Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Hãy Tiếp Tục Học Hỏi Từ Thập Giá Qua Kinh Nguyện

Hễ ai nhìn lên con rắn đồng thì sống. (x.Ds 21: 4-9)
Ôi lạy Chúa, xin nghe lời con cầu nguyện, xin cho tiếng con kêu lên tới Chúa. (x.Tv 101)
“Các ông từ dưới, còn tôi từ trên ... Tôi luôn luôn làm những gì đẹp lòng Người”. (x.Ga 8: 21-30)

altKhi các ông giương cao con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu, và biết tôi tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy” (Ga 8:28).

Chúa Kitô nói đến Chúa Cha như nguồn mạch sự thật tối hậu mà Người công bố: “Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe nói” (Ga 8:26).

Và, cuối cùng, “Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người” (Ga 8:29).

Chúng ta phải học cách đo lường những vấn đề của thế giới, và trên tất cả là những vấn đề của con người, nhờ thập giá và sự phục sinh của Chúa Kitô.

Là Kitô hữu có nghĩa là sống trong ánh sáng mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô. Và có nghĩa là tìm thấy trong đó điểm qui chiếu nhất định cho những gì ở giữa con người, những gì làm thành lịch sử của con người và của thế giới.


Như Chúa Kitô đã nói trong cuộc đối thoại với người Pharisêu, nhìn vào chính mình, con người cũng khám phá ra những gì “từ dưới” và “từ trên”. Con người khám phá ra trong chính mình (đây là một kinh nghiệm bền vững) con người “từ dưới” và con người “từ trên”; không phải là hai con người, nhưng hầu như là hai chiều kích của cùng một con người, con người là mỗi người trong chúng ta; trong các bạn, anh ta, cô ấy ...

Và nếu nhìn cẩn thận vào trong chính mình với đôi mắt phê bình, nếu cố gắng nhìn chính mình trong sự thật, mỗi người trong chúng ta có thể nói được những gì ở trong mình thuộc về con người “từ dưới” và những gì thuộc về con người “từ trên”. Người ta có thể gọi tên cái đó. Người ta có thể thú nhận cái đó.

Và cuối cùng, nơi mỗi con người chúng ta có khuynh hướng tự phát từ con người “từ dưới” hướng về con người “từ trên”. Đó là một khát vọng tự nhiên. Ít nhất chúng ta đừng dập tắt nó, đừng bẻ gẫy nó. Đó là một khát vọng. Nếu chúng ta cộng tác với nó, khát vọng này sẽ phát triển và trở thành một sức mạnh thúc đẩy của đời chúng ta.

Chúa Kitô dạy chúng ta làm thế nào cộng tác với nó, làm thế nào để phát triển và đào sâu cái ở trong con người là “từ trên”, và làm thế nào để làm suy yếu và khuất phục cái “từ dười”.

Chúa Kitô dạy chúng ta điều này với Tin mừng và gương sáng cá nhân của Người.

Ở đây thập giá trở thành một tiêu chuẩn sống động. Nó trở thành điểm qui chiếu qua đó đời sống của hàng triệu con người vượt qua từ cái ở trong con người là “từ dưới “ đến cái “từ trên”.

Phương pháp đầu tiên và căn bản của giai đoạn này là cầu nguyện. Khi cầu nguyện, theo một nghĩa nào đó, con người tự phát quay hướng về Đấng ban cho con người chiều kích “từ trên”. Nhờ đó, con người chuyển dịch từ cái ở trong chính mình là “từ dưới”. Cầu nguyện là một chuyển động nội tâm. Đó là một chuyển động quyết định sự phát triển của toàn thể nhân cách con người, của hướng sống ...Anh chị em yêu quí, nhân danh Đấng chịu đóng đinh và sống lại, tôi xin anh chị em; hãy cầu nguyện! Hãy yêu mến cầu nguyện!

Bài giảng, 30-03-1982
+ Đức cố GH. Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA