Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

line

Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres-Giáo Xứ St. Michael nhận được tin:

CrossÔng Phanxicô Xavie Đặng Đình Hiếu đã được Chúa gọi về lúc 4:30 chiều, Chúa Nhật ngày 14 tháng 9 năm 2014 tại Seattle, Washington. Hưởng thọ 79 tuổi.

Cộng Đoàn xin THÀNH KÍNH PHÂN ƯU với Bà Đặng Đình Hiếu và toàn thể Tang Quyến.

Ông Phanxicô Xavie Đặng Đình Hiếu đã rất tích cực tham gia vào việc phát triển và thăng tiến Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia. Ông Đặng Đình Hiếu đã đảm nhận chức vụ Thủ Quỹ của Cộng Đoàn Olympia từ năm 1995 đến 1997. Ông Bà Hiếu cũng đã hăng say, đóng góp và hy sinh với Ban Mục Vụ cùng toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres làm Hội Chợ Lake Fair để gây quỹ cho Cộng Đoàn với một thành quả rất tốt đẹp!

Với tất cả tấm lòng yêu mến và tinh thần phục vụ của Ông Bà Đặng Đình Hiếu cho cộng đoàn giáo xứ, Nguyện xin Thiên Chúa trả công và tưởng thưởng Ông Phanxicô Xavie Đặng Đình Hiếu trên Thiên Quốc Hằng Sống của Ngài!

Chương Trình Thăm Viếng và Thánh Lễ An Táng

--Thứ Ba ngày 23 tháng 9 năm 2014 - 2:00pm-8:00pm: Thăm Viếng- Nghi Thức Phát Tang và Phân Ưu tại Nhà Quàn

Funeral Home
4567 Rainier AVE S
Seattle, Washington 98118


--Thứ Tư ngày 24 tháng 9 năm 2014 - 11:00am: Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (6841 S 180th st. Tukwila, WA 98188). Sau đó di quan và chôn cất tại

Mills & Mills Funeral Home and Memorial Park
5725 Littlerock Road SW, Tumwater, WA 98512


line
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA