Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu

Đây là dân tộc không biết nghe tiếng Đức Chúa Gr 7:23-28.
Nếu hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, đừng cứng lòng. Tv 94.
“ …ai không cùng tôi thu góp, đó là người phân tán” Lc 11:14-23.

Hôm nay chúng ta hãy tự hỏi những lời này có ý nghĩa gì đối với chúng ta đang qui tụ ở đây. Đối với chúng ta, Mùa Chay không phải là thời gian dự tòng theo nghĩa chặt. Nói chung, chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội từ những ngày đầu cuộc đời, trước khi tới tuổi có trí khôn và như vậy là trước khi chúng ta ý thức được tầm quan trọng của bí tích này.

Trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta là dự tòng, nhưng chúng ta không cảm nghiệm được từ những ngày đầu của Giáo Hội giai đoạn dự tòng nghĩa là gì và tiếp tục là gì theo nghĩa riêng tư của từ ngữ đó. Theo một nghĩa nào đó, có thể nói giai đoạn dự tòng này được “hoãn lại” vào thời kỳ muộn hơn trong đời chúng ta – hoãn cho tới thời gian chuẩn bị rước lễ lần đầu, hay là thêm sức không? Có thể, tới một mức độ nào đó, nhưng không hoàn toàn. Chúng ta phải làm trọn trong suốt cuộc đời chúng ta những gì mà truyền thống Kitô hữu gọi là chuẩn bị cho phép rửa. Theo quan điểm này, Mùa Chay là thời hồng ân. Trong ngày thứ tư Lễ Tro, chúng ta đã nghe khuyến cáo sau đây trong thánh lễ: “ …chúng tôi khuyên nhủ anh em đừng lãnh nhận ơn Chúa một cách vô ích. Vậy đây là thời Chúa thi ân; đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2).Hôm nay Chúa Kitô nói, “Ai không cùng tôi thu góp, đó là người phân tán .”

 

Như vậy, chúng ta được mời gọi “cùng thu góp với Chúa Kitô”. Điều này nghĩa là gì?

“Thu góp” với Chúa Kitô có nghĩa là đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua của Người, đồng thời cũng là mầu nhiệm cứu chuộc thế giới, cứu chuộc chúng ta. Chúng ta phải khám phá ra mầu nhiệm này nơi Người, đồng thời nơi chúng ta.

Ơn cứu chuộc được ghi khắc vào trong toàn thể lịch sử nhân loại. Đồng thời được ghi khắc trong chính nhân tính mỗi người chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, con người đang ở trên lộ trình không ngừng tiến đến mầu nhiệm, mầu nhiệm tỏ lộ và hành động qua công việc của Thánh Thần.

Chúa Kitô nói, “ …Chính nhờ Thánh Thần Thiên Chúa mà tôi trừ quỉ” – nhờ “ngón tay của Thiên Chúa”; và Thánh Thần cũng được ngụ ý chỉ về “ngón tay”: digitus paternae dexterae.

Như vậy, đây là mục đích: tái khám phá chính mình trong hành trình chay tịnh 40 ngày – tái khám phá chính mình trên con đường của mầu nhiệm cứu chuộc. Phải! Tái khám phá chính mình! Chúa Kitô “mặc khải” con người cho chính họ - như công đồng dạy, Người tỏ cho con người biết ơn gọi thực sự và dứt khoát của họ. “Cùng thu góp với Chúa Kitô” có nghĩa là khám phá ra ơn gọi này: đồng hóa chính mình với ơn gọi đó, và làm như thế để chống lại bối cảnh toàn thể cuộc chiến giữa sự thiện và ác, một cuộc chiến lan tràn khắp thế giới.

Bây giờ thì chúng ta hiểu được lý do của bí tích. Chúng ta hiểu tại sao phép rửa tội lại khởi đầu công việc chúng ta “cùng thu góp với Chúa Kitô”. Chúng ta cũng hiểu lý do của bí tích hòa giải, nhất là trong Mùa Chay này! Tại sao chúng ta đi xưng tội? “Cùng thu góp với Chúa Kitô” có nghĩa là không ngừng quay trở về, quay trở về từ công việc “phân tán”. Ai không cùng thu góp với tôi, đó là người phân tán”.

Bài giảng, Rôma 26-03-1987
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA