìm Ta, Ta đã xuất hiện cho chúng thấy.

Với một dân chẳng kêu cầu danh Ta,

Ta đã phán : "Ta đây, Ta đây này !"

2 Suốt ngày Ta đưa tay kêu gọi một dân ngỗ nghịch,

bọn người theo ý riêng mà đi trong đường tà,

3 một dân không ngừng chọc giận thẳng vào mặt Ta.

Chúng tế lễ trong các khu vườn, dâng hương trên đống gạch.

4 Chúng sống trong mồ mả, qua đêm nơi hang hốc,

ăn thịt heo và bát đĩa của chúng đầy những món ăn ô uế.

5 Chúng nói : "Hãy xa ra,

đừng tiến lại gần, vì ta quá thánh đối với ngươi ."

Những điều đó khiến cơn giận Ta bừng lên

nhưlửa cháy suốt ngày.

6 Này đây, sự việc đã được ghi trước nhan Ta :

Ta sẽ không nín lặng mà sẽ báo oán,

sẽ báo oán thế nào cho đích đáng.

7 ĐỨC CHÚA phán : Tội của các ngươi cũng như tội của cha ông,

là đã dâng hương trên các núi và xúc phạm đến Ta trên các đồi.

Ta sẽ báo oán thật đích đáng những việc làm thuở xưa.

8 ĐỨC CHÚA phán thế này :

"Nhưkhi thấy một chùm nho chưa hoàn toàn khô héo,

người ta nói : đừng phá huỷ, vì trong đó còn có phúc lành ;

cũng vậy, Ta sẽ hành động vì các tôi tớ của Ta

để không huỷ diệt tất cả ."

9 TừGia-cóp, Ta sẽ cho phát xuất một dòng dõi,

và từ Giu-đa, một người sở hữu các núi của Ta ;

những kẻ được Ta tuyển chọn sẽ sở hữu chúng,

ở đó, các tôi tớ của Ta sẽ cư ngụ.

10 Ngày nào dân Ta tìm kiếm Ta,

Sa-rôn sẽ thành đồng cỏ cho chiên ăn,

thung lũng A-kho nên chỗ cho bò nằm.

11 Còn các ngươi, những kẻ đã bỏ ĐỨC CHÚA,

đã quên núi thánh của Ta,

đã bày bàn tiệc kính thần Gát

và đổ rượu đầy chén dâng thần Mơ-ni,

12 Ta sẽ để cho các ngươi bị gươm đâm,

tất cả các ngươi sẽ phải quỵ ngã và bị sát hại,

bởi vì Ta đã kêu gọi mà các ngươi không đáp lời,

Ta đã phán dạy mà các ngươi chẳng buồn nghe.

Các ngươi cứ làm điều dữ trái mắt Ta,

điều Ta không thích, các ngươi lại chọn.

13 Vì thế, Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA phán như sau :

Này đây các tôi tớ của Ta sẽ được ăn,

còn các ngươi, các ngươi sẽ phải đói ;

này đây các tôi tớ của Ta sẽ được uống,

còn các ngươi, các ngươi sẽ phải khát ;

này đây các tôi tớ của Ta sẽ vui mừng,

còn các ngươi, các ngươi sẽ phải xấu hổ.

14 Này đây các tôi tớ của Ta sẽ reo vui, lòng chứa chan hoan lạc,

còn các ngươi, các ngươi sẽ kêu la, lòng tràn ngập ưu phiền,

các ngươi sẽ kêu gào, tâm thần tan nát.

15 Các ngươi sẽ lưu lại tên mình,

và những kẻ Ta chọn sẽ dùng nó làm lời nguyền rủa :

"Xin ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng vật chết ngươi đi !"

Còn các tôi tớ của Ta, chúng sẽ được gọi bằng một tên khác.

16 Trong xứ, ai cầu phúc cho mình

sẽnhân danh Thiên Chúa chân thật mà cầu phúc ;

trong xứ, ai thề sẽ nhân danh Thiên Chúa chân thật mà thề.

Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng

và không còn xuất hiện trước mắt Ta.

17 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,

không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.

18 Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan

vì những gì chính Ta sáng tạo.

Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ

và dân ở đó thành nỗi vui mừng.

19 Vì Giê-ru-sa-lem, Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng.

Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la.

20 Nơi đây, sẽ không còn trẻ sơ sinh chết yểu

và người già tuổi thọ không tròn ;

vì trăm tuổi mà chết là chết trẻ,

và chưa tròn trăm tuổi mà chết là bị nguyền rủa.

21 Người ta sẽ xây nhà và được ở,

sẽtrồng nho và được ăn trái.

22 Người ta sẽ không xây nhà cho kẻ khác ở,

không trồng nho cho kẻ khác ăn ;

vì cây được bao nhiêu tuổi, dân Ta cũng sẽ thọ bấy nhiêu ;

và những kẻ Ta chọn sẽ được hưởng kết quả do tay chúng làm.

23 Chúng sẽ không luống công vất vả,

không sinh con cho con chết bất ưng,

vì chúng sẽ là dòng dõi

những người được ĐỨC CHÚA ban phúc lành,

bản thân chúng cũng như cả nòi giống.

24 Trước khi chúng kêu Ta, chính Ta đã đáp lời,

chúng hãy còn đang nói thì Ta đã nghe rồi.

25 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,

sưtử cũng ăn rơm như bò,

còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.

Sẽkhông còn ai tác hại và tàn phá

trên khắp núi thánh của Ta ." ĐỨC CHÚA phán như vậy.


66 1 ĐỨC CHÚA phán thế này :

"Trời là ngai của Ta, và đất là bệ dưới chân Ta.

Các ngươi sẽ xây cho Ta nhà nào,

và nơi nào sẽ là chốn Ta nghỉ ngơi ?

2 Tất cả những vật ấy, chính tay Ta đã làm.

Tất cả những vật ấy đều là của Ta - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Kẻ được Ta đoái nhìn : đó là người nghèo khổ,

người có tâm hồn tan nát, người nghe lời Ta mà run sợ.

3 Kẻsát tế bò cũng là kẻ sát nhân,

người hiến tế chiên cũng là người giết chó,

kẻdâng lễ phẩm lại là kẻ dâng máu heo,

người dâng hương kính Đức Chúa lại là người thờ ngẫu tượng.

Nhưthế, chúng đã chọn lấy đường lối cho mình,

lòng chúng chỉ ưa thích những điều ghê tởm.

4 Còn Ta, Ta chọn tai ương cho chúng,

cho xảy ra điều khiến chúng kinh hoàng.

Bởi vì Ta kêu mà không ai đáp lại,

Ta phán mà chúng chẳng buồn nghe.

Chúng đã làm điều dữ trái mắt Ta,

đã chọn những điều Ta không thích.

5 Hãy nghe lời ĐỨC CHÚA, hỡi những ai nghe lời Người mà run sợ.

Anh em các ngươi là những kẻ ghét bỏ

và trục xuất các ngươi vì danh Ta.

Chúng nói : "Xin ĐỨC CHÚA tỏ vinh quang của Người

đểchúng ta thấy các ngươi hoan hỷ ."

Nhưng chính bọn chúng sẽ phải xấu hổ bẽ bàng.

6 Từtrong thành có tiếng ồn ào phát ra

có tiếng từ đền thờ, tiếng của ĐỨC CHÚA,

Đấng trả báo cho kẻ thù Người.

7 Trước thời chuyển dạ, nó đã sinh con,

trước cơn đau, nó đã cho con trai chào đời.

8 Ai đã nghe một chuyện như thế ?

Ai đã thấy một điều như vậy ?

Có nước nào sinh ra nội một ngày ?

Có dân nào chào đời trong một lúc ?

Thếmà Xi-on vừa mới chuyển dạ đã sinh được đàn con.

9 ĐỨC CHÚA phán :

Phải chăng Ta mở dạ mẹ mà không để cho đứa con chào đời ?

Hay Ta cho đứa con chào đời mà lại ngăn dạ mẹ ?

Thiên Chúa của ngươi phán như thế.

10 Hãy vui mừng với Giê-ru-sa-lem,

hãy vì Thành Đô mà hoan hỷ,

hỡi tất cả những người yêu mến Thành Đô !

Hãy cùng Giê-ru-sa-lem khấp khởi mừng,

hỡi tất cả những người đã than khóc Thành Đô,

11 để được Thành Đô cho hưởng trọn nguồn an ủi,

được thoả thích nếm mùi sung mãn vinh quang,

nhưtrẻ thơ bú no bầu sữa mẹ.

12 Vì ĐỨC CHÚA phán như sau :

Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả,

và Ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bờ.

Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ,

được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối.

13 Nhưmẹ hiền an ủi con thơ, Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy ;

tại Giê-ru-sa-lem, các ngươi sẽ được an ủi vỗ về.

14 Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc,

thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh.

ĐỨC CHÚA sẽ biểu dương quyền lực của Người cho các tôi tớ biết,

và nổi cơn thịnh nộ với các kẻ thù.

15 Vì này đây ĐỨC CHÚA ngự đến trong lửa,

xa giá của Người như thể cuồng phong,

để trút cơn giận trong trận lôi đình,

và lời đe doạ trong ngọn lửa thiêu.

16 Vì ĐỨC CHÚA sẽ dùng lửa và lưỡi kiếm

mà xét xử mọi người phàm ;

nhiều người phải mạng vong vì lưỡi gươm của ĐỨC CHÚA.

17 Những kẻ tự thánh hiến và tự thanh tẩy

để vào các khu vườn sau một người đứng ở giữa,

những kẻ ăn thịt heo,

thịt các thú vật kinh tởm và thịt chuột, đều sẽ chết cả lũ

-sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

18 Còn Ta, Ta biết rõ việc làm và ý định của chúng, Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta. 19 Ta sẽ đặt giữa họ một dấu hiệu và sai những kẻ sống sót của họ đến các dân tộc : Tác-sít, Pút, Lút, là những dân thạo nghề cung nỏ, đến dân Tu-van, Gia-van, đến những hải đảo xa xăm chưa hề được nghe nói đến Ta và chưa hề thấy vinh quang của Ta. Họ sẽ loan báo vinh quang của Ta giữa các dân tộc. 20 ĐỨC CHÚA phán : giống như con cái Ít-ra-en mang lễ phẩm trên chén dĩa thanh sạch đến Nhà ĐỨC CHÚA, người ta cũng sẽ đưa tất cả những anh em các ngươi thuộc mọi dân tộc về làm lễ phẩm tiến dâng ĐỨC CHÚA - đưa bằng ngựa, xe, võng cáng, lừa và lạc đà - về trên núi thánh của Ta là Giê-ru-sa-lem. 21 Và cảtrong bọn họ, Ta sẽ chọn lấy một số làm tư tế, làm thầy Lê-vi - ĐỨC CHÚA phán như vậy. 22 Vì trời mới đất mới do chính Ta làm ra tồn tại trước mặt Ta thế nào - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA -, thì dòng dõi và tên tuổi các ngươi cũng sẽ tồn tại như vậy.

23 Và từ mồng một tháng nọ đến mồng một tháng kia,

từng ấy sa-bát này đến ngày sa-bát khác,

mọi người phàm sẽ đến phủ phục trước nhan Ta,

ĐỨC CHÚA phán.

24 Và khi ra về, mọi người sẽ thấy

xác những kẻ phản loạn chống lại Ta,

vì giòi bọ rúc rỉa chúng sẽ không chết,

lửa thiêu đốt chúng sẽ không tàn lụi.

Chúng sẽ là đồ ghê tởm cho mọi người phàm. Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA