Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Phần 1 (1-20)

        Bài Mới 


CN 23A Thường Niên
CN-1A Mùa Chay
Lễ Tro
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Hãy Trở về Và Đừng Phạm Tội Nữa
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Người Con Hoang Đàng
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Đạo Là Gì?
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Thiên Chúa Là Ai ?
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Sống Đạo Trong Tương Quan Với Giao Hội
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Sống Đạo Trong Tương Quan Với Gia Đình
Tĩnh Tâm Mùa Chay
Những Cuộc Thương Khó Trong Cuộc Sống Hiện Đại
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới 1. Giải đáp: Có được phép cùng đọc Tin Mừng khi linh mục công bố lời Chúa?
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới 2. Phán xét cuối cùng
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới 3. Trời mới đất mới
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 20 - Trời mới đất mới 4. Phút hồi tâm
Bài Giảng Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả Của Đc Khảm (24/6/2013)
Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại - 1. Dẫn nhập
Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại - 2, Mạc khải tiệm tiến về sự Phục sinh
Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại - 3. Người chết sẽ phục sinh như thế nào ?
Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại - 4. Sống niềm tin Phục sinh
Bài 18 - Tôi tin xác loài người sẽ sống lại - 5. Phút hồi tâm
GLTK: Bài 17 - Tôi tin phép tha tội - 1. Chuyện vui - buồn trong sinh hoạt Hội Thánh
GLTK: Bài 17 - Tôi tin phép tha tội - 2. Đối thoại với anh chị em Tôn Giáo bạn
GLTK: Bài 17 - Tôi tin phép tha tội - 3. Phép rửa tha tội
GLTK: Bài 17 - Tôi tin phép tha tội - 4. Quyền chìa khoá
GLTK: Bài 17 - Tôi tin phép tha tội - 5. Phút hồi tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 16 - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh - 2. Đức Maria - Hình ảnh cánh chung của Hội Thánh
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 16 - Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hội Thánh - 1. Tình mẫu tử của Đức Maria đối với Hội Thánh
Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
Chúa Nhật Lễ Mình và Máu Chúa Kitô năm C
Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền 1. Lòng sùng kính Đức Mẹ
Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền 2. Hội thánh - Công giáo
Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền 3. Ngoài Hội thánh không có ơn cứu độ, nghĩa là gì?
Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền 4. Hội thánh - Tông truyền
Bài 15 - Hội Thánh Công giáo và tông truyền 5. Cầu nguyện
Bài Giảng Lễ Mẹ Thăm Viếng 2013
Bài giảng Chúa Nhật CHÚA BA NGÔI
Bài Giảng Cn Lễ Hiện Xuống
1. Sinh hoạt lớp - Giải thích ý nghĩa Thánh Giá của Đức Giáo Hoàng Phanxicô
2. Hội Thánh - Duy nhất
3. Hội Thánh - Thánh Thiện
Bài 14 - Hội Thánh duy nhất và thánh thiện 4. Phút hồi tâm
Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống năm C
Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Fatiama - Giảng Lễ
Tin Mừng & Giảng Lễ Kỷ Niệm 150 Năm Chủng Vện Thánh Giuse Sài Gòn (01-5-2013) - Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Bài Giảng CN Lễ Phục Sinh 7C
1. Giải đáp - Đức Mẹ có khấn đồng trinh không?
2. Danh xưng và biểu tượng của Chúa Thánh Thần
3. Chúa Thánh Thần trong đời sống Đức Kitô
4. Chúa Thánh Thần trong đời sống Hội Thánh
5. Phút hồi tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 10 - do Đức Cha Nguyễn Văn Khảm - Phút hồi tâm
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 10 - Biến cố siêu việt
Giáo lý Thánh Kinh: Bài 10 - 1. Sự kiện lịch sử
Bài Giảng Cn Lễ Phục Sinh 4c-1 Của Đc Khảm
Chúa Nhật thứ III Phục Sinh - năm C
Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Do Đc Khảm Dẫn Giải (25/3/2013)
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #8: Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #7: Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #6: Sa Ngã
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #5: Con Người
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #4: Thiên Chúa Tạo Dựng
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #3: Tôi Tin Thiên Chúa Toàn Năng
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #2: Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #1: Tôi Tin
Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu Do Đc Khảm Dẫn Giải
Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 5c Mùa Chay 2007 Của Đc Khảm
Những dấu ấn của ĐTC Bênêdictô XVI trong đời sống Giáo hội - 1. Dẫn nhập
2. Phần 1: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vị Giáo Hoàng của Công Đồng Vaticanô II
3. Phần 2: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là vị Giáo Hoàng và giáo sư
4. Phần 3: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là vị Giáo Hoàng nối kết thần học với linh đạo
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #1: Tôi Tin
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #2: Tôi Tin Kính Một Thiên Chúa
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #3: Tôi Tin Thiên Chúa Toàn Năng
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #4: Thiên Chúa Tạo Dựng
Giáo Lý Thánh Kinh --- Bài #5: Con Người
Bài Giảng Lễ Đầu Năm 2013 Của Đc Khảm
Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 1c Mùa Chay Của Đc Khảm
Con Người Tìm Tôn Giáo
Về Thuyết Luân Hồi
Về Hồi Giáo
Về Thiên Đàng
Chia Sẻ Tin Mừng Cho Giới Doanh Nhân Công Giáo: Chia Sẻ Đầu Năm
Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 3c Mùa Chay

        Bài Mới 

 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2020 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA