Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     A U D I O  B O O K S  T H I Ê N  C H Ú A


   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

   T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y

   T I N  C Ô N G  G I Á O  T H Ế  G I Ớ I

   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N

   T V  Á N H  S Á N G  T I N  M Ừ N G   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác


   A U D I O / V I D E O  T H Á N H  C A   K I N H  P H Ụ N G  V Ụ
 "(Xin nhấn chuột vào giờ kinh để xem thêm chi tiết)
  AUDIO TRONG NGÀY:
HẠNH THÁNH HÔM NAY

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2018-2019


    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU:

Được tin thân mẫu của bà Nguyễn Thị Phương Lan và ông Lê Văn Nhàn là: cụ Anna Nguyễn Thị Kim Vân
, được CHÚA gọi về ngày 09 tháng 9 năm 2019. Tại Việt Nam. Hưởng thọ 94 tuổi.

Trong niềm tin yêu vào Chúa Giêsu Phục Sinh, cộng đoàn xin hiệp ý cầu nguyện xin Chúa là Cha Giàu Lòng Thương Xót, đón nhận linh hồn Anna vào hưởng hạnh phúc muôn đời bên nhan Thánh Chúa. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria cùng các Thánh, xin Chúa ban thêm niềm ủi an, nâng đỡ cho toàn thể tang quyến.

Cộng đoàn Thánh Martin De Porres xin thành kính phân ưu.

LỊCH SINH HOẠT CỦA
ĐOÀN TNTT EMMANUEL 2018-2019
HỘI CON ĐỨC MẸ:
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh tại Nhà Thờ St. Michael - Westside lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật tuần lễ thứ nhất và tuần lễ thứ ba mỗi tháng.

Kính mời quý ông bà anh chị em đến đọc Kinh Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

VIDEO HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ ĐỨC TIN

The Vatican - YouTube:Phát Thanh Vatican tiếng Việt:
Radio Chân Lý Á ChâuDòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

  CHẦU THÁNH THỂ

Mỗi chiều Thứ Bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:

-Tuần Thứ Nhất: Ban Mục Vụ
-Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-Tuần Thứ Ba: Hội Con Đức Mẹ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
-Tuần Thứ Năm: Ban Mục Vụ

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


 Last updated: June 09, 2019  
      © 2006-2019 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA