Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của LM JB Nguyễn Sang


Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 1. Ave Maria
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 2. Dâng
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 3. Lời Mẹ Nhắn Nhủ
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 4. Ca Khúc Trầm Hương
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 5. Lạy Mẹ Fatima
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 6. Tương Lai Cuộc Đời
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 7. Nữ Vương Mân Côi
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 8. Trên Đĩa Thánh
Vol.2 - Cùng Mẹ Con Dâng – 9. Dâng Ngọn Lửa Hồng
Vol.1 Dấu Ấn - 1. Lời Giới Thiệu
Vol.1 - Dấu Ấn - 2. Tình Yêu Chúa
Vol.1 - Dấu Ấn - 3. Lễ Dâng
Vol.1 - Dấu Ấn - 4. Lời Vọng Tình Yêu
Vol.1 - Dấu Ấn - 5. Cho Con Biết Yêu Thương
Vol.1 - Dấu Ấn - 6. Lạy Thánh Tâm Chúa
Vol.1 - Dấu Ấn - 7. Đừng Bỏ Con Chúa Ơi
Vol.1 - Dấu Ấn - 8. Trông Cậy Chúa
Vol.1 - Dấu Ấn - 9. Người Chết Vì Yêu
Vol.1 - Dấu Ấn - 10. Lời Chúa
Vol.1 - Dấu Ấn - 11. Dâng Ngọn Lửa Hồng
Canvê thập hình
Bước Hoang Đàng
Bụi Tro
Thánh Ca Mùa Chay 1
Khúc Cảm Tạ
Giọt Lệ Trong Lời Kinh
Bỏ Ngài Con Biết Theo Ai ?
Chuông Chiều
Bời Đá Xanh Tạ Tội
Một Niềm Phó Thác
Lời Kinh Nguyện Trầm
Chúa Là Con Đường
Món Quà Từng Ngày
Con Chỉ Là Tạo Vật
Sống Trong Niềm Vui
Cha Ơi Con Đã Về
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA