Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  

Thứ Bảy ngày 20 tháng 9 năm 2014

TRAO BAN LÀ LÃNH NHẬN


Lạy Chúa Giê su, người đời chúng con thường nghĩ rằng: cho đi là mất. Chúng con tưởng rằng cho người khác một số tiền, một tài sản nào đó… thì chúng con sẽ bị mất mát, thiệt thòi. Thế nên, nhiều người chủ trương rằng tốt nhất là đừng dại dột đem cho mà hãy khư khư giữ lấy cho mình. Tư duy nầy sẽ hình thành nơi chúng con một con người ích kỷ, chỉ chăm lo cho bản thân mà không quan tâm giúp đỡ người khác.

Đây là một tư duy sai lầm, tai hại, vì Chúa đã dạy sống phải vị tha, biết xả thân cho người khác.

Thật vậy, Chúa đã nói: “Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.”

Hạt lúa nào cố tự bảo vệ sự nguyên vẹn của mình thì hạt lúa đó sẽ dần dần bị hư mốc, rốt cuộc chẳng còn gì; còn hạt lúa nào chấp nhận bị phân huỷ dưới bùn đất thì sẽ đâm mầm, mọc thành cây, nở thành bụi và sẽ trổ hoa kết hạt dồi dào: từ một hạt sẽ biến thành trăm hạt khác.Từ đó, Chúa dạy chúng con rằng cuộc sống của con người ở đời nầy cũng như thế: “Ai yêu quý mạng sống mình (tự bảo toàn mình như hạt lúa trong kho) thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này (sống xả thân như hạt lúa chịu phân huỷ trong lòng đất) thì sẽ giữ lại được sự sống đời đời.”

Khi nói: “coi thường mạng sống mình ở đời nầy”, Chúa không có ý dạy chúng con coi rẻ mạng sống, nhưng là mời gọi chúng con sẵn lòng chấp nhận xả thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân. Vì làm như thế không phải là thiệt thòi mất mát nhưng là cách để chúng con làm triển nở dồi dào phong phú hoa trái thánh thiện.

Chẳng hạn như hai cánh tay cùng thuộc về một thân thể nhưng mỗi cánh tay lại có một nếp sống khác nhau, một chủ trương khác nhau. Cánh tay trái theo chủ nghĩa vị kỷ, còn cánh tay phải theo chủ nghĩa vị tha.

Vì theo chủ nghĩa vị kỷ, luôn luôn quy về mình, nên tay trái rất ít tham gia vào công việc chung mà cứ để cho tay phải đảm đương mọi việc. Khi ăn cơm, tay trái dành cho tay phải cầm đũa. Khi viết bài, tay trái dành cho tay phải cầm bút. Khi cầm búa đóng đinh hay cầm cây kim may áo, nó chẳng chịu tham gia mà nhường cho tay phải làm hết.

Hậu quả của thói ích kỷ nầy là nó trở nên yếu đuối và thua kém tay phải trong mọi việc. Nếu tổ chức một cuộc thi giữa hai cánh tay thì khi thi viết, tay phải viết nhanh, viết đẹp, viết rõ ràng hơn tay trái. Khi thi đóng đinh thì tay phải đóng đinh nhanh gọn, chính xác hơn tay trái. Khi thi may vá thêu thùa thì tay phải cũng may nhanh, thêu đẹp hơn tay trái. Nói tóm lại, dù thi bất cứ môn gì, tay phải cũng dành được điểm mười còn tay trái chỉ được số không!

Cả hai cánh tay phải và trái đều thuộc một thân thể, cùng được chăm sóc, nuôi dưỡng như nhau, thế mà tay trái vì theo thói ích kỷ, chẳng bao giờ muốn hi sinh phục vụ toàn thân. Chẳng dấn thân chăm lo cho người khác, nên nó trở nên yếu đuối và thua kém trong mọi lĩnh vực. Trong khi đó, vì tay phải theo chủ nghĩa vị tha, luôn chấp nhận đảm đương mọi công việc nặng nề khó nhọc, lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh phục vụ toàn thân và phục vụ nhiều người … nên nó mạnh mẽ hơn, khéo léo hơn, tài giỏi hơn, vượt xa tay trái về mọi mặt. Chúng con cũng thế, nếu như không biết tự hủy mình đi để phục vụ Chúa và tha nhân thì cũng sẽ trở nên yếu đuối và mất đi sự sống thần linh.

Lạy Chúa Giê-su, cuộc đời của Ngài là một minh chứng cho chân lý nầy. Ngài là Một Hạt Lúa chấp nhận tự huỷ đi. Dù là Thiên Chúa thật và đồng hàng với Chúa Cha nhưng Ngài đã không đòi cho được đồng hàng với Thiên Chúa Cha, trái lại Ngài đã hủy mình ra không, mang lấy thân phận giòn mỏng của kiếp người, chấp nhận chết ô nhục trên thập giá, chịu mai táng trong lòng đất, để phục vụ và cứu rỗi muôn dân. Nhờ đó, Ngài được phục sinh vinh quang, được lên trời vinh hiển, được tôn vinh làm vua trên trời dưới đất (Philip 2, 6-8).

Thánh Phao-lô tóm lược cuộc đời tự huỷ của Chúa Giê-su như sau: Vì chấp nhận tự huỷ như thế, “Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe Danh Thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và …tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa". (Phi-líp-phê 2, 9-11).

Lạy Chúa Giê su, phải chăng cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi con người biết sống quên mình, biết nghĩ đến tha nhân? Vâng, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt. Lạy Chúa Giê-su, chúng con đây là những người Ki-tô hữu, đặc biệt là những chủng sinh – linh mục tương lai, chúng con phải trở thành “tấm bánh bẻ ra” cho tất cả mọi người, giống như Chúa vậy. Phải làm sao để sức khỏe, thời giờ, và cả thân xác chúng con nữa không phải là của chúng con, mà là của Chúa và tha nhân, trở nên “tất cả ở nơi tất cả mọi người”. Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp chúng con. Ước gì cuộc đời chúng con là hạt lúa được thối đi để nảy sinh nhiều bông hạt yêu thương cho Chúa, cho tha nhân. Nhờ đó, chúng con có thể mang Chúa đến cho những người đang cần Chúa ở bên. Amen.

Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

 

  Last updated: November 02, 2019  
      © 2006-2022 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA