Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book Kính Lòng Chúa Thương Xót


Kính Lòng Chúa Thương Xót

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh cho tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, là ngày Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

CÁCH LẦN HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

"Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.
Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể."

Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót MP3:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA