Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Công Việc Và Gia Đình
Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa

Ta đã đặt ngươi làm giao ước với dân để phục hồi xứ sở. (x.Is 49: 8-15)
Chúa nhân hậu và từ bi. (x.Tv 144)
“Cha tôi vẫn làm việc và tôi vẫn làm việc”. (x.Ga 5: 17-30)

Hình tượng bác thợ làng Nazareth, bạn của Mẹ Thiên Chúa và là Đấng gìn giữ Con Đấng Tối Cao, đầy ý nghĩa đối với Giáo hội, một cộng đoàn được mời gọi sống viên mãn mầu nhiệm nhân loại, một sự viên mãn – như Công đồng Vatican II khẳng định – chỉ được trọn vẹn trong Chúa Kitô. Như vậy, một cách đặc biệt, thân mẫu Chúa Giêsu và thánh Giuse đưa mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể đến gần những vấn đề nền tảng của cuộc sống con người.

Về cơ bản, đó là vấn nạn giữa hai thực tại; gia đình và công việc, không phải là hai thực tại biệt lập, nhưng liên lết với nhau trong mối tương quan gần cận, hỗ tương.

Đó là đời sống Nazareth trong 30 năm mà thánh sử đã tóm tắt bằng một câu: “Đức Giêsu đi xuống với các Ngài (Mẹ Maria và thánh Giuse), trở về Nazareth và vâng phục các ngài” (Lc 2:51).

Tuy nhiên, một kiểu nói vắn tắt đã nhấn mạnh rất rõ ràng mối tương quan giữa gia đình và công việc.

Gia đình và công việc! Trong ánh sáng của Tin mừng và trong truyền thống Giáo hội, được diễn tả không ngừng trong giáo huấn liên tục của Giáo hội mà còn trong thực tế đời sống và luân lý của Kitô hữu, hai thực tại nhân loại quan trọng này chiếu giãi ánh sáng lên trật tự riêng của các giá trị; hai thực tại ấy nhấn mạnh rằng quyền tối thượng thuộc về con người xét như một nhân vị và như một cộng đồng nhân vị; vì thế, trước hết, thuộc về gia đình. Tất cả mọi công việc, nhất là lao động thể lý, ràng buộc con người vào thế giới sự vật, vào “trật tự” toàn thể của sự vật. Thế giới đã được trao cho nhân loại như một nhiệm vụ từ Đấng tạo hóa, như một công việc trên trần gian: “Hãy khai khẩn mặt đất” Lời sách Sáng thế (x, 1:28) chỉ rõ sự vật tùy thuộc vào con người. Thế giới hữu hình này là “cho con người”. Sự vật là cho con người.


Mong rằng người ta hiểu và tôn trọng trật tự này! Mong rằng trật tự này không bao giờ bị xâm phạm, thậm chí không bị đảo lộn! Tiến bộ hiện đại, như chúng ta có thể thấy rõ, chính nó có sự nguy hiểm. Nền văn hóa “tiến bộ”, ngoại trừ những dự án thực sự nhằm đến con người, tất cả đều dễ dàng trở thành nền văn hóa của sự vật thay vì của con người. Có nhiều sự vật có thể làm được, có những lời mời mọc của quảng cáo và rao hàng liên tục, đến nỗi có một mối nguy nếu chịu khuất phục. Người ta có thể kết thúc bằng cách trở thành nô lệ cho sự vật và nô lệ ước muốn chiếm hữu – thậm chí trái cả ý mình. Chủ nghĩa gọi là tiêu thụ lại không tiêu biểu cho kiểu nói “trật tự” (hay đúng hơn là “hỗn độn”) trong đó “có” lại quan trọng hơn “là” đó sao? Các bạn không phải là nô lệ cho sự sở hữu ích kỷ, nhưng là tôi tớ của sự sẻ chia trong liên đới! Hãy lấy con mắt tinh thần chăm chú nhìn ngắm Thánh gia, và nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, hãy đưa ra quyết tâm, một quyết tâm được soi sáng nhờ đức tin, lòng can đảm và kiên trì làm việc thiện!

Bài giảng, Fabriano (Italy), 19-03-1991
+ Đức cố GH. Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP, chuyển ngữ

 

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA