Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book Giáo Lý Dự Tòng


1 Lời giới thiệu
2 Bài 1. Con Người Tìm Kiếm Thiên Chúa
3 Bài 2. Thiên Chúa Nói Với Loài Người
4 Bài 3. Đón Nhận Lời Chúa
5 Bài 4. Thiên Chúa Tạo Dựng Trời Đất Muôn Vật
6 Bài 5. Loài Người Sa Ngã
7 Bài 6. Thiên Chúa Chọn Các Tổ Phụ
8 Bài 7. Thiên Chúa Thiết Lập Giao Ước
9 Bài 8. Thiên Chúa Chọn Gọi Các Tiên Tri
10 Bài 9. Chúa Giêsu Sinh Ra
11 Bài 10. Chúa Giêsu Sống Ẩn Dật
12 Bài 11. Chúa Giêsu Rao Giảng Nước Thiên Chúa
13 Bài 12. Chúa Giêsu Dạy Ta Về Chúa Ba Ngôi
14 Bài 13. Tôn Thờ Thiên Chúa
15 Bài 14. Tin Cậy Mến
16 Bài 15. Sống Hiếu Thảo
17 Bài 16. Tôn Trọng Sự Sống, Sống Trong Sạch
18 Bài 17. Sống Công Bằng
19 Bài 18. Tinh Thần Mới Trong Luật Cũ
20 Bài 19. Chúa Giêsu Chịu Chết Và Sống Lại
21 Bài 20. Chúa Giêsu Ban Thánh Thần Cho Hội Thánh
22 Bài 21. Chúa Thánh Thần Hồn Sống Của Hội Thánh
23 Bài 22. Mầu Nhiệm Hội Thánh
24 Bài 23. Các Đặc Tính Hội Thánh Công Giáo
25 Bài 24. Các Chức Vụ Của Hội Thánh
26 Bài 25. Đức Maria Trong Mầu Nhiệm Hội Thánh
27 Bài 26. Năm Phụng Vụ
28 Bài 27. Ơn Chúa Và Bí Tích
29 Bài 28. Bí Tích Rửa Tội
30 Bài 29. Bí Tích Thêm Sức
31 Bài 30. Bí Tích Thánh Thể
32 Bài 31. Thánh Lễ
33 Bài 32. Bí Tích Giải Tội
34 Bài 33. Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân
35 Bài 34. Bí Tích Truyền Chức Thánh
36 Bài 35. Bí Tích Hôn Nhân
37 Bài 36. Tứ Chung
38 Bài 37. Trời Mới Đất Mới
39 Lời Kết
 Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA