Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiNghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc

Nếu ngươi nhường miếng ăn cho kẻ đói, thi ánh sáng
ngươi sẽ chiếu tỏa trong bóng tối (Is 58:9-14)
Lạy Chúa xin dạy con đương nẻo Ngài, để con vững bước
theo chân lý cùa Ngài. (Tv 85)
“Và anh ta đã bỏ mọi sự, trỗi  dậy và theo Người”(Lc5:28)

Những lời nói và việc làm của Đức Giêsu và của Giáo hội Người không có nghĩa là chỉ dành cho những người bệnh tật, đau khổ hoặc những người bị xã hội ruồng bỏ một cách nào đó. Ở mức độ sâu xa hơn, những lời nói và việc làm ấy tác động đến chính ý nghĩa cuộc sống của mỗi người về khía cạnh đạo đức và tâm linh. Chỉ những ai nhận ra rằng cuộc sống của họ mang dấu ấn sự xấu xa của tội lỗi mới có thể khám phá ra chân lý và sự xác thực cuộc đời cùa họ trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ, chính Đức Giêsu cũng nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, chỉ người đau ốm mới cần; Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5:32-33).

Nhưng người nào, như ông chủ giàu có trong Tin mừng, nghĩ rằng có thể làm cho cuộc sống cùa mình được bảo đảm nhờ của cải và những lợi ích vật chất mà thôi, người ấy đang tự lừa dối chính mình. Cuộc sống của ông ta đang trôi qua, sớm muộn gì ông ta cũng sẽ nhận thấy cuộc sống ấy bị lấy mất đi mà không bao giờ nhận định được ý nghĩa thực của nó: “Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

(Lc 12:20).  Tin mừng sự sống, 32


Chúa Giêsu nói: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó” (Mt 5:3) … Ai là người nghèo khó trong tinh thần? Trước tiên, vấn đề này không liên quan đến sự nghèo khổ vật chất. Theo Thánh kinh thì nghèo khó trong tinh thần liên quan đến những ai sống với cái nhìn siêu nhiên. Họ sống trên trần gian, họ làm việc và cố gắng kiếm cơm bánh hằng ngày, nhưng đồng thời họ ý thức rằng tất cả những gì tốt lành đều đến từ Thiên Chúa. Những của cải thế gian mà họ làm ra do mồ hôi công sức của họ cũng là hồng ân của Thiên Chúa. Người nghèo khó trong tinh thần là những người cho rằng họ không là gì cả và họ cũng không có gì cả. Thật sự, họ nhận ra rằng họ đã nhận được mọi sự từ bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, cùng với sự trợ giúp cùa người khác. Vì thế, họ không khoe khoang nhưng luôn ngợi khen Thiên Chúa vì những điều tốt mà họ có thể làm được trong đời họ, và như thế,  họ sống trong sự thật. Có thể nói được rằng người nghèo khó tinh thần  chính xác là những người  sống trong sự thật và vì thế họ trở nên có khả năng chấp nhận cả những của cải lớn hơn.

Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng người nghèo khó trong tinh thần sẽ được vương quốc nước Trời. Thật vậy, thái độ nghèo khó nội tâm đảm bảo chiếm hữu được vương quốc nước Trời. Theo một nghĩa nào đó, sự nghèo khó tinh thần tạo ra trong con người một không gian nội tâm cần thiết để trở thành người tham dự vào đời sống và hạnh phúc của Thiên Chúa.

Người nghèo khó trong tinh thần là những đối tượng đặc biệt trong sự chọn lựa của Thiên Chúa …Theo Tin mừng, nghèo khó trong tinh thần chỉ về một căn phòng đặc biệt mà con người làm ra để dành cho hành động của Thiên Chúa, để hành động ấy thực thi sức mạnh cứu độ. Vương quốc của Thiên Chúa được thể hiện bằng nhiều cách thức khi con người mở ra cho Thiên Chúa khoảng không gian nội tâm của tâm hồn mình, khi con người không đầy tràn chính mình nhưng mở lòng ra với Đấng Viên mãn trong thái độ khiêm tốn. Nhờ đó Thiên Chúa được tôn vinh nơi chính người ấy. Và rồi con người ấy sống chân lý của sự cứu chuộc, như chúng ta đọc thấy trong thư Thánh Phaolô: “Chính nhờ Người mà anh em được hiện hữu trong Đức Giêsu kitô, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan, sự Công chính, sự Thánh hóa và cứu chuộc cho chúng ta”(1Cr 1:30).

Bài giảng, 28-01-1996

+ Đ Cố GH. Gioan Phaolô II

(G. Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ)

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA