Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book Bên lòng Chúa


Nguyên tác: Coeur À Coeur Avec Jésus
Tác giả: LM. Gaston Courtois
Tài liệu giúp: Suy niệm - Tạ ơn - Viếng Thánh Thể
Người đọc: Lucie Maria

CH1 - Hãy đến với Thầy
CH1 - Hãy tìm Thầy
CH1 - Thầy đã mang lửa đến
CH1 - Ta khát! - 1
CH1 - Ta khát! - 2
CH1 - Hãy kết hiệp với Thầy
CH1 - Hãy cầu nguyện luôn
CH1 - Này là Mẹ con
CH1 - ?ây là giới răn Thầy
CH1 - Niềm vui của Thầy ở trong chúng con <
CH2 - Thầy chờ con
CH2 - Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 1
CH2 - Hãy lưu lại trong tình yêu Thầy - 2
CH2 - Nêu con có đức tin
CH2 - Vương quốc Thầy ở trong tâm hồn
CH2 - Trong nơi kín ẩn
CH2 - ?iều Cha ưa thích
CH2 - Hãy đón nhận Thần Khí
CH2 - Này là mình Thầy
CH2 - Xin cho chúng nên một - 1
CH2 - Xin cho chúng nên một - 2
CH3 - Phúc cho người hiền lành
CH3 - Hãy thi ân
CH3 - Hãy trung thành
CH3 - ?ể Thầy hướng dẫn con
CH3 - Hãy có tâm hồn cầu nguyện
CH3 - Bao lâu con còn trên địa cầu
CH4 - Chính Thầy ở trong con - 1
CH4 - Chính Thầy ở trong con - 2
CH4 - Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 1
CH4 - Hãy hân hoan vì Thầy hiện diện - 2
CH4 - Hãy lưu lại trong Thầy - 1
CH4 - Hãy lưu lại trong Thầy - 2
CH4 - Ai muốn làm môn đệ Thầy
CH4 - Sứ giả Tin Mừng
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA