Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta

Tôi như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. (x.Gr 11: 18-20)
Lạy Chúa, Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. (x.Tv 7)
“Chưa từng thấy ai nói năng như người này” (x.Ga 7: 40-52)

altTrong trình thuật thơ ấu, khi nói về Chúa Giêsu rằng “ân sủng của Thiên Chúa ở trên Người” (Lc 2:40), thì sự hiện diện thánh hóa của Thánh thần được tỏ lộ một cách gián tiếp. Thế nhưng, chính trong giây phút rửa tội ở sông Jordan mà các Tin mừng nói rõ hơn về hoạt động của Chúa Kitô trong quyền năng Thánh thần. Thánh sử Marcô nói: Thánh thần lập tức đưa Người vào hoang địa.. .” (Mc 1:12). Trong hoang địa, sau 40 ngày chay tịnh, Thánh thần cho phép ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu, nhờ đó mà Người nhận được chiến thắng thiên sai đầu tiên (x. Lc 4:1-14). Trong cuộc đời công khai, Chúa Giêsu bày tỏ cũng một quyền năng Thánh thần khi đối phó với những người bị quỉ ám. Chính Người nhấn mạnh điều đó khi nói, “nếu nhờ Thánh thần Thiên Chúa mà tôi trừ quỉ, tức là nước Thiên Chúa đã đến nơi các ông” (Mt 12:28). Kết thúc toàn bộ cuộc chiến thiên sai chống lại các mãnh lực ác thần là biến cố vượt qua – cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Đấng đến từ Chúa Cha trong quyền năng của Thánh thần.

Cũng vậy, sau khi lên trời, Chúa Giêsu vẫn ở lại với các môn đệ như “Đấng mà Thiên Chúa đã dùng Thánh thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong” (Cv 10:38). Họ nhớ lại rằng nhờ quyền năng này, khi dân chúng nghe Chúa Giêsu giảng dạy, họ khen ngợi Người, “Một ngôn sứ cao cả đã đến giữa chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7:16). “Chưa từng có ai nói năng như người này” (Ga 7:46), và họ làm chứng rằng nhờ quyền năng này, Chúa Giêsu “đã làm những phép mầu, dấu lạ và điềm thiêng” (x. Cv 2:22), và vì thế tất cả đám đông tìm cách chạm đến Người, “vì quyền năng xuất ra từ Người chữa lành mọi người” (Lc 6:19). Trong tất cả những gì Chúa Giêsu người Nazareth, Con Người, đã làm và đã dạy, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaia về Đấng thiên sai: “Đây là người tôi tớ Ta tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu; Ta hài lòng về Người. Ta cho thần khí Ta ngự trên Người” (Mt 12:18).


Quyền năng của Chúa Thánh thần được tỏ lộ tới mức sâu xa nhất trong sự hy sinh cứu chuộc và trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Quả thực Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, “Đấng Chúa Cha đã xức dầu và sai đi vào trong thế gian” (x. Ga 10:36). Khi tuân phục ý Chúa Cha, Người dâng mình cho Chúa qua Thánh thần như một lễ vật tinh tuyền, và lễ vật này thanh tẩy chúng ta khỏi những công việc chết chóc để phục vụ Thiên Chúa hằng sống (x. Dt 9:14). Như thánh Tông đồ Phaolo làm chứng, cũng Thánh thần ấy “đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy từ cỏi chết” (Rm 8:11), và qua việc “trỗi dậy từ cõi chết” này, Đức Giêsu Kitô nhận được trọn vẹn quyền năng thiên sai, và được Thánh thần mặc khải dứt khoát là “Con Thiên Chúa với quyền năng” (nguyên văn: xét như Đấng đã từ cõi chết sống lại nhờ Thánh Thần, Người đã được đặt làm Con Thiên Chúa với tất cả quyền năng” (Rm 1:1-4).

Vì thế, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đến trong thế gian nhờ Thánh thần, và là Con Người, người làm trọn sứ mạng thiên sai của mình trong quyền năng của Thánh thần. Nhưng nếu Đức Giêsu hành động nhờ quyền năng này trong suốt toàn bộ hoạt động cứu chuộc của Người và cuối cùng trong cái chết và sự phục sinh của Người, thì khi đó chính là Thánh thần mặc khải cho biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa. Như vậy, hôm nay, nhờ Thánh thần, thiên tính của Chúa Con, Đức Giêsu Nazareth, chiếu sáng trước thế gian. Với ý tưởng đó, thánh Phaolô viết: “Không ai có thể nói, ‘Giêsu là Chúá, nếu không nhờ Thánh thần” (1Cr 12:3).

Tiếp kiến chung, 05-08-1987
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA