Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 
Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
Và Lòng Thương Xót Của Người
 
Ninivê hoán cải khỏi đường lối xấu xa (Gn 3:1-10)
Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát, khiêm cung,
ngài sẽ chẳng khinh chê.( Tv 50)
Ở đây còn có người cao trọng hơn ông Giôna (Lc 11:32)

 

altTrong  Tin mừng thánh Gioan chúng ta thấy một đoạn tương tự với đoạn trong thư Do Thái, nhưng diễn tả súc tích hơn. Ở cuối phần tự ngôn chúng ta đọc thấy: “Không ai nhìn thấy Thiên Chúa bao giờ, ngoại trừ người Con, Đấng ở trong cung lòng của Thiên Chúa Cha. Người đã tỏ cho chúng ta biết” (Ga 1:18).

Đây là sự khác biệt thiết yếu giữa mặc khải của Thiên Chúa nơi các ngôn sứ và trong toàn bộ Cựu ước, và mặc khải do Đức Giêsu mang lại khi Người nói: “Ở đây còn hơn cả Giôna nữa” (Mc 12:41). Ở đây chính Thiên Chúa, “Ngôi Lời Nhập Thể” (x. Ga 1:14), là Đấng nói cho chúng ta về Thiên Chúa. Ngôi Lời ấy “ở trong cung lòng ánh sáng thế gian” (Ga 8:12). Người nói về chính mình như sau: “Ta là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14:6) …

Nếu như sứ mạng chủ yếu của Đức Kitô là mặc khải về Chúa Cha, “Thiên Chúa của chúng ta” (Ga 20:17), thì đồng thời Người cũng được Chúa Cha mặc khải là người Con. Người Con này, “là một với Chúa Cha” (Ga 20:17), nên có thể nói rằng: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha” (Ga 14:9). Trong Đức Kitô, Thiên Chúa trở nên “hữu hình”, sự hữu hình của Thiên Chúa được nhận ra nơi Đức Kitô. Thánh Irênê đã diễn tả điều này thật chính xác như sau: “Thực tại vô hình của Chúa Con là Chúa Cha, và thực tại hữu hình của Chúa Cha là Chúa Con” (Adv. Haer. IV, 6,6) …

 

“Chúng ta hãy quay trở lại với công đồng Vatican II, ở đây chúng ta đọc thấy: “Đức Giêsu Kitô, Lời đã hóa thành nhục thể, được sai đến sống giữa mọi người, Đấng nói Lời của Thiên Chúa” (Ga 3:34), và đã hoàn tất công cuộc cứu chuộc mà Chúa Cha đã trao cho Người (x. Ga 5:36; 17:4). Người đã hoàn thành và làm hoàn hảo việc mặc khải và chứng thực mặc khải đó với những bảo đảm của Thiên Chúa, qua chính sự hiện diện và tự biểu lộ của Người, qua những lời nói và việc làm, những dấu chỉ và những phép lạ của Người, nhưng trên tất cả là qua cái chết và sự phục sinh vinh quang từ cõi chết, và sau hết là gởi Thánh Thần chân lý đến. Người mặc khải rằng Thiên Chúa luôn ở với chúng ta, để giải thoát chúng ta thoát khỏi bóng đêm tội lỗi và phục sinh chúng ta vào cuộc sống đời đời.

“Bởi vậy, kế hoạch cứu độ người Kitô hữu, vì là một giao ước mới và dứt khoát, sẽ không bao giờ qua đi, và người ta sẽ không còn chờ đợi mặc khải công đồng mới nào trước khi Thiên Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô biểu lộ vinh quang của Người (x. 1Tm 6:14; Tt 2:13).

(Dei Verbum, 4)”  Tiếp kiến chung, 01-06-1988
+ Đức cố GH. Gioan Phaolô II
Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ

   


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2021 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA