Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Đau Khổ Của Đức Giêusu
Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa Đối Với Chúng Ta

"Thằng chiêm bao đang đến kìa;
chúng ta hãy giết nó đi" (St 37:3-4, 12-13, 17-28).
"Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa đã làm" (Tv 104).
“ …chúng bắt lấy cậu, quăng ra ngoài vườn nho và giết đi” (Mt:39).

altNếu chân lý về Chúa Giêsu Kitô là Người Con được Chúa Cha gửi đến được trình bày đặc biệt rõ ràng trong các bản văn của Gioan, thì cũng hàm chứa trong các tin mừng nhất lãm. Chẳng hạn, chúng ta thấy, Chúa Giêsu nói: “Tôi còn phải rao giảng nước trời cho các thành khác nữa; vì tôi được sai đến vì mục đích ấy” (Lc 4:43). Đặc biệt quan trọng là dụ ngôn những tá điền độc ác. Họ đối xử tàn tệ với các đầy tớ do ông chủ vườn nho gửi đến “gặp các người làm thuê để thu hoa lợi từ vườn nho” (Mc 12:2), và giết một số người. Cuối cùng, ông chủ vườn quyết định sai chính con trai của mình, “Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: ‘Chúng sẽ nể con tâ Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay tâ Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho” (Mc 12:6-8). Khi giải thích dụ ngôn này, Chúa Giêsu nhắc lại thánh vịnh 117 về viên đá bị thợ xây loại bỏ; chính viên đá này đã trở nên viên đá góc tường (x. Tv 117:22)

Dụ ngôn người con được sai đến với những người thuê vườn nho được tất cả các Tin mừng nhất lãm ghi lại (x, Mc12:1-12; Mt 21:43-46; Lc 20:9-19). Từ dụ ngôn đó phát xuất chân lý rõ ràng về Chúa Giêsu được Chúa Cha sai đến. Thực vậy, dụ ngôn nhấn mạnh khá sinh động đặc tính hy sinh và cứu chuộc trong sứ mạng. Người con quả thực là “người mà Chúa Cha thánh hiến và sai vào thế giới” (Ga 10:36). Như vậy, “trong những ngày sau hết này,” Thiên Chúa không chỉ “nói với chúng ta qua người Con” (x. Dt 1:1-2), mà còn ban người Con cho chúng ta, trong một hành vi không thể thấu hiểu, bằng cách gửi Người đến trong thế giới.


Với những thuật ngữ này, Tin mừng Gioan cũng nói một cách hết sức cảm động, “Thiên Chúa đã yêu thương thế giới đến nỗi trao ban người Con Một, để những ai tin vào người thì không hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3:16). Và ngài thêm, “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian để cứu thế gian” (c. 17). Ở chỗ khác, Gioan viết, “Thiên Chúa là tình yêu …Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này; không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta” (1Ga 4:7-10). Vì thế ngài nói thêm rằng khi chấp nhận Chúa Giêsu, chấp nhận tin mừng của Người, cái chết và sự sống lại của Người, “chúng ta biết và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy” (x, 1Ga 4:16). Tiếp kiến chung, 27-06-1984

Người con trở thành “trưởng tử giữa nhiều anh em” (Rm 8:29); qua cái chết của Người, Chúa Cha chuyển thông sự sống mới cho chúng ta (1Pr 1:3; Rm 8:23; Ep 1:3), nhờ đó trong Chúa Thánh Thần chúng ta có thể kêu lên Người với cùng một danh hiệu mà Chúa Giêsu đã dùng: “Cha ơi” (Rm 8:15; Gl 4:6). Thánh Phaolô giải thích mầu nhiệm này thêm khi nói rằng “Chúa Cha … làm cho chúng ta đủ tư cách chia sẻ sản nghiệp của các Thánh trong ánh sáng. Người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc của người Con chí ái của Người” (Cl 1: 12-13).

Tiếp kiến chung, 10-03-1999.
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA