Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Audio Book - Đạo Yêu Thương
Tác Giả: ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

- Giới Thiệu Đạo Công Giáo Cho Người Muốn Tìm Hiểu -

 • Qua các giọng đọc của Nhóm Thư Viện Đức Tin thuộc Cộng Đoàn Thánh Martin De Porres Olympia.


1.
 • Giới Thiệu
 • CH1. Vào Chuyện
 • CH2. Tạo Sao Gọi Là Công Giáo
 • CH3. Đức Giêsu Kitô
 • CH4. Đức Giêsu Bày Tỏ Khuôn Mặt Thiên Chúa Tình Yêu
 • CH5. Đức Giêsu Xây Dựng Một Thế Giới Mới

2.
 • CH6. Đức Giêsu và Giáo Hội Của Ngài
 • CH7. Đời Sống Người Công Giáo
 • CH8. Đạo Công Giáo và Việc Thờ Kính Tổ Tiên
 • CH9. Đức Maria và Các Thánh
 • CH10. Chân Trời Hy Vọng
 • Phụ Lục 1:
 • Phụ Lục 2:
 • Tâm Tình Tri Ân


 Các Audio Books Khác:

 Chân Lý Đời Đời-Thánh Anphong Ligouri

 Thánh Giêrađô Majella

 Mother Teresa of Calcutta - written by Fr. Duc Cong Nguyen (in English)

 Hồi Ký của Nữ tu Maria Lucia
100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima


 Những Tập Hồi Ký Của Nữ Tu Maria Lucia

 Truyện Thánh Nữ Marino Đồng Trinh

 Truyện Một Tâm Hồn

 Tiếng Hát Lộ Đức

 Tấm Lòng Vàng

 Sự Lạ Fatima

 Têrêsa Avila

 Thánh Gioan Vianney

 Cuộc Đời Cha Padre Piô

 Nhật Ký Mẹ Têrêsa Calcutta

 Thánh Nữ Mônica

 Ma Qủy Trong Thế Giới Ngày Nay

 Mẹ têrêxa Một Đời Cho Người Nghèo Khổ

 Những bài giảng bất hủ Thánh Gioan Vianney

 Đường Hy Vọng I Đức Cố Hồng Y
Phaxico Xavie Nguyễn Văn Thuận


 Đường Thinh Lặng

 AUDIO BOOK THIÊN CHÚA

 AUDIO BOOK ĐỨC MẸ

 AUDIO BOOK HẠNH CÁC THÁNH

 AUDIO BOOK VỀ TU ĐỨC

 AUDIO BÀI GIẢNG CỦA CÁC CHA Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA