Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  AUDIO BÀI GIẢNG CỦA CÁC CHA

LM Nhạc Sĩ Ca Sĩ Antôn Vũ Hùng Tôn
GM Giuse Ngô Quang Kiệt
Đức Ông Hoàng Minh Thắng
GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm -
Kinh Thánh 100 Tuần
LM Mathew Nguyễn Khắc Hy
GM Phêrô Nguyễn Văn Khảm
LM Nguyễn Đức Hoà
LM Phaolô An Bình
LM JB Nguyễn Sang
LM Giuse Hồ Nguyễn Anh Nghĩa, CSsR
LM Antôn Nguyễn Quốc Dũng, CSsR
LM Phaolô Nguyễn Tất Hải, CSsR
LM Daminh Nguyễn Phi Long, CSsR
LM Phêrô Bùi Quang Tuấn, CSsR
LM Đaminh Phạm Trọng Phúc, CSsR
LM Giuse Lê Trọng Hùng, CSsR
LM Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
LM Đaminh Đinh Minh Hải, CSsR
LM Giuse Vũ Thái Hoà
LM Giuse Trịnh Đức Hoà
DHY Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận
LM Joseph Nguyễn Thái
LM Giuse Châu Xuân Báu
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA