Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     A U D I O  B O O K S  H Ạ N H  C Á C  T H Á N H


   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

   T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y

   T I N  C Ô N G  G I Á O  T H Ế  G I Ớ I

   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N

   T V  Á N H  S Á N G  T I N  M Ừ N G   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác


   A U D I O / V I D E O  T H Á N H  C A   K I N H  P H Ụ N G  V Ụ
 "(Xin nhấn chuột vào giờ kinh để xem thêm chi tiết)
  AUDIO TRONG NGÀY:
HẠNH THÁNH HÔM NAY

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2017-2018


    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

    THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

CHÚA NHẬT 6 TN NĂM B - TẾT NGUYÊN ĐÁN
Ngày 11/2/2018 lúc 1:00 pm. >>Tại nhà thờ Downtown.


XIN KÍNH BÁO ĐẾN QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM,

Ông ISIĐÔRÔ NGUYỄN KHÁNH HỒNG đã được Chúa gọi về lúc 11:45 sáng ngày thứ bảy, 13 tháng 1 năm 2018, tại bệnh viện St.Peter, Olympia, Washington. Hưởng thọ 86 tuổi. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn ISIĐÔRÔ sớm được hưởng vinh phúc Nhan Thánh Chúa.

Chương Trình Thăm Viếng và Thánh Lễ An Táng:.
-Thứ Tư 17/01/2018
03:00 PM – 07:00 PM: Thăm viếng - Cầu Nguyện - Nghi Thức phát tang tại nhà quàn
Mills & Mills Funeral home
5725 Littlerock Rd SW
Tumwater, WA 98512
360- 357-7743
5:00PM - Nghi thức Phát Tang

-Thứ Năm 18/01/2018
01:00 PM – 05:00 PM: Thăm viếng và Cầu Nguyện tại nhà quàn Mills & Mills Funeral home

-Thứ Sáu 19/01/2018
09:00 AM Di Chuyển linh cửu từ nhà quàn đến Thánh Đường St. Michael Westside Chapel.
11:00 AM Thánh Lễ An Táng Tại: Thánh Đường St. Michael -Westside
1835 Overhulse Rd NW
Olympia, WA 98502
Sau Thánh Lễ, linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang Mills & Mills
5725 Littlerock Rd SW
Tumwater, WA 98512
360- 357-7743

Tang gia xin miễn phúng điếu và hoa. Thay vì phúng điếu và hoa, xin quý vị ủng hộ cho cơ quan từ thiện sau đây:
- St. Vincent de Paul Society - Olympia

LỊCH SINH HOẠT CỦA
ĐOÀN TNTT EMMANUEL 2016-2017
HỘI CON ĐỨC MẸ:
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh tại hội trường Evergreen lúc 4 giờ chiều, Chúa Nhật ngày 3 tháng 12

Kính mời quý ông bà anh chị em đến đọc Kinh Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

VIDEO HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ ĐỨC TIN

The Vatican - YouTube:
  


Phát Thanh Vatican tiếng Việt:
  

Radio Chân Lý Á Châu
Dòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Nhóm Thư Viện Đức Tin chúng con có những cuốn sách, CD và DVD rất hay về đời sống thiêng liêng cho quý vị mượn FREE vào Lễ Việt Nam mỗi tháng tại bàn của nhóm chúng con phía cuối Nhà Thờ.


  CHẦU THÁNH THỂ

Mỗi chiều Thứ Bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:

-Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
-Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-Tuần Thứ Ba: Hội Con Đức Mẹ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
-Tuần Thứ Năm: Ban Mục Vụ

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


 Last updated: January 14, 2018  
      © 2006-2018 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA