Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Các Bài Giảng của GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đạo Yêu Thương

        


Chia sẻ Lời Chúa Lễ Hiển Linh
Bài giảng Lễ Rạng Đông: Hài nhi Giêsu là dấu chỉ quà tặng của Thiên Chúa dành cho nhân loại
Giảng lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm C
Giảng lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng - Năm C
Giảng lễ Chúa nhật 34 TN B - Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ
Bài giảng lễ Chúa Nhật 21 TN (Mc 6,54ạ60-69), năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 20 TN (Ga 6, 51-59) - năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 19 TN (Ga 6,41-51) - năm B - Kinh nghiệm gặp gỡ
Bài giảng lễ Chúa Nhật 18 TN (Ga 6, 1-15)- năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 17 TN (Ga 6, 1-15), năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 16 TN (Mc 6,30-34), năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 15 TN (Mc 6,7-13), năm B
Bài giảng Chúa nhật 14 (Mc 6,1-6) Thường niên - Năm B - Nhìn lại chính mình
Bài giảng Chúa nhật 13 Thường niên, năm B (Mc 5,21-43) - Chúa ở đâu?
Bài giảng: Chúa nhật 12 Thường niên (Mc 4,35-41) - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 11 Thường niên (Mc 4,26-34) - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 10 Thường niên (Mc 3,20-35) - năm B
Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô (Mc 14,12-16.22-26) - Năm B
Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi (Mt 28, 16-20) - Năm B - Tình Yêu Thiên Chúa
Bài giảng Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23) - Năm B
Bài giảng Lễ Chúa Thăng Thiên (Mc 16,15-20) - Năm B
Bài giảng lễ Chúa Nhật 6 PS, năm B
Bài giảng Chúa nhật 5 Phục Sinh (Ga 15,1-8) - Năm B
Chúa nhật 4, Phục sinh -B
GIANG LE CN PHUC SINH - DA THAY & DA TIN
Bài giảng Chúa nhật Lễ Lá (Mc 14,1-15.47) - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 5 Mùa Chay (Ga 12.20-33) - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Chay (Ga 3,14-21) - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 3 Mùa Chay - Năm B
Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Chay (Mc 9,2-10) - Năm B
Chúa nhật 4 Thường niên - Năm B - (Mc 5,1-20)
Chúa Nhật 3 Thường niên, năm B
Chúa nhật 2 Thường niên - Năm B
Bài giảng Lễ Thánh Gia - Năm B - Sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống gia đình & định hướng giáo dục con cái
Giảng lễ Giáng sinh 1999 tại Nhà thờ Đức Bà
Bài giảng Chúa nhật 4 Mùa Vọng - năm B - (Lc 1, 26-38) - Kính chào Maria
CN 3 Mùa Vọng: Có Một vị ở giữa các ông
Bài giảng Chúa nhật 2 Mùa Vọng - năm B - (Mt 1,1-8) - Hãy dọn đường
Bài giảng CN 1 MV: Phải canh thức
Bài giảng Chúa nhật 34 Thường niên - năm A - (Mt 25,31-46) -Kính CT Đạo VN- Làm sao để Chúa Kitô là vua trong đời sống giáo dân
Bài giảng Chúa nhật 33 Thường niên - năm A - (Ga 17, 11b-19) - Kính Các Thánh Tử Đạo VN - Sống tinh thần yêu thương
Bài giảng Chúa nhật 32 Thường niên - năm A - (Mt 25,1-13) - Mục đích cuối cùng
Bài giảng Chúa nhật 31 Thường niên - năm A - (Mt 23,1-12) - Làm chứng cho tình huynh đệ vì ta có chung một người Cha
Bài giảng Chúa nhật 30 Thường niên - năm A - (Mt 22,34-40) - Điều răn trọng nhất
Bài giảng Chúa nhật 29 Thường niên - năm A - (Mt 22,15-21) - Chính Thiên Chúa mới là chủ lịch sử
CN 26 TN - A: NHÌN LẠI VÀ KHÁM PHÁ
Bài Giảng Chúa Nhật 25 TN-A (Mt 20,1-16a) - Đón nhận tư tưởng, đường lối của Chúa
Bài giảng Chúa nhật 24 Thường niên - năm A - (Mt 18,21-35) - Tha thứ
Bài giảng Chúa nhật 23 Thường niên - năm A - (Mt 18,15-20) - Sửa lỗi anh em
Bài giảng Chúa nhật 22 Thường niên - năm A - (Mt 16,21-27) - Satan, hãy lui ra đằng sau.
Bài giảng Chúa nhật 21 Thường niên - năm A - (Mt 16,13-20) - Đạo nào cũng vậy
Chúa nhật 20 Thường niên - năm A - (Mt 15,21-28) - Giá trị đích thực của cuộc đời
Chúa nhật 19 Thường niên - năm A - Những con sóng trong cuộc đời
Bài giảng lễ Chúa Hiển Dung
Chúa Nhật 17 TN: Nước Trời như kho tàng chôn giấu
Chúa Nhật 16 TN: Nước Trời sẽ phải đến
CN 15 TN: Thái độ nào khi đón nhận Lời Chúa
Bài giảng Chúa nhật 14 Thường niên - năm A - Đức tin - ánh sáng dẫn đường
Bài giảng: Chúa Nhật Thường Niên 13 năm A: Làm sao để tình yêu Thiên Chúa được tỏa sáng nơi gia đình
Bài giảng Chúa nhật 12 Thường niên (Mt 10,26-33) - Đừng sợ - năm A
Bài giảng lễ Mình Máu Thánh Chúa-Tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể
Bài giảng lễ Chúa Ba Ngôi - Nhân danh Thiên Chúa tình yêu
Giảng lễ CN 4 Mùa Chay - năm A - AI MÙ AI SÁNG MẮT
Giảng lễ CN 3 Mùa Chay - năm A - Cuộc gặp gỡ của 2 nỗi khát khao
Giảng lễ CN 2 Mùa Chay - năm A - Trung tín với ánh sáng của Chúa
Giảng lễ CN 1 Mùa Chay - năm A - Chọn lựa trong đời sống Kitô hữu
Bài giảng CN 4 TN - Năm A - Tám mối phúc thật
Giảng lễ: Mẹ Thiên Chúa
Thánh lễ Đêm Giáng Sinh - Xây dựng gia đình thành cái nôi bình an
Giảng lễ CN 4 Mùa Vọng năm A
Bài giảng CN 3 Mùa Vọng năm A - Làm gì khi đức tin bị lung lay
Bài giảng CN 2 Mùa Vọng năm A - Sám hối qua các mối tội đầu.
Audio Giảng lễ CN 1 Mùa Vọng năm A
Bài giảng CN 34 TN-C- Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Bài giảng Chúa nhật 24 TN - Năm C
Bài giảng Chúa nhật 23 Thường niên - Năm C
Bài giảng Chúa nhật 22 Thường niên Năm C
Bài giảng Chúa nhật 21 Thường niên năm C
Bài giảng Thánh lễ Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời
Bài giảng Chúa nhật XIX Thường niên - Năm C - Tỉnh thức và sẵn sàng
Bài giảng Chúa nhật XVIII Thường niên năm C
Bài giảng Chúa nhật XVII Thường niên năm C
Bài giảng Chúa nhật XVI Thường niên năm C - Phục vụ và lắng nghe
Bài giảng Chúa nhật XV Thường niên năm C
Bài giảng Chúa nhật XIV Thường niên (Lc 10,1-12.17-20) - Năm C (2016)
Bài giảng Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23) - Năm C - Nhà thờ Đức Bà 1997
Bài giảng CN IV Phục sinh (Ga 10,27-30) - Năm C
Bài giảng CN II Phục Sinh (Lc 20,19-31) - Năm C
Bài giảng CN Phục Sinh (Lc 24,1-12) - Năm C
Bài Thương Khó (Lc 22,14-23,56) & Bải giảng Chúa nhật Lễ Lá - Năm C
Những dấu ấn của ĐTC Bênêdictô XVI trong đời sống Giáo hội - Phần 3: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là vị Giáo Hoàng nối kết thần học với linh đạo
Những dấu ấn của ĐTC Bênêdictô XVI trong đời sống Giáo hội - Phần 2: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI là vị Giáo Hoàng và giáo sư
Những dấu ấn của ĐTC Bênêdictô XVI trong đời sống Giáo hội - Phần 1: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vị Giáo Hoàng của Công Đồng Vaticanô II
Những dấu ấn của ĐTC Bênêdictô XVI trong đời sống Giáo hội - Dẫn nhập
CN4C
Bài Giảng Lễ Chúa Chịu Phép Rửa (2000)
Bài Giảng Lễ Cn-lễ Hiển Linh
Lễ Giáng Sinh
CN Lễ Thánh Gia
Bài Giảng Lễ CN-2 MV C
Bài Giảng Lễ CN29B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN28B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi
Bài Giảng Trong Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên Tại Núi Cúi (gp. Xuan Loc)
Bài Giảng Lễ CN25B - Thường Niên
Bài Giảng Mầu Nhiệm Dưới Chân Thập Giá Của Mẹ Maria - Mầu Nhiệm Thập Giá
Giảng Lễ Cn23b- Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN21B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN21B - Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Giảng Lễ CN19B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN18B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN17B- Thường Niên
Bài giảng Chúa Nhật XVII Thường niên - năm B
Bài Giảng Ngày Bổn Mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP Saigon (8/7/2015)
Bài Giảng Lễ CN16B - Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN15B- Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN14B- Thường Niên
Bài Giảng Lễ CN 13 B - Thường Niên
Ngày 21/5/2015- Thánh Thể: Nguồn Nuôi Dưỡng Đức Tin
Bài Giảng Lễ CN Mình Máu Thánh Chúa
Bài Giảng Lễ Mẹ Thăm Viếng 2013
Lễ Chúa Ba Ngôi
Bài Giảng CN Chúa TT Hiện Xuống (2000)
CN - Lễ Chúa Thăng Thiên (2000)
CN4 Phục Sinh (2000)
Bài Giảng Lễ CN3 - Phục Sinh (2000)
Ngày Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/2012)
Bài Giảng Lễ Cn Phục Sinh (2012)
Bài Giảng CN - Lễ Lá (2006)
Lễ Mẹ Truyền Tin
CN-5B Mùa Chay (2000) Của ĐC Khảm
Bài Giảng Lễ CN-4 Mùa Chay (2000)
Bài Giảng Lễ CN-3 Mùa Chay (2000)
CN2 Mùa Chay (2000)
Bài Giảng Lễ Cn-1 Mùa Chay (2000)
Bài Giảng Lễ Tro (2012)
CN 6B
CN 5B
Lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh (lễ Nến)
CN 4B
Bài Giảng CN 3B
Bài Giảng Lễ CN 2B
Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Chịu Phép Rửa
Bài Giảng Cn-lễ Hiển Linh
Bài Giảng Lễ Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
Bài Giảng Lễ Giáng Sinh
Bài Giảng CN-4B Mùa Vọng
Bài Giảng CN-3B Mùa Vọng
Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12) Của Đc Khảm
Bài Giảng CN-2B Mùa Vọng Của ĐC Khảm (2014)
Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm (8/12)
Bài Giảng Cn-1b Mùa Vọng Của Đc Khảm (2014)
Bài Giảng CN-34A Thường Niên
Bài giảng Chúa Nhật 34 Thường Niên A - Lễ Đức Giêsu Kitô Vua vũ trụ
Bài Giảng CN-33A Thường Niên (16/11/2014)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (1997)
Bài Giảng Cho Các Linh Mục Qua Đời
Bài Giảng CN-32A Thường Niên
Bài Giảng Cn-31a Thường Niên
Bài Giảng Lễ Các Thánh 2011 Của Đức Cha Khảm (2/11/2014)
Bài Giảng Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Của Đức Cha Khảm
Bài Giảng Cn-30a Thường Niên
Bài Giảng CN-29a Thường Niên
Bài Giảng CN-28A Thường Niên
Bài Giảng Lễ Mẹ Mân Côi (7/10)
Bài Giảng Cn-27a Thường Niên
CN 26A Thường Niên
CN 25A Thường Niên
Giảng Lễ Cho Giới Trẻ Mỹ Tho (7/9/2014)
CN24A Thường Niên
Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm Nhận Giáo Phận Mỹ Tho --- Công Bố Tin Mừng (ga 20. 19-23) - Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám Mục Gp Mỹ Tho Chia Sẻ Lời Chúa
Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm Nhận Giáo Phận Mỹ Tho --- Cha Gioan Trần Phước Cường Đọc Tông Thư Bổ Nhiệm - Cha Quản Đốc Nhà Thờ Chính Toà Chào Mừng ĐGM
Bài Giảng CN 22A Thường Niên
Thuyết trình: Định hướng Mục vụ tân Phúc-Âm-hoá gia đình - P1
Thuyết trình: Định hướng Mục vụ tân Phúc-Âm-hoá gia đình - P2
Thuyết trình: Định hướng Mục vụ tân Phúc-Âm-hoá gia đình - P3
Bài Giảng CN-21A Thường Niên (24/8/2014)

        

 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA