Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.
  CA ĐOÀN AVE MARIA


Sơ lược tiểu sử Ca Đoàn Ave Maria

Trong những ngày đầu của làn sóng tị nạn năm 1975, một số gia đình Công Giáo đã đến định cư tại quận Thurston, đa số tập trung tại hai thành phố Olympia và Lacey. Cộng đoàn nhỏ bé lúc bấy giờ thỉnh thoảng mời Cha Lê Quang Hiền, quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ Seattle đến dâng Thánh Lễ trong hội trường nhỏ bên cạnh nhà thờ Saint Michael downtown. Hội trường này nay là trụ sở và nhà kho của hội Vincent de Paul.

Khoảng đến năm 1977, sau khi cha Hiền thuyên chuyển đi nơi khác, Cha Phan Hữu Hậu được bổ nhiệm làm quản nhiệm Cộng Đồng Công Giáo CTTĐVN tại Seattle. Người Công Giáo trong quận Thurston lúc này đã đến đông hơn và đã chính thức thành lập Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres với vị chủ tịch đầu tiên là ông Từ Bộ Cam. Trong thời gian này cộng đoàn được Cha Hậu xuống dâng Thánh Lễ cứ ba tháng một lần tại nhà thờ Saint Michael downtown.

Vì lúc đó chưa có ca đoàn cho nên trong mỗi Thánh Lễ cộng đoàn thường hát chung với nhau những bài hát quen thuộc. Mãi đến năm 1980, ban điều hành mời anh Nguyễn Thành Phương lúc bấy giờ mới đến định cư tại Olympia khoảng hơn một năm đứng ra thành lập một ca đoàn. Và như thế một ca đoàn đã được chính thức thành lập tại Olympia năm 1980. Sau khi tuyển mộ được một số ca viên, BĐH đã đóng góp kẻ ít người nhiều để mua cho ca đoàn một cây đàn guitar. Từ đó anh Phương vừa điều khiển ca đoàn vừa đánh đàn trong các Thánh Lễ. Ca đoàn lúc bấy giờ được gọi là Ca Đoàn Olympia.

Số người vượt biển đến quận Thurston tăng dần theo thời gian, số ca viên cũng dần dà tăng theo. Vì đa số là các em học sinh trung học cho nên sau khi tốt nghiệp các em đã lần lượt rời ca đoàn để lên đại học ở những thành phố hoặc tiểu bang khác, nhưng các em khác lại lần lượt vào tham gia. Nhờ vậy mà ca đoàn vẫn sinh hoạt đều đặn, mặc dầu số ca viên khi nhiều khi ít.

Đến năm 1991 gia đình anh Nguyễn Xuân Thái đã từ Louisiana dọn đến Olympia để ở gần cha mẹ và các anh em khác. Anh Phương đã mời anh Thái thay thế anh điều khiển ca đoàn và anh Thái đã trở thành ca trưởng thứ hai của ca đoàn Olympia. Anh Thái sau này đã đặt tên cho ca đoàn là Avê Maria.

Đến năm 1995, cha Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm chánh xứ tại Chehalis, cách Olympia khoảng 30 dậm và Cha đã trở thành cha linh hướng cho cộng đoàn. Từ đó cộng đoàn có được Thánh Lễ mỗi tháng, và thêm những Thánh Lễ đặc biệt như Tết, Giáng Sinh, Phục Sinh… Ca đoàn nhờ vậy bắt đầu sinh hoạt nhiều hơn.

Từ năm 2006 anh Phương đã trở lại làm ca trưởng ca đoàn Avê Maria cho đến nay 2015. Ca đoàn Avê Maria trong tiến trình phục vụ, đã mang lại lời ca tiếng hát trong các Thánh Lễ, các buổi tĩnh tâm, cầu nguyện, lễ cưới, lễ mồ v.v… Qua nhiều thăng trầm biến đổi, qua bao nhiêu thế hệ ca viên, cho đến nay ca đoàn Ave Maria vẫn bền bỉ phục vụ cộng đoàn trong các sinh hoạt. Ca đoàn xin cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban nhiều ơn phúc, nhiều nghị lực cho các ca trưởng và ca viên để họ tiếp tục hy sinh phục vụ Thiên Chúa và cộng đoàn. Ca đoàn cũng xin cám ơn quí cha, quí ban mục vụ, quí vị ân nhân và toàn thể quí ông bà và anh chị em đã nâng đỡ ca đoàn trong suốt quá trình hoạt động. Nếu có gì sơ xuất xin quý cha và quí vị yêu thương, tha thứ, và cầu nguyện để ca đoàn được thăng tiến và phục vụ tốt đẹp hơn.

(12/01/2015)HÌNH ẢNH:


 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA