Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Hiệp Nhất Tự Do Với Sự Thật

Người đã sai các thiên thần đến giải cứu các tôi tớ Người.
(x.Dn 3: 14-29. 24-25. 28)
Hãy chúc tụng và ngợi khen đến muôn đời. (x.Tv (Dn 3:52-56)
“Sự thật sẽ giải thoát các ông” (x.Ga 8: 31-42)

altKiến tạo nước Thiên Chúa có nghĩa là ở với Chúa Kitô. Kiến tạo sự hiệp nhất ở trong chúng ta và giữa chúng ta chính xác có nghĩa là qui tụ (thâu tóm) cùng với Người. Đây là chương trình nền tảng của Nước Thiên Chúa, mà trong các bài giảng, Chúa Kitô đã đối lập với hoạt động của thần dữ ở trong và giữa chúng ta, hoạt động này đặt cược chương trình của nó vào tự do của con người, có lẽ là vô giới hạn. Nó nịnh bợ con người bằng một sự tự do không phải là của con người. Nó xu nịnh toàn thể môi trường, các xã hội và các thế hệ. Nó xu nịnh để cuối cùng cho thấy rằng sự tự do này chẳng là gì ngoại trừ thích ứng chính mình với sự ép buộc dưới nhiều hình thức; ép buộc của các giác quan và bản năng, ép buộc của hoàn cảnh, ép buộc của thông tin và các phương tiện truyền thông khác nhau, ép buộc của mô hình tư tưởng, định giá, và cách xử sự hiện tại, trong đó vấn nạn cơ bản được thông qua trong im lặng; nghĩa là, bất kể cách xử sự này là tốt hay xấu, xứng đáng hay không xứng đáng.

Dần dần, chính chương trình sẽ diễn đạt những phán đoán và công bố về điều thiện và điều ác, không theo giá trị thực sự của công việc và vấn đề, nhưng theo lợi thế và hoàn cảnh, theo “lệnh truyền” của thú vui hoặc của thành công tức thời.

Liệu con người còn có thể tỉnh thức hay không? Liệu con người có thể nói rõ với chính mình rằng “sự tự do vô giới hạn” này sẽ trở thành nô lệ hay không, khi mọi sự đã được nói và được làm?


Chúa không nịnh bợ các thính giả của Người, Người không xu nịnh con người với bề ngoài của tự do “vô giới hạn”. Người nói: “Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải thoát các ông” (Ga 8:32) – và như thế Người khẳng định rằng sự tự do được ban cho con người không chỉ như một ân huệ, nhưng như một nhiệm vụ. Phải, tự do được ban cho mỗi người chúng ta như một nhiệm vụ, trong đó tôi và mỗi người trong các bạn được ban như một nhiệm vụ với chính mình. Đó là nhiệm vụ phù hợp với cuộc sống. Và đó không phải là một sự sở hữu mà người ta có thể sử dụng và “phân tán” bất cứ cách nào.

Nhiệm vụ của tự do – một nhiệm vụ cao cả - được thực hiện theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người trong lãnh vực sự thật. Tự do có nghĩa là thực hiện những hoa trái của sự thật, là hành động trong sự thật. Tự do có nghĩa là biết cách nhượng bộ, làm cho mình qui phục sự thật, chứ không phải qui phục sự thật của chính mình, qui phục ước vọng của mình, lợi ích của mình, hoàn cảnh của mình. Tự do – theo chương trình của Chúa Kitô và vương quốc của Người, không có nghĩa là vui thú nhưng là vất vả; vất vả của tự do. Với cái giá của sự vất vả này, con người “không phân tán”, nhưng cùng với Chúa “qui tụ” và “thu góp”.

Với sự vất vả này, con người cũng thủ đắc nơi chính mình sự hiệp nhất, vốn là đặc điểm vương quốc của Thiên Chúa. Và, cũng với cái giá đó, hôn nhân, gia đình, môi trường và xã hội cũng đạt được sự hiệp nhất tương tự. Đó là sự hiệp nhất của sự thật với tự do. Đó là sự hiệp nhất giữa tự do và sự thật.

Bài giảng, 26-03-1981
+ Đức Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

 

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA