Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Clips Suy Niệm Mùa Chay
với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

John Paul II
01. Thứ Tư lễ tro: Trọng Tâm Của Mùa Chay
02. Thứ Năm sau lễ tro : Con Đường Hoán Cải
03. Thứ Sáu sau lễ tro : Tại Sao Chúng Ta Ăn Chay?
04. Thứ Bảy sau lễ tro : Nghèo Khó Trong Tinh Thần Và Ơn Cứu Chuộc
05. Chúa nhật tuần I : Cơn Đói Của Thiên Chúa
06. Thứ Hai tuần I : Hoán Cải Và Làm Phúc
07. Thứ Ba tuần I : Cầu Nguyện Là Mục Đích Quan Trọng Nhất Của Chúng Ta
08. Thứ Tư tuần I : Mạc Khải Lớn Nhất Của Thiên Chúa
09. Thứ Năm tuần I : Hãy Tin Tưởng Và Kiên Trì Cầu Nguyện
10. Thứ Sáu tuần I : Hãy Tha Thứ Thì Sẽ Được Thứ Tha
11. Thứ Bảy tuần I : Mọi Người Đều Được Mời Gọi Sống Thánh Thiện
12. Chúa nhật tuần II : Sứ Vụ Tông Đồ Chân Thực
13. Thứ Hai tuần II : Thiên Chúa Là Cha Và Là Đấng Tha Thứ
14. Thứ Ba tuần II : Phục Vụ Để Cai Trị
15. Thứ Tư tuần II : Hãy Sẵn Sàng Chịu Đau Khổ Và Hy Sinh Vì Chúa Kitô
16. Thứ Năm tuần II : Công Bình Xã Hội Kêu Gọi Hoán Cải
17. Thứ Sáu tuần II : Đau Khổ Của Đức Giêusu Bộc Lộ Tình Yêu Của Thiên Chúa
18. Thứ Bảy tuần II : Thiên Chúa Luôn Muốn Hòa Giải Với Chúng Ta
19. Chúa nhật tuần III : Thánh Thần, Sự Thánh Thiện Và Sự Thú Tội
20. Thứ Hai tuần III : Nghèo Khó Tinh Thần Mở Ra Những Của Cải Thiêng Liêng
21. Thứ Ba tuần III : Đừng đặt giới hạn cho sự tha thứ
22. Thứ Tư tuần III : Sống theo điều răn là sống mãi mãi
23. Thứ Năm tuần III : Chúng ta phải đứng về phía Đức Giêsu
24. Thứ Sáu tuần III : Yêu Thương Là Nền Tảng
25. Thứ Bảy tuần III : Xây Dựng Sự Thánh Thiện Dựa Trên Đức Khiêm Nhường
26. Chúa nhật tuần IV : Đức Tin Phải Vượt Thắng Hoài Nghi
27. Thứ Hai tuần IV : Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhâng
28. Thứ Ba tuần IV : Giáo Dân Đem Chúa Kitô Đến Với Mọi Người
29. Thứ Tư tuần IV : Công Việc Và Gia Đình Tham Dự Vào Hoạt Động Của Thiên Chúa
30. Thứ Năm tuần IV : Hãy Cởi Mở Với Sự Thật
31. Thứ Sáu tuần IV : Đức Giêsu Tự Nguyện Chấp Nhận Đau Khổ Để Cứu Chuộc Chúng
32. Thứ Bảy tuần IV: Thánh Thần Bày Tỏ Chúa Kitô Cho Chúng Ta
33. Chúa nhật tuần V : Chúng Ta Hy Vọng Sự Phục Sinh Trong Tương Lai
34. Thứ Hai tuần V : Sống Khiết Tịnh
35. Thứ Ba tuần V : Hãy tiếp tục học hỏi thập giá qua kinh nghiệm
36. Thứ Tư tuần V : Hiệp nhất tự do với sự thật
37. Thứ Năm tuần V : Niềm vui tìm thấy Chúa Kitô trong cuộc sống
38. Thứ Sáu tuần V : Chúa Giêsu sống để thực hiện ý Chúa Cha
39. Thứ Bảy tuần V : Tin Mừng là lịch sử có ý nghĩa siêu việt
40. Chúa nhật Lễ Lá : Cành lá là vinh thắng và thập giá của cuộc thương khó
41. Thứ Hai Tuần Thánh : Hãy giúp ích cho người bên cạnh
42. Thứ Ba Tuần Thánh : Chúng ta có yêu mến Người không?
43. Thứ Tư Tuần Thánh: Đừng để cho Chúa Kitô bị phản bội
44. Thứ Năm Tuần Thánh : Thánh Thể là mầu nhiệm đức tin và tình yêu
45. Thứ Sáu Tuần Thánh : Thế là đã hoàn tất
46. Thứ Bảy Tuần Thánh : Đức Maria Giúp Chúng Ta Trung Thành
47. Canh thức Phục Sinh : Đêm của niềm tin và hy vọng
48. Chúa nhật Phục Sinh : Tất Cả Đều Mới Mẻ Trong Chúa Giêsu, Đấng Đã Sống LạiMùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II 

Con Đường Hoán Cải

Tôi đưa cho anh em con đường sống hay phải chết,
được chúc phúc hay bị nguyền rủa. (Đnl 30:15-20)
Hạnh phúc cho những ai hy vọng vào Thiên Chúa. (Tv 1)
Nếu ai muốn theo tôi …(Lc 9,23).
 

altTrong Mùa Chay này, Đức Giêsu mời gọi chúng ta theo Người  lên Giêrusalem để chịu hy sinh trên Thập Giá. “Nếu ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ minh, vác thập giá mình hằng ngày mà theo tôi”(Lc 9:23). Dĩ nhiên đây là một lời mời gọi mang tính đòi hỏi và khó khăn, nhưng nó có thể phóng ra sức mạnh sáng tạo của tình yêu nơi những ai chấp nhận nó.

Vì thế, từ giây phút đầu tiên của Mùa chay này, chúng ta hướng mắt về Thập giá Vinh quang của Chúa Giêsu. Tác giả sách Gương Chúa Giêsu viết như sau: "Trong  Thập giá có sự cứu chuộc, trong Thập giá có sự sống; trong Thập giá có sự che chở quân thù; trong Thập giá là món quà siêu phàm cùa sự ngọt ngào từ trời cao; trong Thập giá là sức mạnh của tâm trí và niềm vui của  tinh thần; trong Thập giá, nhân đức thêm vào nhân đức và sự thánh thiện thì hoàn hảo”(XII, 1).

“Hãy sám hối và tin vào Tin mừng” (Mc 1:14) …Chúng ta nghe lại lần nữa đoạn văn này từ Thánh sử Marcộ Đoạn văn này nhắc chúng ta nhớ rằng ơn cứu chuộc mà Đức Giêsu ban tặng cho chúng ta trong mầu nhiệm vượt qua của Người đòi hỏi chúng ta đáp trả. Vì thế phụng vụ thúc giục chúng ta diễn tả một cách rỏ rệt hồng ân hoán cải tâm hồn, chỉ cho chúng ta cách thức và phương tiện sử dụng.


Chú ý lắng nghe lời Thiên Chúa, kiên trì cầu nguyện, chay tịnh bên trong và bên ngoài, làm việc bác ái, để cụ thể bày tỏ sự liên đới chặt chẽ với anh chị em chúng ta; đây là những việc đương nhiên đối với những ai được tái sinh vào đời sống mới trong Bí tích Thánh tẩy, không còn khuynh hướng sống theo tính xác thịt nữa nhưng sống theo Thần khí (Rm 8:4). “ Bài giảng thứ tư Lễ Tro, 12-02-1997

Hãy cần cù chuyển trao nguyên vẹn di sản thiêng liêng đã được ủy thác cho bạn. Hãy trung thành với việc cầu nguyện hằng ngày của bạn, với thánh lể và bí tích hòa giải, thường xuyên gặp gở Chúa Giêsu  là Đấng cứu độ trìu mến và thương xót. Hãy bảo vệ sự thánh thiêng của sự sống và sự thánh thiện của đời sống hôn nhân. Hãy hiểu cho rõ đức tin công giáo thánh thiện và sống nhờ giáo huấn của đức tin ấy. Hãy đối mặt với những thử thách khó khăn của đời sống văn minh hiện đại với nghị lực và sự kiên nhẫn của người Kitô hữu. Chinh Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Nếu ai muốn làm môn đệ tôi, hãy từ bỏ chính mình và vác Thập giá mình mà theo tôi” (Mt 16:24; Mc 8:34).

Từ bỏ chính mình là bỏ đi những kế hoạch riêng của mình, những kế hoạch ấy thường nhỏ mọn và tầm thường, đễ chấp nhận kế hoạch của Thiên Chúa. Đó là con đường hoán cải, điều không thễ thiếu trong đời sống Kitô hữu, và đã khiến Thánh Phaolô noi: “Không còn phải là tôi sống nhưng là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2:20)

Đức Giêsu không đòi hỏi chúng ta từ bỏ cuộc sống nhưng chấp nhận sự mới mẽ và sự sung mãn đầy tràn của sự sống mà một mình Người mới có thễ ban tặng. Con người có khuynh hướng sâu xa là “chỉ nghĩ đến mình”, còn cá nhân mình như là trung tâm của sự chú ý, và coi mình như là chuẩn mực đễ đánh giá mọi thứ. Ngược lại, ai chọn lựa theo Đức Giêsu thì không chỉ nghĩ đến mình và không đánh giá mọi sự theo lợi ích của riêng mình. Nhười ấy nhìn cuộc đời như là hồng ân nhưng không, không theo kiểu chinh phục và sở hữu. Cuộc đời chỉ sung mãn khi được sống trong sự cho đi, và đó là hoa trái của ân sủng trong Đức Kitô: một cuộc đời tự do và hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em.

+ ĐGH Gioan Phalô 2

Sứ điệp giới trẻ,  14-02-2001

Giuse Nguyễn Văn Chữ, OP. chuyển ngữ


 

  


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA