Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Phần 3

        Bài Mới 


Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Bài Giảng CN-20A Thường Niên
Bài Giảng Thánh Lễ Đại Hội Giáo Lý Viên 2014
CN-19A Thường Niên Của Đc Khảm (10/8/2014)
CN-18A Thường Niên
CN-17A Thường Niên
Bài Giảng Cn-16A Thường Niên
Bài Giảng Cn-15a Thường Niên
Bài giảng Chúa nhật XIV Thường niên năm A
Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô
Bài giảng lễ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ
Lễ Mình Máu Thánh Chúa 22/6/2014
Lễ Chúa Ba Ngôi
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Bài giảng Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên - Năm A
Lễ Mẹ Thăm Viếng
Bài Giảng Lễ Mẹ Thăm Viếng 2013 Của Đc Khảm
CN 6A Phục Sinh
CN 6A PS
CN5 PS
GX Fatima Bình Triệu: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra – 2. giảng lễ
GX Fatima Bình Triệu: Kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra – 1. Đầu lễ
CN4 PS - Ta là cửa chuồng chiên
CN 3 Phục Sinh
Chúa Nhật II Phục sinh - Năm A
Bài Giảng Lễ Phục Sinh
Lễ Giảng Thứ Sáu Tuần Thánh
Tĩnh Tâm Mùa Chay: 1. Khuôn mặt của Chúa Cha và của chúng ta
Tĩnh Tâm Mùa Chay: 2. Khuôn mặt của Philatô, Lãnh đạo tôn giáo và của chúng ta
Tĩnh tâm Mùa chay: 3. Khuôn mặt của Giuđa, của Thánh Phêrô, những người quen và của chúng ta
CN 5A Mùa Chay
Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Chay - Năm A
Bài Giảng Lễ Mẹ Truyền Tin
Bài Giảng Lễ Mẹ Truyền Tin Của Đc Khảm
CN 3A Mùa Chay
Bài Giảng Lễ Thánh Cả Giuse Của Đc Khảm
Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay năm A: Chúa Hiển Dung
Giảng Lễ CN 8A 2/3/2014
Khai giảng khóa đào tạo Giáo lý viên TGP, khóa 6, 2014
GLTK 37 - Điều Răn VIII - Chớ Làm Chứng Dối - 1. Thông Báo Bế Giảng - Sống Trong Chân Lý

        Bài Mới 

 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA