Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân

Người ta sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la. (x.Is 65:17-21)
Lạy Chúa con sẽ ca ngợi Chúa, vì Chúa đã cứu con. (x.Tv 29)
“ …Ông đến và xin Người xuống cứu chữa con ông, vì nó sắp chết. (x.Ga 4:43-54)

Hiệp nhất với Đức Maria, người lữ hành trong đức tin, chúng ta được mạnh sức để xác tín rằng mọi giây phút trong cuộc đời đều là những khoảnh khắc quí báu của ân sủng, những khoảnh khắc ấy dạy cho chúng ta biết đón nhận Chúa Giêsu là niềm hy vọng chắc chắn của chúng ta.

Trong tông thư Đau khổ cứu độ, tôi đã nhận xét rằng Đức Maria rất thánh, “là chứng nhân cuộc khổ nạn của người Con bằng sự hiện diện, và là người tham dự vào cuộc khổ nạn ấy bằng sự đồng cảm, đã góp phần đặc biệt vào Tin mừng về sự đau khổ … Mẹ thực sự có một danh hiệu đặc biệt đễ có thể nói rằng Mẹ đã “hoàn tất nơi thân thể Mẹ” cũng như đã hoàn tất trong tâm hồn Mẹ ‘những gì còn thiếu trong những đau khổ của Chúa Kitố” (s, 25).

Lúc này, chúng ta hiệp nhất trong lời cầu nguyện và dâng những đau khổ của chúng ta với tất cả những người đã cảm nghiệm nơi thân thể họ gánh nặng của bệnh tật và những bất tiện mà bệnh tật gây ra …

Dẫn đầu đoàn dân Thiên Chúa trong cuộc lữ hành đức tin, Đức Maria đi trước chúng ta trong mọi sự: cầu nguyện, tạ ơn, khẩn nài … Một lời cầu nguyện giữ chúng ta mở ra trước những bất ngờ của Thiên Chúa, kể cả những bất ngờ về đau khổ; một kinh nguyện giúp chúng ta sống tinh thần chia sẻ huynh đệ … đại gia đình tín hữu mong muốn lấy tình âu yếm đặc biệt mà ôm ấp mọi gia đình con người bị tác động bởi đau khổ. Những gia đình này, là những giáo hội tại gia thu nhỏ, được đặc biệt giao phó tất cả cuộc sống con người, mạnh khỏe hay yếu đau từ khởi đầu cho tới kết thúc. Ngoài ra, gia đình Kitô giáo còn mở ra với thế giới: noi gương Đức Trinh nữ, gia đình trở thành đền thờ của Thiên Chúa và thánh thiện của giao ước, nơi đó có lễ vật tín trung của đau khổ hằng ngày. Hiệp nhất với hy lễ Thánh thể cho ơn cứu độ nhân loại. Hiểu biết về ơn gọi căn bản của mình, tức là trở nên một cách thức hiệp thông trong sự liên đới với những người đau khổ ở gần và ở xa, là điều không bao giờ thiếu với gia đình biết cầu nguyện.


Anh chị em thân mến, sự thinh lặng của kinh nguyện giúp chúng ta nghe được lời kêu xin khôn tả của Chúa Kitô; lời kêu xin của những người “đang làm trọn trong tâm hồn họ những gì còn thiếu trong những đau khổ của Chúa Kitô” (xc. Cl 1:24).

Bao nhiêu người đang bị đau khổ vì đủ thứ bệnh tật, nhất là trẻ em, người già, những người cô thế cô thân và những nạn nhân của mọi thứ độc ác của con người! Cùng với Chúa Kitô, họ nói lên “lời kêu cầu mạnh mẽ” cho thế giới và những sự dữ lớn lao đang hủy hoại thế giới. Đó là lời cầu xin đễ tình yêu chiến thắng hận thù, hòa bình chiến thắng chiến tranh; đó là tiếng nói mạnh mẽ cất lên vì công lý và hòa bình …

Cùng với Đức Maria, Thân mẫu Chúa Kitô, Đấng đứng dưới chân thập giá (xc. Ga 19:25), chúng ta dừng lại bên tất cả thập giá của những con người hiện đại (Đau khổ cứu độ, s.31). Chúng ta biết rằng mọi đau khổ hiệp nhất với thập giá của Đấng Cứu chuộc đều là nguồn sức mạnh cho Giáo hội và cho nhân loại.

Nguyện xin Đức Mẹ Vô Nhiễm, “Sức khỏe của kẻ yếu đau” , hướng dẫn, bảo vệ và an ủi chúng con. Amen.

Bài giảng, 11-02-1994
+ Đức cố GH. Gioan Phaolo II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA