Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của LM Daminh Nguyễn Phi Long
Ga11:45-57 Vì Hạnh Phúc Người Khác
Mk8:27-33 - Sự Khám Phá Vĩ Đại
Mk9:41-50 - Để Vào Nước Trời
Mk10:46-52 - Xin Cho Con Được Thấy
Lk9:22-25 - Tinh Thần Mùa Chay
Mt7:7-12 - Nhu Cầu Của Linh Hồn
Lk16:19-31 - Người Giầu Và Kẻ Nghèo
Lk11:14-23 - Tội Ngoan Cố
Jn5:31-47 - Sự Thật Khó Nghe
Jn8:51-59 - Yêu Mến Và Vâng Lời
Jn13:1-15 - Tư Tế Của Thiên Chúa
Lk24:35-48 - Đức Kitô Đã Phục Sinh
Jn3:31-36 - Tự Do Và Vâng Phục
Jn15:9-11 - Thách Đố Trong Tình Yêu
MT11:28-33 - Hiền Lành và Khiêm Nhường Như Chúa
Mt10:13-17 - Hạt Giống Tốt
LC12:49-53 - Lửa Trời
Mc1:7-11 - Người Con Yêu Dấu
Mc3:13-19 - Ơn Gọi
Mt5:20-26 - Cốt Lõi Mùa Chay
Mc12:28-34 - Thiên Chúa và Tha Nhân
Yn7:1-30 - Sự Thật Khó Nghe
Yn10:32-42 - Đức Giêsu và Thiên Chúa Cha
Yn6:1-15 - Nhận Lãnh và Chia Sẽ
Yn6:52-59 - Theo Chúa Vì Ai ?
Yn14:1-6 - Thiên Chúa Có Thật
Yn16:20-23 - Niềm Vui và Nỗi Buồn
Yn21:15-19 - Thánh Thần Trong Cuộc Sống
Mc11:11-26 - Đền Thờ Tâm Hồn
Yn19:31-37 - Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lc1:57-66,80 - Sinh Nhật Gioan Tiền Hô
Mt16:13-19 - Hiệp Nhất trong Đa Dạng
Mt9:9-13 - Chúa yêu người tội lỗi
Mt13:18-23 - Mảnh Đất Tâm Hồn
Mt13:54-58 - Khép Kín
Mt19:3-12 - Thách Đố Trong Hôn Nhân
Mt22:34-40 - Mến Chúa Thương Người
Mt25:1-13 - Khôn Ngoan và Khờ Dại
Lc5:33-39 - Lề Luật và Tinh Thần
Mt11:16-19 - Miệng Lưỡi và Tâm Hồn
Lc1:39-45
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA