Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ
Để Cứu Chuộc Chúng Ta

Chúng ta hãy kết án cho nó phải chết xấu hổ. (x.Kn 2:1.12-22)
Chúa gần gũi những kẻ tâm hồn tan nát. (x.Tv 33)
“không ai ném đá Người, vì giờ của Người chưa đến” (x.Ga 7: 1-2, 25-30)

Theo các trình thuật Tin mừng, Chúa báo trước sự hy sinh của Người ít lâu để chuẩn bị các môn đệ của Người đối diện với thử thách lớn lao đó. Sau khi ông Phêrô tuyên xưng đức tin ở gần Caesarea Philipphê, Chúa Kitô đã mặc khải kế hoạch mầu nhiệm của Chúa Cha: “Con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các trưởng lão, tư tế và luật sĩ từ khước, bị giết chết và sau ba ngày sẽ trỗi dậy” (Mc 8:31).

Lời tuyên bố bất ngờ quá khiến Phêrô không chấp nhận được; ông chưa thể hiểu được mầu nhiệm Đấng thiên sai đau khổ; khi tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu, ông tin vào một Đấng thiên sai vinh hiển khải hoàn.

Kế hoạch của Chúa Cha đã rõ rệt trong con mắt Chúa Giêsu; con đường đau khổ và cái chết là cần thiết. Và đau khổ không chỉ là về phương diện thể lý, mà còn là tinh thần, vì sự từ khước của các nhà lãnh đạo tôn giáo, vì sự ghét bỏ của dân chúng, vì sự chạy trốn của các môn đệ.

Có lần, Chúa Giêsu đã giải thích, không nói vòng vo – lý do Người đến trần gian: “Con người đã đến ... để trao nộp sự sống hầu cứu chuộc nhiều người” (Mc 10:45; Mt 20:28). Như vậy thập giá không phải là cái tình cờ trong hành trình của Chúa Giêsu, mà là một yếu tố được chấp nhận một cách ý thức để cứu chuộc nhân loại.


Tại sao lại có một số phận đáng buồn như thế? Là để giải thoát thế gian khỏi tội lỗi. Chúa Cha muốn rằng Chúa Con sẽ nhận lấy gánh nặng do hậu quả của tội lỗi. Quyết định này giúp chúng ta hiểu sự nghiêm trọng của tội, không thể coi nhẹ được vì hậu quả của nó rất nguy hại. Tội là sự xúc phạm đến Thiên Chúa, nên không thể chữa trị được ngoại trừ nhờ Thiên Chúa – làm người.

Như vậy, Chúa Con, đến với tư cách vị cứu tinh, dâng lên Chúa Cha sự tôn kính hoàn hảo nhờ đền bù và yêu mến, và đem lại sự tha thứ tội lỗi cho loài người và thông truyền sự sống của Thiên Chúa. Sự hy sinh diễn ra một lần cho tất cả trong lịch sử nhân loại, và có giá trị cứu độ cho tất cả mọi người thuộc mọi thời và mọi nơi. Đó là sự hy sinh được lặp lại trong mọi thánh lễ ...

Trong Đấng cứu tinh chịu đóng đinh, chúng ta chiêm ngắm Đấng đã hi sinh chính mình để cứu dộ chúng ta: “Không ai có tình yêu lớn hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình: (Ga 15:13).

Hiến tế này soi sáng cho mọi người chúng ta, cho chúng ta thấy tình yêu đạt tới tuyệt đỉnh qua đau khổ. Vì Chúa Kitô muốn liên kết chúng ta với sứ mạng cứu chuộc của Người, nên chúng ta được mời gọi tham dự vào thập giá của Người. Những đau khổ, không thiếu trong cuộc đời chúng ta, được tiền định để hiệp nhất với hy sinh duy nhất của Chúa Kitô.

Tiếp kiến chung, 11-04-1990
+ Đức cố GH. Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA