Nối Kết-Links  
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh

   H À N H  T R Ì N H  4 0  N G À Y  M Ù A  C H A Y


 Video 14 Chặng Đường Thánh Giá

 Video 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay

 Clip Suy Niệm Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

  14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu

   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I


     A U D I O  B O O K S  H Ạ N H  C Á C  T H Á N H


   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

   T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y

   T I N  C Ô N G  G I Á O  T H Ế  G I Ớ I

   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N

   T V  Á N H  S Á N G  T I N  M Ừ N G   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác


   A U D I O / V I D E O  T H Á N H  C A   K I N H  P H Ụ N G  V Ụ
 "(Xin nhấn chuột vào giờ kinh để xem thêm chi tiết)
  AUDIO TRONG NGÀY:
HẠNH THÁNH HÔM NAY

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2017-2018


    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy

    TĨNH TÂM MÙA CHAY

Thuyết giảng: Lm Anthony Dzung Nguyen, CSsR Dòng Chúa Cứu Thế
Thứ Bảy 10/03/2018:
-9:00am Thánh Lễ tại Nhà thờ St. Michael Downtown
-10:00am Giảng Tĩnh Tâm tại phòng Gym Downtown
Chúa Nhật 11/03/2018:
-12:30pm Cha ngồi tòa giải tội
-1:00pm Giảng tĩnh tâm tại nhà thờ St.Michael Westside
-4:00pm Thánh lễ bế mạc

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA MÙA CHAY

LỊCH SINH HOẠT CỦA
ĐOÀN TNTT EMMANUEL 2016-2017
HỘI CON ĐỨC MẸ:
Hội Con Đức Mẹ đọc kinh tại Nhà Thờ St. Michael - Westside lúc 5 giờ chiều, Chúa Nhật ngày 18/2/2018

Kính mời quý ông bà anh chị em đến đọc Kinh Mân Côi và cầu nguyện với nhau.

VIDEO HÀNH TRÌNH TRỞ VỀ ĐỨC TIN

The Vatican - YouTube:
  


Phát Thanh Vatican tiếng Việt:
  

Radio Chân Lý Á Châu
Dòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Nhóm Thư Viện Đức Tin chúng con có những cuốn sách, CD và DVD rất hay về đời sống thiêng liêng cho quý vị mượn FREE vào Lễ Việt Nam mỗi tháng tại bàn của nhóm chúng con phía cuối Nhà Thờ.


  CHẦU THÁNH THỂ

Mỗi chiều Thứ Bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:

-Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
-Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
-Tuần Thứ Ba: Hội Con Đức Mẹ
-Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
-Tuần Thứ Năm: Ban Mục Vụ

Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


 Last updated: February 14, 2018  
      © 2006-2018 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA