Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book - Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi
Tác Giả: Maria Valtorta

- Quyển 6 -

 Audio Book Quyển:  1 ,  2a ,  2b ,  3a ,  3b ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 

 Muốn nghe qua Video Youtube, xin nhấn chuột vào đây

 Đọc Online (PDF): Quyển 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9,  10

 Đọc Online (in English)

1- CH76-77
-76. Đi về bờ phía tây sông Giođan

-77. Tại Galgala
2- CH78
-78. Đi về Engaddi. Chia tay với Judas và Simon

3- CH79-80
-79. Tới Engaddi

-80. Thuyết giáo và các phép lạ tại Engaddi
4- CH81
-81. Chữa người cùi Êlisê thành Engaddi

5- CH82-83
-82. Tại Masada

-83. căn nhà ở miền quê của Maria, mẹ Judas
6- CH84-85
-84. Từ biệt tại Kêriot

-85. Anna và Maria Kêriot. Từ biệt bà mẹ Judas
7- CH86
-86. Từ biệt tại Jutta

8- CH87-88
-87. Từ biệt tại Hébron

-88. Từ biệt tại Bétsur
9- CH89
-89. Tại Béther

10- CH90-91
-90. Giêsu với Phêrô và Batôlômêo tại Béther

-91. Từ biệt tại Béther
11- CH92-93
-92. Chiến đấu và chiến thắng siêu nhiên của Simon Jonas

-93. Khi đi về Emmau tại đồng bằng
12- CH94
-94. Thuyết giáo tại gần Emmau miền đồng bằng

13- CH95
-95. Tại Joppê. Giêsu nói với Judas Kêriot và các dân ngoại

14- CH96
-96. Trong lãnh địa của Nicôđêmô

15- CH97
-97. Tại nhà Giuse Arimathi

16- CH98
-98. Sabát trong nhà của Giuse Arimathi. Đại Pháp Đình viên Gioan

17- CH99
-99. Các tông đồ nói chuyện

18- CH100
-100. Phép lạ về việc mót lúa tại vùng đồng bằng

19- CH101
-101. Các tông đồ với nhau và với Giêsu. Giêsu và Phêrô

20- CH102
-102. Lễ Ngũ Tuần tại Jêrusalem

21- CH103
-103. Giêsu tại bữa tiệc của Đại Pháp Đình viên và pharisiêu

22- CH104
-104. Tại Bêtani

23- CH105
-105. Giêsu với người hành khất trên đường đi Jêricô

24- CH106
-106. Zakê hoán cải

25- CH107-108
-107. “Zakê, người thâu thuế và tội lỗi, nhưng không vì ác ý”

-108. “Phúc cho những kẻ nghèo trong tâm hồn”

26- CH109
-109. Tại làng của Salômôn

27- CH110
-110. Giêsu trong một làng thuộc miền Thập Tỉnh

28- CH111
-111. Người bị qủi ám

29- CH112
-112. Men pharisiêu

30- CH113
-113. Con phải nói: “Chúng tôi là đầy tớ vô ích”

31- CH114
-114. Nếu nó hối hận bảy lần, hãy tha cho nó bảy lần

32- CH115
-115. “Sống để giáo huấn kẻ khác trong khi khát mong về trời, đó chính là tử đạo”

33- CH116
-116. Tại Cêsarê Maritime

34- CH117
-117. “Sự khôn ngoan là một hình thức của sự thánh thiện, nó cho ánh sáng để phán đoán”

35- CH118
-118. “Tôn giáo là tình yêu và sự ước mong đến với đấng mà chúng ta tin”

36- CH119
-119. Dụ ngôn vườn nho và ý muốn tự do

37- CH120-123
-120. Khi đi qua đồng bằng Esdrelon

-121. Giêsu và tổ chim bị rơi

-122. Phúc cho kẻ biết nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự

-123. Khi đi tiếp trong đồng bằng Esdrelon

38- CH124
-124. Với các nông dân của Giocana

39- CH125
-125. Tại Nazarét

40- CH126
-126. Giêsu nói dụ ngôn về việc sơn gỗ trong khi Người làm việc

41- CH127
-127. Các ngày Sabát trong sự bình an của Nazarét

42- CH128-129
-128. “Trước khi làm mẹ, mẹ đã là con gái và là Nữ tì của Thiên Chúa”

-129. Giêsu và Maria đàm thoại

43- CH130
-130. Maria tại Tibêriat

(Giây Phút Bên Mẹ – CS Phi Nguyễn – sáng tác LM Trần Minh )

44- CH131
-131. Phải cám ơn ân nhân của chúng ta với lòng biết ơn

(Ca Vang Tình Yêu Chúa – CS Quang Minh – Sáng tác: Đinh Minh Hoàng )

45- CH132
-132. Một ngày Sabát nữa tại Nazarét

(Tâm Tình Ca 3 – CS Lệ Thu và Hồng Ân – LM Thành Tâm )

46- CH133
-133. Việc khởi hành và cuộc hành trình đi Bétlem thuộc Galilê

(Tình khúc tạ ơn – CS Minh Dương - Sr. Trầm Hương, FMSR )

47- CH134
-134. Judas Kêriot tại nhà Maria ở Nazarét

(Vì sao Mẹ khóc (Vì sao Mẹ ơi) – CS Đình Nguyên - Anh Tuấn)

48- CH135
-135. Ông ngoại Margziam qua đời

(Kiếp phù du - CS Thanh Duyên - Lm. Thanh Bình )

49- CH136
-136. Giêsu nói về đức ái với các tông đồ

(Bài ca Đức Ái – CS Duyên Quỳnh - Lm. Phaolô Hoàng Kim Tốt )

50- CH137
-137. Giêsu tại Tibêriat

(Bao la tình Mẹ - CS Tuyết Mai - Lm. Minh Trý )

51- CH138-139
-138. Giêsu tới Caphanaum

-139. Giảng thuyết tại miền bờ hồ ở Caphanaum

(Chúa luôn tha thứ - CS M. Phụng - Song Duyên - Lm. Thái Nguyên )

52- CH140
-140. Tại Magđala

(Thuyền đời – CS Tiểu Liên - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh )

53- CH141
-141. Giai đoạn ở Caphanaum. Giêsu, người bảo vệ các trẻ nhỏ

(Giống nên trẻ thơ – CS Trần Ngọc - Vương Huyền - Cao Quỳnh Thu )

54- CH142
-142. Tại thị trấn nhỏ ở trước Ippo

(Thân phận người cùi - Lm. Tiến Linh )

55- CH143
-143. Thuyết giáo lúc sớm mai tại thị trấn nhỏ trên bờ hồ

(Duyên tình - Diệu Hiền - Ca đoàn Sao Mai - Thế Thông - Ý thơ: Từ Linh )

56- CH144
-144. Giảng thuyết gần chỗ cư trú của người cùi

(Câu chuyện Nước Trời – CS Minh Nguyệt - Lê Tín )

57- CH145
-145. Giêsu tại Ippo

(Điểm hẹn Thầy – CS Khắc Dũng - Lửa Hồng - Từ Chuyện Tình Giêsu )

58- CH146
-146. Đi về Gamala

(Đừng bỏ con Chúa ơi – CS Gia Ân - Lm. Nguyễn Văn Tuyên )

59- CH147
-147. Tại Gamala

(Hãy dọn đường – CS Thu Trang - Ngọc Dũng - Lm. Mi Trầm )

60- CH148
-148. Từ Gamala tới Afêca

(Canh tân tâm hồn – CS Hương Lan - Lm. Nguyễn Văn Tuyên )

61- CH149
-149. Thuyết giáo tại Afêca

(Hãy theo Thầy – CS Gia Ân - Lm. Trần Minh )

62- CH150
-150. Tại Gerghesa và trở về Caphanaum

(Lỗi hẹn – CS Nguyễn Hồng Ân - Lê Đức Hùng )

63- CH151
-151. “Hãy khôn như con rắn và đơn sơ như chim câu”

(Con đi tìm sự khôn ngoan – CS Diệu Hiền - Nam Du )

64- CH152
-152. Ngày Sabát tại Caphanaum

(Mẹ Đồng Công – CS Quỳnh Lan - Lm. Cao Thăng )

65- CH153
-153. Tại nhà Jeanne Chouza. Lá thơ từ Antioche

(Chỉ Một Tình Yêu – CS Diệu Hiền - Lm. Thái Nguyên )

66- CH154
-154. Tại nhà tắm hơi Emmau thuộc Tibêriat

(Xin thương con – CS Hiền Thục - Lm. Thiên Ân )

67- CH155
-155. Tại Tarichée

(Đức Kitô là ai – CS Gia Ân - P. Kim)

Hết Quyển 6, xin nghe tiếp Quyển 7 Audio Book Quyển:  1 ,  2a ,  2b ,  3a ,  3b ,  4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  9 ,  10 


”Bài thơ của Con Người – Thiên Chúa”

hay

”Tin Mừng như đã được vén mở cho Tôi”:

một tác phẩm độc nhất vô nhị”Bài thơ của Con Người – Thiên Chúa” hay ”Tin Mừng như đã được vén mở cho tôi” của bà Maria Valtorta là một tuyệt tác độc nhất vô nhị trong nền văn chương của Kitô giáo. Tuy không được – hay đúng hơn chưa được – Giáo quyền công nhận là ”mạc khải”, nhưng từ năm 1966 không còn bị cấm đọc và phổ biến nữa.

Các thị kiến không chỉ bao gồm toàn cuộc đời Chúa Cứu Thế, mà còn trình thuật quãng đời thơ ấu của Mẹ Maria. So sánh với các tác phẩm được mạc khải khác, tác phẩm của bà Maria Valtorta đầy đủ nhất và rất chính xác trong tương quan với bốn Phúc Âm. Các thị kiến đã được viết lại ngay lập tức và một cách trực tiếp sau khi được vén mở.

Các trình thuật rất trung thực với Phúc Âm, và giúp người đọc hiểu bối cảnh các giáo huấn của Chúa Giêsu với rất nhiều chi tiết súc tích, sống động hấp dẫn. Đặc biệt tác phẩm bao gồm các hiểu biết sự kiện lịch sử, địa lý, trắc địa, địa chất, khoáng chất và phong cảnh chính xác về Thánh Địa, khiến cho các chuyên viên kinh thánh và các học giả phải kinh ngạc.

Bạn không bị bắt buộc phải tin, vì đây không phải là tín lý. Nhưng cũng đừng bỏ lỡ một cơ hội đọc một tác phẩm hay, và đừng nản lòng vì mấy chục trang dẫn nhập khô khan. Hãy kiên nhẫn vượt thắng nó và hãy đọc tác phẩm với tâm trí rộng mở, không thành kiến, đơn sơ, chân thành, bạn sẽ nếm hưởng được tình yêu bao la của Thiên Chúa Ba Ngôi, sẽ yêu mến Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse nhiều hơn và xót thương nhân loại sâu xa hơn. Và cuộc sống của bạn sẽ được biến đổi.

Roma 15-8-2012
Lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời
Linh mục Giuse Hoàng minh Thắng
Giáo sư Thánh kinh Đại học Giáo hoàng Urbaniana Roma (1991-2011)


I. Thiên Chúa có ”trăm phương nghìn cách” để biểu lộ tình yêu bao la của Người cho nhân loại

Trong Thánh Kinh Cựu Ước có một tác phẩm trình bầy tình yêu của con người, tình yêu giữa một thanh niên và một thiếu nữ, một tình yêu với tất cả vẻ đẹp tinh tuyền trong sáng, cũng như sức thu hút, đam mê hấp dẫn và những âu lo kiếm tìm khắc khoải, trong tất cả mọi chiều kích tâm sinh vật thể lý của nó. Tác phẩm đó là sách ”Diễm Ca” thuộc thế kỷ thứ I trước công nguyên. Truyền thống chú giải Do Thái coi đó là hình ảnh tình yêu si mê giữa Thiên Chúa và dân Israel. Còn trong truyền thống Kitô nhiều thần học gia và các giáo phụ giải thích đó là tình yêu giữa Thiên Chúa và linh hồn con người.

Trước đó nữa vào thế kỷ thứ VIII sách Đệ Nhị Luật đã là tác phẩm kinh thánh trình bầy cả một nền thần học tình yêu. Thiên Chúa yêu thương giải thoát và che chở Israel dân riêng Người chọn, vì thế ơn gọi và cung cách sống của Israel cũng phải là yêu thương: yêu thương Thiên Chúa, yêu thương tha nhân, và yêu thương mọi loài thụ tạo Thiên Chúa đã dựng nên, từ súc vật cho tới cỏ cây và mọi loài thảo mộc.

Tuy nhiên, chỉ với thánh Gioan chúng ta mới có được định nghĩa thần học rõ ràng ”Thiên Chúa là tình yêu” và là Đấng mạc khải tình yêu. Thánh nhân viết trong chương 4 thứ thứ I: ”Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con Một của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta: (1 Ga 4,7-10).

Như thế, tình yêu bao la hải hà Thiên Chúa dành cho loài người không chỉ được biểu lộ ra trong công trình tạo dựng, qua đó muôn loài muôn vật đều vén mở cho thấy Đấng Tạo Hóa, mà nhất là được mạc khải trong công trình cứu chuộc, qua chính cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô.

Tình yêu của Thiên Chúa thiên hình vạn trạng và các mạc khải tình yêu đó cũng thiên hình vạn trạng và vô cùng tận. Vì mọi thụ tạo đều phản ánh quyền năng của Thiên Chúa nên có thể nói có bao nhiêu người, có bao nhiêu thú vật, cỏ cây hoa lá là hay chất liệu trong vũ trụ mênh mông bát ngát này là có bấy nhiêu mạc khải về Thiên Chúa. Tuy nhiên, trong nghĩa hẹp và chuyên môn, việc mạc khải ấy có thể là ”mạc khải công”, nhưng cũng có thể ”mạc khải tư”.

1. Mạc khải công

Giáo huấn của Giáo Hội phân biệt giữa ”mạc khải công” và ”mạc khải tư”. Giữa hai thực tại không chỉ có sự khác biệt về mức độ, mà cả về bản chất nữa.

Kiểu nói ”mạc khải công” ám chỉ hành động của Thiên Chúa, được vén mở và dành cho toàn nhân loại, và được ghi chép lại thành văn bản trong Thánh Kinh Cựu Ước và Thánh Kinh Tân Ước. Gọi là ”mạc khải” vì trong đó Thiên Chúa từ từ tỏ lộ ra cho con người cho đến chỗ nhập thể làm người để lôi kéo toàn thế giới tới với Người và hiệp nhất tất cả với Người qua Người Con nhập thể của Người là Đức Giêsu Kitô. Trong Đức Kitô Thiên Chúa đã nói tất cả, nghĩa là đã cho biết chính mình, và vì thế mạc khải đã kết thúc với việc hiện thực mầu nhiệm của Chúa Kitô, như được trình bầy trong Thánh Kinh Tân Ước. Mạc khải công kết thúc với cái chết của vị Tông Đồ cuối cùng. Tuy mạc khải công đã kết thúc, nhưng nó đã không được trình bầy một cách hoàn toàn rõ ràng. Đức tin kitô có nhiệm vụ tiếp nhận từ từ tất cả tầm quan trọng của nó dọc dài các thế kỷ (Giáo Lý Công Giáo, 66). Đó là ý nghĩa lời Chúa Giêsu nói với đoàn môn đệ trong Bữa Tiệc Ly: ”Thầy còn nhiều điều phải nói với các con. Nhưng bây giờ, các con không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Người sẽ dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho các con biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho các con” (Ga 16,12-14).

2. Mạc khải tư

Chính trong bối cảnh này chúng ta có thể hiểu ”mạc khải tư” một cách đúng đắn. Số 67 sách Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo viết: ”Dọc dài các thể kỷ đã có các mạc khải gọi là ”mạc khải tư”, một vài mạc khải đã được quyền bính Giáo Hội thừa nhận… Vai trò của chúng không phải là ”bổ túc” Mạc Khải vĩnh viễn của Chúa Kitô, nhưng để giúp sống nó một cách tràn đầy hơn trong một thời đại lịch sử xác định”.

Như thế, Giáo Lý của Giáo Hội giúp chúng ta phân biêt hai điều: thứ nhất là uy tín của các mạc khải tư khác với uy tín của mạc khải công. Mạc khải công đòi buộc chúng ta phải tin, vì qua đó Thiên Chúa nói với chúng ta qua các lời của con người và trung gian cộng đoàn sống động của Giáo Hội. Thứ hai, mạc khải tư là một trợ giúp cho lòng tin ấy, và việc thừa nhận của Giáo Hội bao gồm ba yếu tố sau đây: thứ nhất, sứ điệp mạc khải tư ấy không chứa đựng điều gì trái với đức tin và phong hóa tốt lành; thứ hai, được phép công bố nó; và thứ ba tín hữu được phép tin với sự thận trọng. Một sứ điệp như thế có thể là một sự trợ giúp gía trị giúp hiểu và sống Tin Mừng trong bối cảnh ngày nay một cách tốt đẹp hơn. Nó là một sự trợ giúp được cống hiến, nhưng không bắt buộc phải tin. Một mạc khải tư có thể nhấn mạnh vài điểm nào đó, hay làm nảy sinh ra các hình thức đạo đức mới hoặc đào sâu và trải đài các hình thức cổ xưa. Nhưng trong tất cả mọi khía cạnh nó nuôi dưỡng đức tin, đức cây và đức mến, là con đường cứu rỗi đối với tất cả mọi người.

Các mạc khải tư có thể liên quan tới:

1) thị kiến về các biến cố trong tương lai (như các bí mật Fatima),

2) việc chiêm ngưỡng các biến cố qúa khứ (như trường hợp cuộc Khổ Nạn Chúa vén mở cho vài người mang năm dấu thánh Chúa trên mình),

3) việc giải thích các sự thật thần học đặc biệt (như trường hợp sứ điệp Lộ Đức),

4) lời khích lệ cá nhân hay cộng đoàn có các cung cách sống phù hợp với sự thánh thiện (như trường hợp các suy niệm của vài vị thần bí).

Ba hình thức nhận thức hay ”thị kiến”

1) Thị kiến của các giác quan (thị kiến cảm giác). Các biến cố được nhìn ở bên ngoài không gian. Ai cũng có thể trông thấy (như trường hợp mặt trời quay ở Fatima chẳng hạn). Nhưng các thị kiến này không hoàn toàn khách quan, vì đối tượng được biết qua sự lựa lọc của các giác quan diễn tả nó.

2) Nhận thức bên trong (thị kiến hình ảnh). Thị kiến này liên quan tới các ”giác quan nội tại”. Linh hồn có được khả năng trông thấy điều không cảm được, không thấy được, nhưng các đối tượng có thật, mặc dù chúng không tùy thuộc thế giới hữu hình bình thường.

3) Thị kiến tinh thần (thị kiến tri thức). Thị kiến tri thức này không có hình ảnh như xảy ra trong các mức độ cao của thần bí.

Cho dù thuộc hình thức nào đi nữa, việc giải thích không phải là bổn phận của người được thị kiến, nhưng là của Giáo Hội, là cơ quan có thể lên tiếng về sự trung thực của các mạc khải tư, trong ba cách thức:

1) Do một chứng thực rõ ràng về tích cách siêu nhiên. Khi đó các mạc khải tư được thừa nhận một cách chính thức.

2) Do một chứng thực rõ ràng về tính cách không siêu nhiên. Khi đó các mạc khải tư không được chính thức thừa nhận, hay ”bị kết án”.

3) Do việc không chứng thực tính cách siêu nhiên. Khi đó Giáo Hội không lên tiếng, hoặc vì Giáo Hội chọn không lên tiếng, hoặc vì Giáo Hội cho rằng đây không phải là lúc thích hợp.

Tuy nhiên, không phải vì một mạc khải tư không được thừa nhận mà không đích thật. Và đôi khi vì lý do tranh luận, người ta cố tình lẫn lộn việc ”không được thừa nhận” với việc ”chưa được thừa nhận”.

3. Các nền tảng lịch sử

Thánh Kinh Tân Ước kể lại nhiều mạc khải xảy ra sau khi Chúa Kitô về Trời. Chẳng hạn như sự hoán cải của thánh Phaolô như kể trong sách Công Vụ (Cv 9,3-16) hay việc gửi thánh nhân và Barnaba đi truyền giáo (Cv 13,1-3). Chính thánh Phaolô trong thư thứ II gửi tín hữu Côrintô cho biết người đã được nhắc ”lên tầng trời thứ ba”, “lên tận thiên đàng”, nơi thánh nhân “được nghe những lời khôn tả mà loài người không được phép nói lại” (2 Cr 12,2-4).

Một truyền thống có từ thời các Tông Đồ, được ghi lại trong một thủ bản thuộc thế kỷ XIII, kể lại việc Đức Trinh Nữ Maria viếng thăm Tông Đồ Giacôbê Cả đi truyền giáo bên Tây Ban Nha. Và đền thánh Đức Mẹ đầu tiên được xây cất là đền thánh Pilar tại Saragozza.

Tuy nhiên, dọc dài lịch sử Giáo Hội đã có nhiều vị thánh nam nữ nhận được các thị kiến và các mạc khải tư. Khó có thể đưa ra một danh sách đẩy đủ, vì nhiều thị kiến bị lẫn lộn với các vụ Đức Mẹ hiện ra. Trong số các vị được thị kiến có các thánh hay chân phước, tác giả của nhiều tác phẩm, như: thánh nữ Hildegard thành Bingen (1098-1179); thánh nữ Angela nước Boemia qua đời năm 1243; thánh nữ Angela thành Foligno (1248-1309); thánh nữ Gertrude thành Helfta (1256-1302); thánh nữ Brigida nước Thụy Điển (1302-1373); thánh nữ Terexa thành Avila (1515-1582); thánh nữ Maria Madalena de’ Pazzi (1568-1607); nữ chân phước Maria thành Agreda (1602-1665); nữ chân phước Anna Caterina Emmerich (1774-1824); thánh nữ Fausta Kowalska (1905-1938).

Trong thời đại ngày nay sau Yves Congar và Pierre Adnés, linh mục Gilles Berceville dòng Đaminh ghi nhận sự việc chú ý tới các mạc khải tư tái nảy sinh trong thời Công Đồng Chung Vaticăng II. Trên 56 tác phẩm đề cập tới các mạc khải tư xảy ra trong các năm 1866-1988 do học giả Pierre Adnés duyệt xét có hai phần ba các tác phẩm được viết ra giữa các năm 1937-1965. Chính trong thời gian cuối cùng này xảy ra cuộc tranh luận liên quan tới tác phẩm của bà Maria Valtorta và trường hợp của bà Terexa Neumann.

LM Giuse Hoàng Minh Thắng
 Các Audio Books Khác:

 Chân Lý Đời Đời-Thánh Anphong Ligouri

 Thánh Giêrađô Majella

 Mother Teresa of Calcutta - written by Fr. Duc Cong Nguyen (in English)

 Hồi Ký của Nữ tu Maria Lucia
100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima


 Những Tập Hồi Ký Của Nữ Tu Maria Lucia

 Truyện Thánh Nữ Marino Đồng Trinh

 Truyện Một Tâm Hồn

 Tiếng Hát Lộ Đức

 Tấm Lòng Vàng

 Sự Lạ Fatima

 Têrêsa Avila

 Thánh Gioan Vianney

 Cuộc Đời Cha Padre Piô

 Nhật Ký Mẹ Têrêsa Calcutta

 Thánh Nữ Mônica

 Ma Qủy Trong Thế Giới Ngày Nay

 Mẹ têrêxa Một Đời Cho Người Nghèo Khổ

 Những bài giảng bất hủ Thánh Gioan Vianney

 Đường Hy Vọng I Đức Cố Hồng Y
Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận


 Đường Thinh Lặng

 AUDIO BOOK THIÊN CHÚA

 AUDIO BOOK ĐỨC MẸ

 AUDIO BOOK HẠNH CÁC THÁNH

 AUDIO BOOK VỀ TU ĐỨC

 AUDIO BÀI GIẢNG CỦA CÁC CHA Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA