Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Phần 2 (21-37)

        Bài Mới 


GLTK 37 - Điều Răn VIII - Chớ Làm Chứng Dối - 1. Thông Báo Bế Giảng - Sống Trong Chân Lý
GLTK 37 - Điều Răn VIII - Chớ Làm Chứng Dối - 2. Những Xúc Phạm Đến Chân Lý
GLTK 37 - Điều Răn VIII - Chớ Làm Chứng Dối - 3. Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội
GLTK 37 - Điều Răn VIII - Chớ Làm Chứng Dối - 4. Phút Hồi Tâm
GLTK 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người - 1. Giải đáp về Luân Lý và Sống Đạo
GLTK 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người - 2. Quyền chung hưởng và tư hữu của cải
GLTK 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người - 3. Tôn trọng của cải của tha nhân
GLTK 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người - 4.Yêu thương người nghèo
GLTK 36 - Điều răn VII - Chớ lấy của người - 5.Phút hồi tâm
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 1 Giải đáp: Linh mục và giáo dân trong sinh hoạt
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 2 Giải đáp: Khuyến cáo về thực hành các hình thức đạo đức
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 3 Tình yêu vợ chồng: Sự chung thuỷ
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 4 Tình yêu vợ chồng: Sự sinh sản
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 5 Những xúc phạm đến phẩm giá của hôn nhân
GLTK 35 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục (tt) – 6 Phút hồi tâm
GLTK 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục - 1. Tính dục
GLTK 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục - 2. Sống đức khiết tịnh
GLTK 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục - 3. Những tội nghịch với đức khiết tịnh
GLTK 34 - Điều răn VI - Chớ mê dâm dục - 4. Phút hồi tâm
Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12) Của Đc Khảm
Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12) Của ĐC Khảm
CN 1A - Mùa Vọng
Bài giảng Chúa Nhật 34 Thường niên C
GLTK 33 - Điều răn V (tt) - Tôn trọng phẩm giá Con Người - 1. Nhận định về sự kiện Đức Mẹ Mễ Du & Mặc khải tư
GLTK 33 - Điều răn V (tt) - 2. Tôn trọng phẩm giá con người - thân xác
GLTK 33 - Điều răn V (tt) - 3. Tôn trọng phẩm giá con người - linh hồn
GLTK 33 - Điều răn V (tt) - 4. Tôn trọng phẩm giá con người - người chết
GLTK 33 - Điều răn V (tt) - 5. Phút hồi tâm
Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm kỷ niệm 5 năm Giám Mục
Bài giảng Chúa Nhật 32 Thường niên C
GLTK 32 - Điều Răn V - Chớ Giết Người - 1. Tôn trọng sự sống con người
GLTK 32 - Điều Răn V - Chớ Giết Người - 2. Tự vệ hợp pháp
GLTK 32 - Điều Răn V - Chớ Giết Người - 3. Lập trường Công giáo về phá thai và cái chết êm dịu
GLTK 32 - Điều Răn V - Chớ Giết Người - 4. Phút hồi tâm
GLTK 31 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ (tt) - 1. Chia sẻ Lời Chúa (Lc 12, 49-53)
GLTK 31 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ (tt) - 2. Bổn phận của cha mẹ
GLTK 31 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ (tt) - 3. Quyền bình trong xã hội dân sự
GLTK 31 - Điều răn IV - Thảo kính cha mẹ (tt) - 4. Phút hồi tâm
Nghe giảng lễ thánh Martinô (2013)
Bài giảng Chúa Nhật 31 Thường niên C
Bài giảng Thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ các Đẳng)
Bài giảng Thánh lễ Các Thánh Nam Nữ
GLTK 30 - Điều Răn IV - Thảo Kính Cha Mẹ - 1. Gia đình trong kế hoạch của Thiên Chúa
GLTK 30 - Điều Răn IV - Thảo Kính Cha Mẹ - 2. Bổn phận của con cái trong gia đình
GLTK 30 - Điều Răn IV - Thảo Kính Cha Mẹ - 3. Phút hồi tâm
GLTK 29 - Điều Răn III - Chớ Làm Việc Xác Ngày Chúa Nhật - 1. Thông tin về Giáo Hội
GLTK 29 - Điều Răn III - Chớ Làm Việc Xác Ngày Chúa Nhật - 2. Ngày Sabát trong Cựu Ước
GLTK 29 - Điều Răn III - Chớ Làm Việc Xác Ngày Chúa Nhật - 3. Ngày của Chúa (Chúa Nhật)
GLTK 29 - Điều Răn III - Chớ Làm Việc Xác Ngày Chúa Nhật - 4. Thánh lễ Chúa Nhật và giữ ngày Chúa nhật
GLTK 29 - Điều Răn III - Chớ Làm Việc Xác Ngày Chúa Nhật - 5. Phút hồi tâm
Bài Giảng Lễ Mẹ Mân Côi (7/10)
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - 1. Giải đáp - Một vấn đề tế nhi khi người lớn gia nhập Công Giáo
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - 2. Điều ra II - Nguồn gốc Kinh Thánh và Giáo Lý
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - 3. Những tội nghịch với điều răn II
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - 4. Danh hiệu Kitô Hữu
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 28 - Điều răn II - 5. Phút hồi tâm
Thánh lễ bổn mạng các Lớp Thánh Kinh 100 tuần và lớp giáo lý Thánh Kinh 1. Chia sẻ về tác động của việc học Kinh Thánh - Phần 1
2. Chia sẻ về tác động của việc học Kinh Thánh - Phần 2
3. Thánh lễ mừng kính Thánh Giêrônimô - Bổn mạng các lớp Kính Thánh
4. Phúc Âm - Giảng lễ - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
5. Đại diện các lớp Kinh Thánh 100 tuần và giáo lý Kinh Thánh cảm ơn
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên C
Bài 27- Điều răn I - 1. Giải đáp - Có được lưu giữ Mình Thánh Chúa tại tư gia hay không?
Bài 27- Điều răn I - 2. Giải đáp - Người Công giáo cải đạo sang Tin Lành liệu có mất linh hồn?
Bài 27- Điều răn I - 3. Chia sẽ về những thành quả của lớp Thánh Kinh
Bài 27- Điều răn I - 4. Điều răn I - Thờ Phượng và yêu mến Thiên Chúa trong Kinh Thánh
Bài 27- Điều răn I - 5. Điều răn I bao hàm những điều gì
Bài 27- Điều răn I - 6. Phải sống điều răn I như thế nào
Bài 27- Điều răn I - 7. Những tội phạm đến điều răn I
Bài 27- Điều răn I - 8. Phút hồi tâm
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXV Thường Niên C
Giảng lễ suy tôn Thánh Giá
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXIV Thường Niên C
Bài 26- Mười Điều Răn - 1. Mười điều răn trong Cựu Ước
Bài 26- Mười Điều Răn - 2. Mười điều răn trong Tân Ước
Bài 26- Mười Điều Răn - 3. Phút hồi tâm
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên C
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên C
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XXI Thường Niên C
Bài giảng Thánh lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XIX Thường Niên C: Tỉnh thức và sẵn sàng
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 1. Chia sẻ về việc thuyên chuyển các linh mục trong TGP
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 2. Giải thích về việc tham dự đám cưới không có cử hành Bí tích Hôn phối
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 3. Tổng quát về các vấn nạn
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 4. Giải đáp vấn nạn hiện hữu hay hư vô, cái nào tốt hơn?
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 5. Giài thích từ ngữ vô ngã có nghịch với đức tin và tín lý Kitô giáo không, nếu không thì giống ở điểm nào?
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 6. Chia sẻ nỗi lo âu về hoả ngục sau khi chết
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 7. Giải đáp vấn nạn đồng tính
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 8. Chia sẻ về sự công bằng
giải đáp và chia sẻ một số vấn nạn 9. Chia sẻ về mạc khải tư
Bài Giảng Lễ Chúa Hiển Dung
Bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên C
Bài 24 - Nhân Đức 1. Thời sự Giáo Hội (ĐHGT 2013)
Bài 24 - Nhân Đức 2. Dẫn nhập vào bài học về nhân đức
Bài 24 - Nhân Đức 3. các nhân đức nhân bản
Bài 24 - Nhân Đức 4. Các nhân đức đối thân (Tin - Cậy - Mến)
Bài 24 - Nhân Đức 5. Phút hồi tâm
Giảng Thánh lễ Chúa nhật XVII Thường Niên C
Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng 1. Thông tin về Tuần lễ Giáo lý
Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng 2. Giải đáp: Hãy yêu anh em như chính mình vậy. Có trong Cựu ước không?
Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng 3. Thực tại tội lỗi
Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng 4. Lòng thương xót của Thiên Chúa
Bài 23 - Tội lỗi và ân sủng 5. Phút hồi tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 1. Giải đáp: Câu kết
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 2. Giải đáp: Về việc các thánh có thể chuyển cầu ơn ích cho người khác.
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 3. Giải đáp: Phải chăng để sống đạo không cần đến nhà thờ, chỉ cần thực thi bác ái.
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 4. Tiếng lương tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 5. Phán đoán sai lạc
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 6. Huấn luyện lương tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 22 - Lương tâm 7. Phút hồi tâm
Giảng Thánh lễ Chúa nhật XVI Thường Niên C
Chia sẻ Phúc Âm Chúa Nhật XV - Mùa Thường Niên (Năm C)
GLTK: Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 1. Giải thích từ ngữ con người trong bản dịch Kinh Thánh
GLTK: Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 2. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa
GLTK: Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 3. Sự tự do của con người
GLTK: Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 4. Tự do của con người và ân sủng của Thiên Chúa
GLTK: Bài 21- Con người là hình ảnh Thiên Chúa 5. Phút hồi tâm

        Bài Mới 

 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA