Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Đức Gioan Phaolô II: Thứ Ba tuần II

Phục Vụ Để Cai Trị

Hãy học làm điều thiện,
tìm kiếm sự công bình. (x. Is 1:10, 16-20)
Với người ngay thẳng, Ta sẽ chỉ cho thấy quyền năng cứu độ
của Thiên Chúa (x. Tv 49)
“Người lớn nhất trong anh em phải là tôi tớ anh em “ (Mt 23 1:12).

Tôi hỏi bạn lần nữa: có lẽ bạn không tới đây để xác tín một lần cho tất cả rằng làm lớn là phục vụ? Sự phục vụ này chắc chắn không phải là một tình cảm nhân loại thuần túy. Cộng đoàn môn đệ Chúa Kitô cũng không phải là một cơ quan tự nguyện hay một nhóm trợ giúp xã hội. Quan niệm phục vụ như vậy sẽ hàm ý việc hạ thấp tới mức độ “tinh thần của thế tục”. Không! ở đây chúng ta đề cập tới một điều gì hơn thế. Tính triệt để, phẩm chất và định mệnh của “sự phục vụ” này mà tất cả chúng ta đã được kêu gọi, phải được nhìn trong bối cảnh ơn cứu chuộc nhân loại. Vì chúng ta đã được tạo dựng, chúng ta đã được kêu gọi, chúng ta đã được tiền định, trước hết và quan trọng nhất, là để phục vụ Thiên Chúa, trong hình ảnh Chúa Kitô, Đấng là Chúa của mọi thụ tạo, là trung tâm của vũ trụ và của lịch sử, đã bày tỏ vương quyền của Người qua sự vâng phục cho đến chết, và đã được vinh quang trong sự phục sinh. (x. LG, 36). Nước trời được thực hiện nhờ sự phục sinh này, vốn là sự viên mãn và là thước đo tất cả mọi sự phục vụ của con người, sự phục vụ này không thực hiện nhờ quyền bính, sức mạnh hay tiền bạc. Mỗi người trong chúng ta được mời gọi hoàn toàn sẳn sàng đi theo Chúa Kitô, Đấng “đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ”.

Để phục vụ; để là người cho người khác.

Đây cũng là chân lý của Thánh tông đồ Phaolô đã giảng dạy một cách rất hung hồn …

“ Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tùy theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho” (Rm 12:3).


Và thánh tông đồ nói thêm: “Chúng ta có những ân sủng khác nhau” (Rm 12:6).

Đúng vậy! bạn cần biết rõ những ân sủng Thiên Chúa đã ban cho bạn trong Chúa Kitô. Bạn cần biết rõ ân sủng bạn đã nhận được trong chính kinh nghiệm của đời sống gia đình và đời sống giáo xứ, trong việc cộng tác với người khác, và trong việc phát triển những phong trào có đặc sủng, nhờ đó bạn có thể trao tặng ân sủng cho người khác; như vậy là làm phong phú sự hiệp thông và động lực truyền giáo của Giáo hội, làm chứng nhân cho Chúa Kitô nơi láng giềng và nhà trường, đại học và xưởng máy, những nơi làm việc và giải trí, … đóng góp vào ích chung, như những người tôi tớ có kinh nghiệm về sự tăng trưởng trong nhân loại, kinh nghiệm về phẩm giá và sự liên đới … Đây là điều thánh tông đồ dạy chúng ta. Điều ngài nói không chỉ là một giáo huấn, mà là một lời kêu gọi mạnh mẽ. “Lòng bác ái không được giả hình giả bộ. Anh em hãy gớm ghét điều dữ, tha thiết với điều lành; thương mến nhau với tình huynh đệ, coi người khác trọng hơn mình; nhiệt thành, không trễ nải; lấy tinh thần sốt sắng mà phục vụ Chúa. Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian truân, và chuyên cần cầu nguyện. Hãy chia sẻ với những người trong dân thánh đang lâm cảnh thiếu thốn, và ân cần tiếp đãi khách đến nhà” (Rm 12:9-13).

Bài giảng tại Santiago de Compostela, 20-08-1989.
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

 

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA